Regulamin Muzeum

1.Informacje ogólne

 • ostatnie wejście  na pojedynczą ekspozycję godzinę przed zamknięciem Muzeum,
  na pół godziny przed zamknięciem kasa muzeum nie prowadzi sprzedaży,
 • plac     przed   Dworem Starościńskim, udostępniony bezpłatnie dla zwiedzających
  w godzinach otwarcia Muzeum,
 • podstawą wejścia na ekspozycje muzealną Muzeum Ziemi Leżajskiej jest posiadanie ważnego biletu-karnetu wstępu lub karnetu bezpłatnego, bilet wstępu lub karnet należy zachować do kontroli,
 • godziny otwarcia wystaw czasowych oraz dzień bezpłatnego wstępu do Muzeum:

CZERWIEC – SIERPIEŃ

PONIEDZIAŁEK – 9:00 – 16:00

Wstęp bezpłatny dla turystów indywidualnych na ekspozycję Etnograficzno -Zabawkarską
i Historyczną Miasta i Regionu bez przewodnika ) Ekspozycja Browarnictwa –wstęp płatny

Grupy zorganizowane zapraszamy w pozostałe dni tygodnia

WTOREK – 9:00 – 18:00
ŚRODA- 9:00-16:00
CZWARTEK – 9:00 – 16:00
PIĄTEK- 9:00- 16:00
SOBOTA- 10:00- 16:00
NIEDZIELA- 10:00 – 16:00 

WRZESIEŃ- MAJ 

PONIEDZIAŁEK–9:00–16:00
Wstęp bezpłatny dla turystów indywidualnych na ekspozycję Etnograficzno -Zabawkarską
i Historyczną Miasta i Regionu bez przewodnika ) Ekspozycja Browarnictwa –wstęp płatny

Grupy zorganizowane zapraszamy w pozostałe dni tygodnia

WTOREK – 9:00 – 18:00
ŚRODA – 9:00 – 16:00
CZWARTEK – 9:00 – 16:00
PIĄTEK – 9:00 – 16:00
SOBOTA – nieczynne
NIEDZIELA – 10:00 – 16:00

 • szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych, organizowanych koncertów i wykładów oraz cen biletów zamieszczane są w gablotach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do Muzeum, w punkcie kasowo -informacyjnym, informatorze Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz na stronie internetowej Muzeum,
 • Muzeum Ziemi Leżajskiej można zwiedzać indywidualnie lub w grupach, grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 osób!
 • grupy zorganizowane należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem. W punkcie kasowo-informacyjnym pod numerem 17 240 22 35 w15.

2.Przepisy porządkowe

 • pracownik muzeum ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grup niezgłoszonych lub spóźnionych,
 • obowiązuje ruch pieszy,
 • ze względów konserwatorskich oraz organizacyjnych trasa zwiedzania może być zmieniana,
 • muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.

Na terenie Muzeum Ziemi Leżajskiej obowiązują następujące zakazy:

 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 • hałaśliwego zachowania się i biegania,
 • palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
 • fotografowania z użyciem flesza oraz nagrywania filmów.

Wnętrza muzeum:

 •  plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni, (za rzeczy pozostawione w szatni muzeum nie ponosi odpowiedzialności)
 • wchodzenie na ekspozycję muzealną w butach na szpilkach jest niedozwolone

Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 • palenia tytoniu,
 • jedzenia i picia,
 • zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
 • używania telefonów komórkowych,
 • fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
 • dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
 • wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
 • ślizgania się po parkietach, posadzkach etc.
 • wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania.

Stała ekspozycja browarnicza:

 • zwiedzanie ekspozycji w grupie liczącej maksimum 20 osób,
 • ekspozycja przeznaczona dla osób pełnoletnich, osoby niepełnoletnie mogą ją zwiedzić
  z opiekunem,
 • czas zwiedzania – około 40-60 minut(z przewodnikiem),
 • ekspozycja płatna

Osoby uprawnione do nabycia biletu ulgowego, za okazaniem legitymacji:

 • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci,
 • emeryci i renciści, a także inwalidzi i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami – będącymi obywatelami polskimi,
 • nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce,
 • osoby odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”.

Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do Muzeum, na podstawie stosownych dokumentów:

 • dzieci do lat 6,
 • członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (IC OM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • osoby odznaczone Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osoby, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 1. Zasady bezpieczeństwa
 • zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, w trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników muzeum.

  4. Zgody Dyrekcji Muzeum Ziemi Leżajskiej wymaga:

 • wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na plac przed Dworem Starościńskim,
 • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
 • organizowanie akcji reklamowych,
 • wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza
  i architekturę zespołu Dworu Starościńskiego w celach komercyjnych.