XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu – relacja

W dniu 31 stycznia br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu.

Gościliśmy siostrę Katarzynę Kowalską ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu, która wygłosiła prelekcję dotyczącą „Roli Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu w dialogu chrześcijańsko – żydowskim”.
Wspólnota ta to katolickie, międzynarodowe zgromadzenie zakonne, którego założeniem jest dialog międzyreligijny.

Siostra Katarzyna Kowalska podkreślała jak ważne jest wspólne porozumiewanie się między chrześcijanami a Żydami. Przez wieki zarówno jedni jak i drudzy z różnych względów byli do siebie wrogo nastawieni. Dochodziło między nimi do licznych spięć co w efekcie doprowadzało do różnych form antysemityzmu. Byli „narodem wybranym”, zarówno w kontekście biblijnym – wybrani przez Boga, następnie w czasach wojny, kiedy to zostali „wybrani” przez Hitlera do realizacji planu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, jakim był Holokaust. Dlatego też bardzo ważne jest wzajemne poznanie się, aby zniwelować wrogość do kwestii, które są nam obce i sprawiają, że rodzi się w nas niechęć. W dialogu międzyreligijnym nie chodzi o nawracanie, ale o wzajemne poznanie i zrozumienie wyznawców różnych religii, by być życzliwym wobec drugiego człowieka oraz uczy, aby akceptować religię wyznawaną przez innych ludzi. Jednocześnie, jak zaznaczył papież Franciszek dialog nie oznacza rezygnacji z własnej tożsamości ani ustępstw w wierze, ale „prawdziwe otwarcie zakłada pozostanie wiernym swoim najgłębszym przekonaniom, z jasną i radosną tożsamością”.

Po prelekcji odbyła się dyskusja.

Dziękujemy za liczny udział młodzieży z leżajskich szkół średnich wraz z opiekunami.