Wykaz pozyskanych eksponatów

Wykaz pozyskanych eksponatów w drodze darowizny, depozytu, wypożyczenia czy kupna:

 • 04.10.2022 r. – darowizna – łyżwy (1 para) – lata 30. XX w.
 • 03.10.2022 r. – darowizna:
  • Józef Szujski – Dzieje Polski podług ostatnich badań. Tom I. Piastowie. Tom II. Jagiellonowie. Lwów, 1862
  • Józef Szujski – Dzieje Polskie podług ostatnich badań. T. III. Królowie wolno obrani. Część I. r. 1572 – 1668. Lwów, 1864
  • Józef Szujski – Dzieje Polski podług ostatnich badań. T. IV. Królowie wolno obrani. Część II. Od abdykacyji Jana Kazimierza do trzeciego podziału. Kraków 1894
 • 06.09.2022 r. – darowizna:
  • fotokopia zdjęcia wykonanego w Leipheim (Niemcy) – obóz przejściowy dla ocalałych Żydów w 1948 r.
  • kserokopia artykułu pt. Władysław Cieśla. Sprawiedliwy, granatowy policjant
 • 02.09.2022 r. – darowizna:
  • naczynia gliniane – 9 szt.
  • zawiadomienie o sprowadzeniu dzwonów dla Kościoła Farnego w Leżajsku z 22. września 1927 r.
 • 01.09.2022 r. – darowizna:
  • zawiadomienie szkolne ze Szkoły Powszechnej w Piskorowicach za rok szkolny 1921/22
  • fotografia: Szkoła w Giedlarowej, koło Leżajska, lata 50-te
 • 31.08.2022 r. – darowizna:
  • fotografia – Klasztor OO. Bernardynów – lata 20/30. XX w.
  • fotografia – Chaty wiejskie – lata 20/30. XX w.
  • fotografia – Kapliczka przydrożna – lata 20/30. XX w.
  • fotografia – Chaty wiejskie – lata 20/30. XX w.
  • fotografia – Nagonka przed polowaniem – lata 20/30. XX w.
  • fotografia – Posąg Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej – lata 20/30. XX w.
  • fotografia – Chaty wiejskie – lata 20/30. XX w.
  • fotografia – Szałas w lesie – lata 20/30 XX w.
  • fotografia – Wóz zaprzężony w parę koni na polu- lata 20/30 XX w.
  • fotografia – Postój w lesie – lata 20/30 XX w.
 • 31.08.2022 r. – darowizna:
  • Cegła czerwona palona – lata 50. XX w.
  • Ulotka pt. „Odezwa!” – sierpień 1942 r.
  • Wycinek z gazety pt. „Opłaty dla krwiodawców w G.G.” 1943 r.
 • 30.08.2022 r. – darowizna:
  • Rzeźby ceramiczne autorstwa Władysławy Prucnal z Medyni Głogowskiej
  • Rozbudowana scena wielopostaciowa: „Ostatnia wieczerza” z 1994 r. – 20 szt.
  • 2 kapele ludowe – 10 szt.
  • Rzeźba gliniana: Dziad i Baba
  • Figurka gliniana kobiety
  • 2 figurki gliniane mężczyzn
 • 30.08.2022 r. – darowizna – Mapa ścienna Polski – 1924 r.
 • 29.08.2022 r. – darowizna – Tygodnik Zjednoczenie. Wiadomości ze świata, sprawy społeczne ekonomiczne i kulturalne. Rok VI. 1938 r.
 • 29.08.2022 r. – darowizna – świder do drewna
 • 26.08.2022 r. – darowizna:
  • Książeczka wojskowa: Józef Pawul – 1919 r.
  • Legitymacja nr 126 upoważniająca ułana Józefa Paula [Pawula] do noszenia „KRZYŻA WALECZNYCH” nr 29119.
  • Karta mobilizacyjna (dla jadących koleją): strzelec Józef Pawul – 1939 r.
  • Kennkarte (Karta Rozpoznawcza) na nazwisko Józef Pawul 10 lutego 1943 r. wydana w Jarosławiu o numerze rozpoznawczym 1816, ważna do 10 II 1948 r.
  • Tymczasowy dowód tożsamości konia z 4 IV 1947 r. wystawiony w Giedlarowej
  • Dowód tożsamości konia wystawiony w Leżajsku 11 VI 1951 r.
  • Chusty (szale) – lata 30. XX w., 2 szt.
 • 25.08.2022 r. – darowizna:
  • Pamiątkowe podziękowanie dla Stanisława Gduli od młodzieży gimnazjalnej w Leżajsku z 13 listopada 1944 r.
  • Józef Depowski – Leżajsk pod okupacją niemiecką – 1948 r.
  • Odpis orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Rehabilitacyjnej przy Wydziale Oświaty Prezydium WRN w Rzeszowie w sprawie nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Nisku Stanisława Gduli – 1958 r.
  • Zaświadczenie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Tajnego Nauczania w czasie okupacyjnym w Leżajsku – 1945 r.
  • Dokument spisany przez członka UPA [Ukraińska Powstańcza Armia] z 10.07.1944 r.
  • Legitymacja uczniowska Jadwigi Romańskiej nr 28 wydana w roku szkolnym 1931/32 ze zdjęciem
  • Banknot (bilet, znak wymienny) o wartości 5 hrywien wydany przez Państwowy Skarb Ukraińskiej Republiki Ludowej. z 1919 r.
  • Kennkarte (Karta Rozpoznawcza) na nazwisko Stanisław Gdula 9 czerwca 1942 r. wydana w Jarosławiu o numerze rozpoznawczym 582 ważna do 9 VI 1947 r.
  • Legitymacja Związku Byłych Więźniów Ideowych z Czasów Walk o Niepodległość Polski z 1939 r.
  • Inwentarz majątku po zmarłym 20 grudnia 1842 r. poddanym wsi Hucisko Franciszku Banasiu
  • Testimonium ortus et baptismi (świadectwo urodzenia i chrztu) nr 295 Zofii Gdula wydany w parafii Wolanka, dekanat Drohobycz, diecezja przemyska 29 czerwca 1916 r.
  • Testimonium ortus et baptismi (świadectwo urodzenia i chrztu) nr 296 Marii Władysławy Gdula wydany w parafii Wolanka, dekanat Drohobycz, diecezja przemyska 29 czerwca 1916 r.
  • Koperta pocztowa zaadresowana do: W. Pan Stanisław Gdula, Leżajsk, Mickiewicza 24 z 1944 r. – na kopercie naklejone 4 znaczki pocztowe
  • Koperta pocztowa zaadresowana do … Romańska, Leżajsk, Mickiewicza 24 z 1944 r. – na kopercie naklejonych 14 znaczków pocztowych
  • Koperta pocztowa zaadresowana do Maria Gdulanka, Leżajsk- Mickiewicza 24 z 1944 r. – na kopercie naklejonych 10 znaczków pocztowych
  • Książka „Polska w latach wojny światowej w Kraju i na Obczyźnie” Warszawa 1930 r.
  • Album „Sztuka Polska. Malarstwo w reprodukcyjach kolorowych”. Wyd. II
  • Książka: E. Fournier d’Albe – Cuda fizyki. Lwów – Warszawa 1930
  • Podręcznik „Gra w szachy”
  • Kalendarz „Iskier” na rok 1947. Mała encyklopedia i notatnik. Opracował Władysław Kopczewski. Rok XVI
 • 21.07.2022 r. – darowizna:
  • Fotografia „Liga Kobiet w Leżajsku”, 1915/16
  • Zdjęcie w formie kartki pocztowej do Franciszka Urbańskiego, majstra murarskiego w Leżajsku z Komborni? od Józefa/y Kuźniara?, 7 XI 1931 r.
  • Legitymacja członkowska Stronnictwa Ludowego o No 071856 na nazwisko Urbański Franciszek z 1949 r.
  • Legitymacja Nr 3072 wydana przez Naczelną Radę Odbudowy M. St. Warszawy z 1 VI 1949 r.
  • Dowód osobisty na nazwisko Janina Emilia Urbańska, seria E. No. 7
  • Fotografia z podobizną Wincentego Śmiałka
  • Fotografia przedstawiająca Wincentego Śmiałka z kotem na rękach
  • Oświadczenie ostatniej woli (testament) Wincentego Śmiałka, napisane we Lwowie, dnia 10 września 1939 r., podpisane maszynowo Dr Wincenty Śmiałek
  • Pocztówka z Lourdes do Wincentego Śmiałka od ks. Gerarda Szmyda i ks. Stanisława Szurka z 17.07.1924 r.
  • Pocztówka „Ruiny zamku Tynieckiego” napisana i zaadresowana do Dr. Wincentego Śmiałka, W.P. Dyrektora IV gimnazjum we Lwowie, Murarska 24 od Wiktora Mondalskiego, Kraków, listopad 1931 r.
  • Pocztówka „Pożegnanie” napisana i zaadresowana do Dr. Wincentego Śmiałka, JWP. Dyrektora IV gimnazjum we Lwowie, ul. Leona Sapiehy, Hoczew 28.09.1922 r.
  • Karta korespondencyjna z 1902 r. – Awers: Artur Grottger, „Znak” – „L’appel”
  • Karta korespondencyjna z 1902 r. Awers: Artur Grottger, „Przysięga” – „Le serment”
  • Karta korespondencyjna z 1902.r. Awers: Artur Grottger, „Bój” – „Le combat”
  • Karta korespondencyjna z 1902 r. Awers: Artur Grottger, „Duch” – „Le revenant”
  • Karta korespondencyjna z 1902 r. Awers: Artur Grottger, „Widzenie (w katordze)” – „Le vision dans la catorgue”
  • Fotografia ”Strzelecka Kompania Podofic. Piechoty Morskiej 1938-39 r.”
  • Fotografia czarno-biała przedstawiająca grupę mężczyzn przed wejściem do Ratusza Miejskiego, Leżajsk, 1945 r. – Kurs obsługi meldunkowej 08.12.1945 r.
  • Fotografia czarno-biała przedstawiająca księdza Stanisława Lubasa wraz profesorami i uczniami gimnazjum w Leżajsku, okres między 1919 a 1940 r.
  • Fotografia przedstawiająca uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego przez ks. Antoniego Tyczyńskiego pod budowę Domu Narodowego w Leżajsku – 1924 r.
  • Fotografia NN – uzdrowisko Truskawiec?
  • Fotografia: Kazimierz Kłapa, nauczyciel w Kuryłówce w czasie wojny, wykonana w zakładzie fotograficznym Michała Kuczka w Giedlarowej -Leżajsk
  • Fotografia: Kazimierz Kłapa, nauczyciel w Kuryłówce w czasie wojny, wykonana w zakładzie fotograficznym Michała Kuczka w Giedlarowej -Leżajsk
  • Fotografia portretowa: Wojciech Krzyżak w mundurze, 1933 r., wykonana w Zakładzie Artystyczno-Fotograficznym ”Rivoli”, Lwów
  • Fotografia wykonana w „Fotograficky Atelier Frant Hak Nova Paka (F.E. Pič N. Paka 3271)” – w zakładzie fotograficznym u Františka Háka
  • Fotografia wykonana w „Fotograficky Atelier Frant Hak Nova Paka (F.E. Pič N. Paka 3156)” – w zakładzie fotograficznym u Františka Háka
  • Fotografia portretowa: Rodzina Rěpkova – małżeństwo
  • Fotografia: Rodzina Rěpkova – małżeństwo z dziećmi, plener zimowy
  • Fotografia zbiorowa portretowa Rodzina Rěpkova wielopokoleniowa
  • Fotografia portretowa Państwa Sroczyńskich
  • Ausweis na nazwisko Juliusz Ziatkowski, ur. 1913 r., zam. Kuryłówka
  • Legitymacja członkowska WF lub PW nr 38611 z Polskiego Związku Piłki Nożnej na nazwisko Ziatkowski Julian (ur. 20 V 1914 r.) , wyst. Lwów 16 V 1939 r.; K.P. MZ.E. „Lwowianka” we Lwowie
  • Książeczka sportowo-lekarska z Poradni Sportowo-Lekarskiej przy Okręgowym Ośrodku O.K. VI. na nazwisko Ziałkowski Julian, nr 1180
  • Zeszyt szkolny Juliana Ziatkowskiego do Praktyki szkolnej w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie, lata 1935-36
  • Zezwolenie na pobyt (Aufenthaltsschein) nr 223423 na nazwisko Aniela Ziatkowska, w jęz. niem.
  • Paszport galicyjski (Reise-Pass) nr 105 na nazwisko Aniela Ziatkowska
  • Obligacja 3% premjowej pożyczki inwestycyjnej wartości imiennej sto złotych w złocie, 1935 r.
  • Dokument z Cesarsko Królewskiej Pocztowej Kasy Oszczędnościowej we Wiedniu, Wiedeń, 09.03.1917 r., do Anieli Ziatkowskiej, Czerwony Prądnik
  • Książeczka Wkładkowa Pocztowej Kasy Oszczędności 257.485-L, z lat 1936-1939, na nazwisko Aniela Ziatkowska
  • Pocztówka czarno-biała – Lwów. Kamienica Królewska Jana III i Czarna Kamienica
  • Pocztówka czarno-biała. Lwów. Kapliczka Boimów
  • Pocztówka czarno-biała – Lwów. Studnia Matki Boskiej
  • Pocztówka czarno-biała – Lwów. Cmentarz Obrońców Lwowa – grób lotników amerykańskich
  • Pocztówka czarno-biała adresowana do Anieli Ziatkowskiej we Lwowie – 1926
  • Pocztówka kolorowa adresowana do Anieli Ziatkowskiej w Czerwonym Prądniku (dzielnica Krakowa)
  • Pocztówka adresowana do Anieli Ziatkowskiej we Lwowie z panoramą Poznania
  • Fotografia przedstawiająca sześciu mężczyzn w polskich mundurach
  • Zaświadczenie w j. ukraińskim o przeprowadzonym szczepieniu na tyfus plamisty w dniach 24 VI i 2 VII 1939 r. nr 3227
  • Legitymacja ubezpieczeniowa nr 28.375.002 na nazwisko Ziatkowski Jakób. Ur. 12 września w Podhajczykach
  • Obligacja Dom Bankowy O. Grüss – Lwów, 1 lutego 1938 – wystawiona na nazwisko Zialkowski
  • Zaświadczenie dla Anieli Ziatkowskiej wystawione przez Zarząd Miasta Leżajska nr 25/207/47 dnia 15 października 1947 r.
  • Uchwała Sądu Grodzkiego w Zborowie z 6 lutego 1929 r. o nabyciu prawa własności na części roli prze Jakóba Ziółkowskiego
  • Dekret przyznania spadku wydany w Sądzie Powiatowym w Zborowie 9 grudnia 1927 r.
  • Dekret przyznania spadku wydany w Sądzie Powiatowym w Leżajsku 21 listopada 1921 r.
 • 20.05.2022 r. – darowizna:
  • Mapa województwa gdańskiego lata 60. XX w.
  • Powszechny Atlas Geograficzny Eugeniusza Romera – 1934 r.
  • Kartonowa mapa geodezyjna: Gmina katastralna Jelna. Korpus kolei Przeworsk – Rozwadów 1899 r.
 • 13.05.2022 r. – depozyt:
  • Kufel o poj. 0,5 l z rączką; grawerunek „LEŻAJSK”
  • Część składowa puszki do piwa o poj. 0,5 l, tzw. kubek. Nadruk: „LEŻAJSK Pełne”
  • Część składowa puszki do piwa o poj. 0,5 l, tzw. kubek. Nadruk: „LEŻAJSK Pełne. Prawdziwie polski smak”
  • Część składowa puszki do piwa o poj. 0,5 l, tzw. kubek. Nadruk na przodzie: „LEŻAJSK MOCNE”
  • Część składowa puszki do piwa, tzw. kubek. Nadruk: „PODKARPACKIE 24”
  • Część składowa puszki do piwa, tzw. kubek. Nadruk: „Zlaty Bazant”
 • 28. 04. 2022 r. – darowizna:
  • Świat Kobiecy: czasopismo poświęcone modzie i sprawom kobiecym, 1926 r., tom I
  • Świat Kobiecy: czasopismo poświęcone modzie i sprawom kobiecym, 1926 r.; Tom II
  • Wykaz z uczęszczania do szkoły uczniów klasy I w roku szkolnym 1895
  • Karta: „Tabela osobowa” nauczycielska, z 1902 r.
  • Okładka: Dziennik Kasowy: Gmina Miasta Leżajsk, od 1 stycznia 1906
  • Księga kontroli opłat uczniów (IC) r. szk. 1934/35
  • Metalowe opakowanie po aspirynie firmy Bayer
  • Silnik elektryczny do wiertarki dentystycznej – lata 20. XX w.
  • Drewniany zacisk stolarski
  • Trójnóg do gotowania tzw. „dymka”
  • Szklany negatyw
  • Szklany negatyw
  • Orzełek Legionowy na czapkę
  • Polski guzik wojskowy z orzełkiem w koronie (zamkniętej), wz. 1917
  • Polski guzik wojskowy z orzełkiem w koronie (zamkniętej), wz. 1917
  • Polski guzik wojskowy z orłem w koronie (otwartej), wz. 1928
  • Polski guzik wojskowy z orłem w koronie (otwartej), wz. 1928
  • Polski guzik wojskowy z orłem w koronie (otwartej) wz. 1928
  • Butelka po winie: Szamorodner Mszalny
  • Etykieta wina Szamorodner Mszalny
  • Depozytowy bon rewaloryzacyjny na kwotę 100 zł. z Narodowego Banku Polskiego,
  • Banknot 10 złotych z podobizną Józefa Bema, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Warszawa 1 czerwca 1982 r.
  • Banknot 20 złotych z podobizną Romualda Traugutta, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Warszawa 1 czerwca 1982 r.
  • Banknot 1 złoty, 1 sierpnia 1941, Bank Emisyjny w Polsce
  • Banknot 1 złoty, 1 sierpnia 1941, Bank Emisyjny w Polsce
  • Banknot 2 złote, 1 marca 1940, Bank Emisyjny w Polsce
  • Banknot 2 złote, 1 sierpnia 1941, Bank Emisyjny w Polsce
  • Banknot 5 złotych, 1 sierpnia 1941, Bank Emisyjny w Polsce
  • Banknot 10 złotych, 1 m
  • Banknot 1 korona austro-węgierska , 1 grudnia 1916 r., Wiedeń, Bank emisyjny austro-węgierski
  • Znaczek Cesarsko-Królewskiej Poczty Austriackie o nominale 2 krajcary
  • Portfel skórzany z okresu PRL z monogramem
  • Metalowa tabliczka KP PZPR LEŻAJSK (Komitet Powiatowy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Leżajsk) Gr. – NR. 56
  • Statut PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) w formie książeczki
  • Podpisujemy Apel Pokoju w formie książeczki otwieranej do kartkami do góry, Warszawa maj 1950
  • Książka w jęz. niem. ”Allgemeine weltgeschichte für bentende und gebildete leser” (tłum. Ogólna historia świata dla myślących i wykształconych czytelników), Wien 1811, wyd. szóste, wydawca Anton Doll
  • Książka „Stylistyka dla szkół wydziałowych żeńskich” Nauka stylu praktycznego dla szkół wydziałowych żeńskich, ułożył Dr. Karol Benoni, Lwów Nakład Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1903
  • Ks. Dr. Jougan, Historya Kościoła Katolickiego dla szkół średnich, wyższych szkół żeńskich i seminaryów nauczycielskich, Lwów 1907, Z drukarni W.A. Szyjkowskiego, Kopernika 5
  • Henryk Sienkiewicz, Potop. Powieść historyczna, Tom VI, Warszawa 1888, nakład Gebethnera i Wolffa
  • Ignacy Krasicki, Pan Podstoli (W wyjątkach i streszczeniach)-Warszawa 1910
  • Polski wysiłek zbrojny 7, Stefan Pomarański, Pierwsza wojna polska (1918–1920) – Warszawa 1920
  • Powszechna księga ustaw cywilnych dla wszystkich krajów dziedzicznych niemieckich Monarchji austryjackiej. Cieszyn 1875
  • Powieść przygodowa „Łowcy przygód” Jerzego Marlicza – 1932
  • Powieść „Mąż i żona”, autorstwa Michaelis Karin (właśc. Bech Brøndum Katharina Marie), Kraków 1928
  • Konstytucja Trzeciego Maja 1921 r., Artur Śliwiński. Warszawa 1921
  • Teatrzyk wileński Nr. 1, Marja Reuttówna, Trzeci Maj. – Wilno 1927.
  • Biblioteka dla młodzieży, Tomik IX, Opowiadanie o Królu Janie Sobieskim, skreślił Romuald Starkel, Lwów 1907
  • Bolesław Kusiński, Józef Piłsudski. Życie i czyny, nakładem Zarządu Głównego Związku Rezerwistów Warszawa 1934
  • Zułów wczoraj i dziś, opracowanie: Roman Horoszkiewicz, Tadeusz Kubalski; nakładem Zarządu Głównego Związku Rezerwistów, Warszawa 1938
  • Towarzystwo Badania Historji Obrony Lwowa i województw południowo-wschodnich
  • Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920, Tom I
  • Pamiątka ofiary złożonej na odnowienie kościoła i kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie (cegiełka) – 4 kartki (s. 1-2, s. 3-4, s. 5-6, s. 7-8), Drukarnia Archidiecezjalna w Wilnie; ok. 1930 r.
  • Kartka pocztowa z 1917 r.
 • 15.03.2022 r. – zakup:
  • Narzuta – Cepelia Leżajsk – 1982 r.
  • Kilim wełniany „Cerkiewka” – Cepelia Leżajsk
  • Sumak przedstawiający cerkwie z drewnianym drążkiem – Cepelia Leżajsk
  • Sumak „Góral i góralka” – Cepelia Leżajsk
  • Sumak „Strojne panny” (wersja ciemniejsza) – Cepelia Leżajsk
  • Sumak „Strojne panny: (wersja jaśniejsza) – Cepelia Leżajsk
 • 03.03.2022 r. – depozyt:
  • Kufel o poj. 0,5 l, grawerunek o treści „Dla najlepszego piwowara w Leżajsku i pasjonata browarnictwa Adama Dąbka”. Darca 1940, Bank Emisyjny w Polsce
  • Banknot 1 złoty, 15 maja 1946 r., Narodowy Bank Polski
  • Banknot 2 złote, 15 maja 1946 r., Narodowy Bank Polski
  • Banknot 2 złote, 1 lipca 1948 r., Narodowy Bank Polski
  • Banknot 5 złotych, 1 lipca 1948 r., Narodowy Bank Polski
  • Banknot 5 złotych, 1 lipca 1948 r., Narodowy Bank Polski
  • Banknot 20 złotych, 1 lipca 1948 r., Narodowy Bank Polski
  • Banknot 100 złotych, 1 lipca 1948 r., Narodowy Bank Polski, Dyrektor Browaru w Leżajsku z pracownikami. Leżajsk, dnia 02.04.2014 r.
  • Szklanka o poj. 0,3 l, złoty grawerunek o treści: „Zakłady Piwowarskie Leżajsk. Zdobywca I-go miejsca w branżowym współzawodnictwie w 1980 r.”
  • Szklanka o poj. 0,3 l, złoty grawerunek o treści: „Zakłady Piwowarskie Leżajsk. Zdobywca I-go miejsca w branżowym współzawodnictwie w 1980 r.”
  • Zestaw etykiet piwnych Browaru Leżajsk: „Leżajsk 2 Pełne Do Wygrania”
  • Zestaw etykiet piwnych z logo Browaru Leżajsk: „Jakość bez kompromisów”
 • 25.02.2022 r. – darowizna:
  • dokument: Kontrakt kupna i sprzedaży realności pomiędzy Józefem Stojem, gospodarzem w Wólce Łętowskiej jako sprzedającym, a Marcinem i Teresą małżonkami Chowańcami za 1100 koron, Nisko 24 marca 1910 r.
  • dokument: Pismo dla P. Agnieszki Piędel w Jeżowem – 1904 r.
  • dokument: Pismo dla Stanisława Kręcidło w Wólce Łętowskiej – 1900 r.
  • Kontrakt kupna sprzedaży pomiędzy sprzedającymi Wojciechem i Anielą z Jebasów Piędlami rolnikami w Jeżowem, a kupującymi szwagrami Marcinem i Teresą z Piędlów Chowańcami, rolnikami w Wólce Łętowskiej, Nisko 20 sierpnia 1921 r.
 • 16.01.2022 – darowizna:
  • koszula lniana kobieca
  • lniane karmidło (reptuch) dla konia
 • 22.12.2021 – depozyt – szklanka o poj. 0,5 l. DORT MUNDER EXPORT – lata 90. XX w.
 • 17.12.2021 – depozyt:
  • górny ząb trzonowy słonia afrykańskiego (Loxodonta africana)
  • narzędzie krzemienne – nóż krzemienny płomienisty – późny neolit – wczesne średniowiecze
  • narzędzie krzemienne – odłupek retuszowany – epoka kamienia – epoka brązu
 • 24.11.2021 – depozyt:
  • szklanka o poj. 0,3 l, Zakłady Piwowarskie w Leżajsku, herb miasta Leżajska, 1977
  • szklanka o poj. 0,3 l z wygrawerowanymi napisami: Zakłady Piwowarskie, Tychy, Browar Szczecin, Okocim, Żywiec, Jubilat Leżajsk – lata 90. XX w.
 • 07.09.2021 – darowizna – siekiera klinowa do rąbania drzewa – XIX/ XX w.
 • 01.09.2021 – darowizna:
  • kula armatnia kamienna – ok. XV w.
  • kula armatnia żeliwna – XVI w.
  • kula armatnia żeliwna – XVI w.
  • pocisk ołowiany – XIX w.
  • pocisk ołowiany spłaszczony – XIX w. – czasy nowożytne
  • pocisk ołowiany w kształcie kuli, spłaszczony z jednej strony – czasy nowożytne
  • pocisk ołowiany w kształcie kuli do sztucera – czasy nowożytne
  • pocisk ołowiany w kształcie kuli z “ogonkiem” czasy nowożytne –
  • tablica – szyld z numerem 19 z nieistniejącej strażnicy kolejowej k/ Jelnej – I poł. XX w.
 • 07.07.2021 – darowizna:
  • forma do wyrobu dachówek cementowych zakładkowych (żłobionych) – poł. XX w.
  • żydowski kieliszek (pucharek) kiduszowy – okres międzywojenny
  • łuska naboju do działka automatycznego Hispano-Suiza HS 404- 1944 r.
  • szyld ubezpieczeniowy Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych – 1921 r.
  • szyld Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia „Florian” tzw. florianka – okres międzywojenny
  • szklany negatyw z Zakładu Fotograficznego Michała Kuczka w Giedlarowej – okres międzywojenny
  • szklany negatyw z Zakładu Fotograficznego Michała Kuczka w Giedlarowej – okres międzywojenny
 • 01.06.2021 – darowizna:
  • bagnet polski wz. 24, przystosowany do karabinu Mauser, nr seryjny: 316858 – okres międzywojenny
  • pochwa do bagnetu polskiego wz. 24, nr seryjny: 316858 – okres międzywojenny
  • bagnet zastępczy z 1915 r. do karabinu Mannlicher, wz. 1895
  • pochwa do bagnetów austriackich wz. 1888 oraz wz. 1895 oraz do bagnetów zastępczych wprowadzonych w armii austro-węgierskiej na przeł. 1914 i 1915 r.
  • pochwa do bagnetów austriackich wz. 1888 oraz wz. 1895 oraz do bagnetów zastępczych wprowadzonych w armii austro-węgierskiej na przeł. 1914 i 1915 r.
  • bagnet wz. 1870, typu jatagan przeznaczony do karabinu Werndla
  • bagnet VZ 24 (?)
  • projektor obrazkowy B-2 “Bajka” wraz z opakowaniem
 • 29.04.2021 – depozyt do 29.04.2022 r. – birofilia na wystawę czasową „Browary craftowe K-M” – etykiety 671 szt., podkładki 72 szt. kufle 19 szt., szklanki 28 szt. – XXI w.
 • 12.04.2021 – bagnet, wzór 1891, do karabinu Mosin – darowizna
 • 18.02.2021 – eksponaty przekazane przez mieszkańca Leżajska:
  • w darowiźnie:
   • półtorak (1,5 grosza) Zygmunta III Wazy, 1623, moneta koronna, Mennica Bydgoszcz;
   • szóstak (6 groszy) Zygmunta III Wazy, 16Z5 (1625), moneta koronna, Mennica Kraków;
   • trojak (3 grosze) Zygmunta III Wazy, 1662, moneta koronna, Mennica Krakowska;
   • szóstak (6 groszy) Jana II Kazimierza Wazy, 1662, moneta koronna, Mennica Krakowska;
   • szeląg litewski (1/3 grosza) Wielkiego Księstwa Litewskiego (boratynka, boratynek) Jana II Kazimierza Wazy, 1666, moneta miedziana, Mennica Kowno.
  • w depozyt:
   • dokument pergaminowy stwierdzający prawo do tytułu szlacheckiego (patent szlachecki, legitymacja szlachecka), zaświadczający o Szlachectwie Stanu Rycerskiego Michała i Pawła Popielów, 1803 r.
 • 16.02.2021 – eksponaty przekazane w darowiźnie:
  • fotografia – “Amatorskie Kółko Muzyczne przy Proświcie” w Leżajsku, 1928 r.;
  • fotografia w formie karty pocztowej – Mieszany chór ukraiński, Leżajsk, ok. 1928 r.;
  • fotografia w formie karty pocztowej, Procesja społeczności ukraińskiej w Leżajsku, lata 30. XX w.;
  • fotografia – Ukraińscy pracownicy przed wejściem do Spółdzielni Spożywczej “Samopomoc” w Leżajsku, wrzesień 1941 r.;
  • fotografia – “Narodnyj Dim” (Dom Ludowy), Leżajsk, lata 30. XX w.;
  • fotografia – “Narodnyj Dim” (Dom Ludowy), Leżajsk, lata 30. XX w.;
  • książka, tom wierszy: Taras Szewczenko – “Kobziarz”, 1954 r.;
  • akt zgonu Leona Federkiewicza, 24 kwietnia 1943 r.;
  • karta pocztowa (list bezkopertowy) wysłana przez Leona Federkiewicza z obozu w Auschwitz do matki Marii Federkiewicz z Siedlanki, 17 stycznia 1943 r.;
  • fotografia z podobizną Leona Federkiewicza z 1941 r.;
  • świadectwo ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego w Leżajsku.
 • 12.02.2021 – eksponaty przekazane w depozyt:
  • nakrycie głowy – chusta “dybetka”, XX w.;
  • gorset na czarnym aksamicie, 1920 r.;
  • gorset na jasnej kremowej tkaninie, XX w.;
  • zapaska (fartuch), okres międzywojenny;
  • zapaska (fartuch), lata 40. XX w.;
  • buty trzewiki, tzw. sztyblety, XX w.;
  • osłona na piec, dekoracyjna, w formie zazdrostki.
 • 08.01.2021 – kolekcja 225 szklanych negatywów, pochodzących z Zakładu Fotograficznego Michała Kuczka w Giedlarowej – darowizna
 • 06.10.2020 – projektor obrazkowy B-2 “Bajka w kolorze czarnym, plastikowy wraz z opakowaniem tekturowym w kolorze czarnym z ilustracją – darowizna
 • 04.10.2020 – kość, przypuszczalnie nasada bliższa wraz z przynasadą kości piszczelowej, prawdopodobnie pochodzi od jakiegoś słoniowatego – darowizna
 • 29.07.2020 – misa (kociołek) z pałąkiem – naczynie liturgiczne przenośne na wodę święconą – darowizna
 • 24.07.2020 – zdjęcie reklamowe butelki piwa KRISTAL LEŻAJSK BIER z 12.05.1985 r. dla amerykańskiej gazety THE PLAIN DEALER z Cleveland – darowizna
 • 03.07.2020 – eksponaty przekazane w darowiźnie:
  • Obraz św. Antoniego z dzieciątkiem Jezus w drewnianej ramce, najprawdopodobniej wykonany przed 1939 rokiem;
  • Lustro w drewnianej, rzeźbionej oprawie;
  • Drewniana rzeźbiona rama w kolorze srebrnym, bez obrazu.
 • 02.07.2020 – księga “Żywoty Świętych” znaleziona w Wierzawicach, w domu rodzinnym Stanisława Piziaka. Księga składa się z posznurowanych ze sobą kart, na których opisane są życiorysy świętych Kościoła Katolickiego w języku polskim – darowizna
 • 18.06.2020 – czapka wojskowa (pilotka) z okresu II wojny światowej. Należała do członka załogi amerykańskiego samolotu, który w 1944 roku dokonał zrzutu broni dla polskich partyzantów w okolicach Malenisk – darowizna
 • 08.06.2020 – Eksponaty przekazane w darowiźnie:
  • Pieczęcie:
   • pieczęć żeliwna, śr. 50 mm, „SIGILLUM OFFICII DECANALIS LAZAYSCENSIS R.L.”;
   • pieczęć mosiężna owalna, „BURSA GIMNAZJALNA im. Stan. Kostki w Leżajku”, przekazana przez Marię Węgrzyńską;
   • pieczęć mosiężna owalna, „ALFRED JOSSE C. K. NOTARYUSZ W ULANOWIE W GALICYI” z orłem dwugłowym, herbem Austro-Węgier pośrodku, przekazana przez Marię Węgrzyńską;
  • Dokumenty:
   • książka nr 2. Związku Repatriantów, Uchodźców i Wysiedlonych, Łańcut, filia Leżajsk, nr 38-54, 20 III 1945 – 7 V 1945;
   • kwit, art. 384, Pag 113, z dn. 05.06.1914 za naprawę sikawki z beczkowozem;
   • dziennik kasowy na pobór dodatkowego podatku od nieruchomości za 1927 r.;
   • książka poborowa akuszerki Agnieszki Moskalskiej, 1898 r.;
   • recepty: dr Lic, do apteki pod Gwiazdą, Leżajsk, 2/I 1879; dra Michała Szustowa dla p. Grögera z 1938 r.; dr med. Tadeusz Szpunar, Leżajsk, 23/6 1941;
   • kontrakwit tytułem czynszu z miejskiej piwnej i miodowej propinacji za miesiąc grudzień 1876 – Priwe Stolbach;
   • lista płatnicza należności dla policyi miejskiej za październik 1913, Leżajsk;
   • koperta do zwierzchności gminnej w Leżajsku od Wydziału Rady Powiatowej w Łańcucie – z pieczęciami lakowymi, 1883;
   • pismo nr 33 Bursy Gimnazjalnej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Leżajsku do Pana Naczelnika Jana Czecha z daty Leżajsk 35.05.1937 r.;
  • Przedmioty:
   • mapnik skórzany z kompasem (używany przez Ryszarda Grögera – Harcerz Orli II RP, drużynowy, Komendant wywiadu NOW AK w Leżajsku);
   • teczka skórzana okuta z zamkiem na dokumenty pocztowe z napisem „Deutsche Post Osten” z okresu okupacji – Generalne Gubernatorstwo.
  • Pomoce szkolne:
   • model przestrzenny gipsowy Tatr, kolorowany;
   • cyrkiel szkolny na kredę, drewniany z mosiężnymi okuciami, z inicjałami ZK (Zofia Kublin zam. Trembecka, nauczycielka w Rzeszowie, okres przedwojenny);
   • Geografia Europy „Pomoc” – tarcza nastawna z danymi geograficznymi, okres przedwojenny.
  • Sprzęt gospodarstwa domowego:
   • wyżymaczka z wałkami gumowymi, Anchor Brand USA;
   • maszynka do lodów, okres międzywojenny;
   • młynek do kawy;
   • butelka szklana z etykietką „Alasz kminkowy” z Fabryki wódek Potockiego.
 • 02.06.2020 – szklanka 0,5 l, logo z literą “L”, a pod nią nadruk w kolorze czerwonym “Leżajsk”, szklanka z lat 1991-1992 – depozyt
 • Eksponaty znalezione podczas prac modernizacyjnych piwnicy w oficynie południowo–wschodniej Muzeum Ziemi Leżajskiej 12.03.2020:
  • butelka koloru brązowego z wytłoczonymi napisami : “J. Götz Okocim 1845”, na dnie: “Feniks Piotrków”
  • butelka apteczna o wysokości 26,6 cm, średnicy dna 10 cm oraz charakterystycznym głębokim wklęsłym dnem
  • moneta – boratynka – o średnicy 15 mm
  • metalowa przykrywka (kominek, dekielek) od fajki do palenia tytoniu w kształcie pickelhauby
  • plomba o średnicy ok. 17 mm z wytłoczonymi napisami z dwóch stron, z jednej strony “BRAUEREI OKOCIM”
  • łuska naboju 8×50 mm R Mannlicher, sygnowana na kryzie, wyprodukowana w styczniu 1903 lub 1908 roku w wytwórni Georg Roth w Wiedniu
  • gwóźdź kuty ręcznie o długości ok. 10 cm i płaskiej główce o wymiarach 18 mm x 20 mm
 • 05.03.2020 – maszyna do szycia marki Mundlos Original – Victoria 250 ZB, maszyna razem z szafką – darowizna
 • 27.02.2020 – łuska naboju Browninga 12,7 x 99 mm, sygnowana na kryzie ,,SL 42”, znaleziona w miejscu rozbicia się samolotu Halifax JP 224 – darowizna – Sarzyńskie Stowarzyszenie Eksploracyjne Sarzyńscy Zwiadowcy Historii
 • 20.02.2020 – pełna puszka piwa Leżajsk ,,Piwo Bezalkoholowe”, puszka 0,33 l, termin ważności piwa 24.02.99/21:46 – depozyt
 • 11.02.2020 – szklanka 0,3 l z zielonym nadrukiem “Dort Munder” i czerwoną wstęgą z białym napisem “Export” wyprodukowana w hucie szkła w Krośnie w 2000 roku – depozyt
 • 11.02.2020 – pełna butelka piwa Kristall- Bier z lat 80-90 XX wieku, tzw. srebrny Kristall – darowizna
 • 06.02.2020 – dachówka szklana z budynku gospodarczego z zespołu klasztornego Bernardynów w Leżajsku, na dachówce widoczny numer 2219 – darowizna – Sarzyńskie Stowarzyszenie Eksploracyjne Sarzyńscy Zwiadowcy Historii
 • 30.01.2020 – ewidencja majątków po ukraińskich F.R. Nr 5 – darowizna
 • 16.01.2020 – szklanka 0,5 l z nadrukiem w kolorze niebieskim “Piwo Leżajsk”, logo z literą “L” a pod nią kłosy jęczmienia, wyprodukowana w Spale – depozyt
 • 20.12.2019 – pełna butelka piwa Kristal Biere de Leżajsk 0,33 l – darowizna
 • 11.12.2019 – obraz “Partyzantka idzie przez grodziską wieś” namalowany przez Franciszka Mścisza z Grodziska Dolnego – darowizna
 • 09.12.2019 – maglownica z uchwytem o długości 83 cm i szerokości 9,5 cm; wałek do maglownicy o długości 57,2 cm – darowizna
 • 05.12.2019 – łuska karabinowa Mauser kal. 7.92 mm, polska łuska wyprodukowana w 1939 roku – darowizna – Sarzyńskie Stowarzyszenie Eksploracyjne Sarzyńscy Zwiadowcy Historii
 • 04.12.2019 – papierośnica żołnierza Bolesława Kisielewicza z okresu II wojny światowej – darowizna
 • 03.12.2019 – rzeźba Wincentego Pażyry z 1989 roku przedstawiająca głowę Ignacego Łukasiewicza – darowizna
 • 03.12.2019 – łuska nabojowa karabinu UR wz. 35 kal. 7.92 mm – darowizna – Sarzyńskie Stowarzyszenie Eksploracyjne Sarzyńscy Zwiadowcy Historii
 • 29.11.2019 – karta akredytacyjna Eugeniusza Chmury, Polska Agencja Interpress; zdjęcie czarno-białe Józefa Rydzika; dwa zdjęcia grobu Józefa Rydzika na Monte Cassino z 1997 roku; kolorowe zdjęcie przedstawiające Romana Chmurę przy grobie Józefa Rydzika; zdjęcie czarno – białe z sakry biskupiej Wincentego Urbana z 1960 roku; bilet ,,Udział w spotkaniu na modlitwie z Ojcem Św. Janem Pawłem II na Skałce; życzenia biskupa Wincentego Urbana z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wrocław 1982 rok; pismo z Sekretariatu Episkopatu Polski do Eugeniusza Chmury w sprawie stypendium od KAAD; pismo ambasady USA w Warszawie z 6 października 1978 w sprawie uroczystości 199 rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego – darowizna
 • 12.11.2019 – cztery koszyczki tekturowe na piwo w kolorze zielonym, pomarańczowym, niebieskim i biało – niebieskim; matryca podstawki piwa Dort Munder; metalowa blacha przedstawiająca butelkę i kufel piwa Leżajsk – depozyt
 • 06.11.2019 – torba z nadrukiem “Leżajsk Podkarpacie Pełne Wrażeń”; plecak z nadrukiem “Leżajsk Podkarpacie Pełne Wrażeń”; granatowa nerka (saszetka) z nadrukiem “Leżajsk”; smycz z nadrukiem ,,Leżajsk” – depozyt
 • 11.2019 – torba z nadrukiem “Leżajsk Podkarpacie Pełne Wrażeń”; plecak z nadrukiem “Leżajsk Podkarpacie Pełne Wrażeń”; granatowa nerka
 • 25.10.2019 – otwieracz do butelek “Granie na Podkarpaciu” – Leżajsk – depozyt
 • 27.08.2019 – Odznaka NSDAP ze zjazdu w Krakowie w 1942 r. – darowizna
 • 22.08.2019 – otwieracz do butelek, z napisem Leżajsk – depozyt
 • 12.08.2019 – Księga kasowa Klubu Sportowego Unia-Piła w Leżajsku, plan bocznic prywatnych na terenie stacji Leżajsk 1945, dokumenty różne dotyczące Koła Sportowego “Unia” Tartak Leżajsk – darowizna
 • 07.08.2019 – ciosło – darowizna – Sarzyńskie Stowarzyszenie Eksploracyjne Sarzyńscy Zwiadowcy Historii w Jelnej
 • 11.06.2019 – szklanka do piwa “Leżajsk” 0,5 l – depozyt
 • 30.04.2019 – stalówki do pisania piórem – 5 szt. – darowizna
 • 25.04-2019 – 5 orzełków z czasów II wojny światowej – darowizna
 • 12.04.2019 – czasopisma: “Legion” nr 7-8 lipiec-sierpień 1932; “Pocztowe Przysposobienie Wojskowe”, zeszyt 9 wrzesień 1935; “pocztowe Przysposobienie Wojskowe” zeszyt 7 lipiec 1935 – darowizna
 • 12.04.2019 – 7 puszek piwnych z serii Assecco Rzeszów – depozyt
 • 04.04.2019 – płyta posadzkowa z dworca kolejowego w Leżajsku, moneta znaleziona pod parapetem budynku dworca PKP (zostawiona na szczęście) – darowizna
 • 03.04.2019 – wasążek – darowizna
 • 03.04.2019 – stół stolarski, heble 2 szt., wiertarka ręczna – darowizn
 • 15.02.2019 – 247 fotografii dotyczących kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku pochodzących z połowy XX w., autor nieznany – darowizna – Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
 • 02.02.2019 – Księgi Ewidencyjne koni oraz wykaz posiadaczy środków przewozowych Gminy Grodzisko Dolne (5 egzemplarzy) – darowizna
 • 30.01.2019 – Kappenabzeichen – odznaka przypinana do czapki – Austro-Węgry; nieśmiertelnik wojskowy – Autro-Węgry – I wojna światowa; kropielnica XIX/XX w.; identyfikator dla psa – Łętownia pow. Nisko; brelok z Huty Stalowa Wola – lata 30. XX w.; ptasia obrączka z napisem “Inform Vogelwarte Russitten Germania” I poł. XX w.; ołowiany odlew jeźdźca na konie; logo rowerowe “Diamant” I poł. XX w.; fragment austriackiej klamry wojskowej – I wojna światowa; 21 szt. monet XVII-XX w. – Grupa Poszukiwawcza “Odnaleźć, Ocalić, Pamiętać” z Woli Zarczyckiej
 • 08.11.2018 – Dachówka z cegielni hr. Romana Potockiego – darowizna
 • 08.11.2018 – Rejestr kolejowy ze stacji Leżajsk “Pomocniczy wykaz odległości” – lata 60-70 XX w., książka “Żywot Benvenuta Calliniego” z pieczątkami “Gimnazjum w Leżajsku” – darowizna
 • 08.11.2018 – Orzełek patriotyczny z napisem “Boże zbaw Polskę” – I w. św., manierka rosyjska (uszkodzona), monety – 9 szt., medalik z napisem “Gott mit mir”, guziki wojskowe z grawerką – 13 szt., guziki gładkie – 10 szt., fragmenty klamry do pasków – 4 szt., zapinki do pasków – 3 szt., fragmenty metalowego grzebienia – 2 szt., kulki żelazne – 6 szt., łuski nabojowe: śr. 14 mm (4 szt.); śr. 9 mm (2 szt.); śr. 20 mm (1 szt.), fragmenty łusek (uszkodzone – 4 szt.), niezidentyfikowane elementy metalowe – 10 szt. – darowizna Grupy Poszukiwawczej „Odnaleźć, Ocalić, Pamiętać ” z Woli Zarczyckiej
 • 10.09.2018 – 4 szklanki “Asseco Resovia” 0,5 l pojemności z okolicznościowym opakowaniem “Leżajsk – Na każde podanie”, szklanka “Leżajsk Pełne” o pojemności 0,3 l (1 szt.), szklanka na nóżce “40 lat Browaru w Leżajsku” (1 szt.) – depozyt
 • 08.08.2018 – Skarbonka metalowa z kluczykiem i grawerką “CeKaBe Leżajsk” – I poł. XX w
 • 01.08.2018 – 3 koszulki z logo Browaru Leżajsk (Edycja Historyczna), 5 podkładek pod szklanki (Edycja Historyczna), 5 otwieraczy do butelek (Edycja Historyczna), 1 smycz (Edycja Historyczna), wyprodukowane z okazji 40-lecia powstania Browaru Leżajsk, szklany alkoholometr do piwa produkcji angielskiej dla firmy “Boots” – depozyt
 • 01.08.2018 – Pierścień z emblematem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i datą 1914 – 1915 – darowizna
 • 11.07.2018 – Obligacja Rzeczpospolitej Polskiej 5 % krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z 1920 r., premiowy zapis długu austriackiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża z 1916 r. – darowizna
 • 11.07.2018 – Klamra niemiecka do pasa wojskowego, 2 łuski kal. 7,6 mm, 1 guzik wojskowy polski, 2 monety – czasy II wojny światowej – Grupa Poszukiwawcza “Odnaleźć, Ocalić, Pamiętać” z Woli Zarczyckiej
 • 05.07.2018 – Prasa introligatorska śrubowa sygnowana gwiazdą Dawida – przedłużenie wypożyczenia do 31 .12.2019 r.
 • 03.07.2018 – Eksponaty poniższe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z okresu II wojny światowej stanowią darowiznę Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego we Francji z siedzibą w Paryżu za pośrednictwem p. Zbigniewa Szczębary: Polski Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami Francuski Krzyż Walecznych (Croix de Guerre) za kampanię francuską 1939 – 1940, Medal – Polska Swemu Obrońcy, Naszywka Polskich Kompani Wartowniczych przy Armii USA, Orzeł (wzoru hallerowskiego), wyszywany srebrną nicią, Orzeł na ciemnogranatowym suknie, wyszywany białą nicią, Orzeł na zielonym suknie, wyszywany białą nicią, Naszywki POLAND do bluzy i płaszcza (2 szt.), Guziki do bluzy (produkcja francuska), Odznaka – Biały orzeł na czerwonym tle, Odznaka 1 Brygady Grenadierów, Odznaka Związku Inwalidów Wojennych Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii – 1941 r., Odznaka – proporczyk biało – czerwony z orłem, Odznaka emaliowana z flagami Polski, USA, Wielkiej Brytanii i Francji, Orzełek na spinkę do klapy marynarki, Odznaka Polskiego Skarbu Narodowego  łącznie 19 szt.)
 • 23.06.2018 – Łuski pociskowe z czasów I wojny światowej (16 szt.) znalezione w Starym Mieście oraz 4 monety z I poł. XX w. – darowizna
 • 07.04.2018 – 2 etykiety Browaru Leżajsk i podkładka pod szklankę – depozyt
 • 06.04.2018 – Fragment chłodnicy niemieckiego samolotu z okresu II wojny światowej i lampa naftowa – darowizna
 • 19.03.2018 – Dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca kapliczki, krzyże, tablice pamiątkowe, pomniki, grobowce, miejsca pamięci narodowej z terenów Powiatu Leżajskiego, Żołyni, Krzeszowa, Sokołowa Młp. (887 szt.), Rocznik “Tygodnika Solidarność”, maszynopisy wspomnień Jana Pysza “Droga przez piekło” i Piotra Woźniaka “Zapluty karzeł reakcji”, Leksykon związkowy “Solidarności” z 1981 r. – darowizna
 • z XIX w., – darowizna
 • 07.03.2018 – Zbiór książek w języku hebrajskim, niemieckim i polskim (ok. 150 szt.), katalog biblioteczny Żydowskiego Stowarzyszenia Kulturalno–Oświatowego “Tarbud” z Leżajska, lata 20-30. XX w, rękopis w j. hebrajskim, dokument sądowy z Brzyskiej Woli
 • 19.02.2018 – Maszynka do golenia z żyletkami lata 70. XX w. – darowizna
 • 02.02.2018 – Warsztat stolarski, narzędzia stolarskie (heble do wyrobu boazerii – 15 szt., 2 dłuta, formy drewniane), skrzynie narzędziowe (2 szt.), stołek do dojenia krowy, 2. piły ciesielskie – darowizna
 • 24.01.2018 – “Zaświadczenie Wyzwolin” Józefa Hodorowskiego z 1894 r. jako czeladnika kowalskiego, – darowizna
 • 09.01.2018 – Szklanka do piwa “Leżajsk Pełne”, kufel do piwa “Leżajsk – Asseco – Resovia” – depozyt
 • 03.01.2018 – Militaria z lat 40. i 50. XX w. radiotelefon, saperki, czapki i torby wojskowe, punktak do przebijania lodu, kabury, łuski, bosak, menażka (14 sztuk), dyplom “Świadek II wojny światowej” – darowizna
 • 14.12.2017 – 5 dokumentów z okresu II wojny światowej p. Kazimierza Gduli – wypożyczenie
 • 08.12.2017 – Kalkulator z logiem Browaru Leżajsk – lata 90. XX w. – darowizna
 • 07.12.2017 – Wełniana makatka z lat 70. XX w. tkana na krośnie przedstawiająca budynek główny Dworu Starościńskiego – darowizna
 • 16.11.2017 – 3 modlitewniki rzymskokatolickie przekazane przez z klasztoru OO. Bernardynów
 • 16.11.2017 – Świecznik żydowski – darowizna
 • 08.11.2017 – 2 plafony z logo Browaru Leżajsk – depozyt
 • 07.11.2017 – Album z 6 zdjęciami z otwarcia 14.03.1926 r. stacji radiowo – nadawczej typu Push – Pull w Państwowym Gimnazjum w Leżajsku – darowizna
 • 03.11.2017 – Eksponaty związane z klubem siatkarskim Asseco – Resovia tj. koszulka kibica, szklanka, kufel, bluza promocyjna, plakat oraz bilet z meczu Asseco – Resovia – UPCN San Juan – depozyt. Koszulka z nr 16 podpisana przez zawodników klubu – darowizna
 • 22.10.2017 – Tableau abiturientów z roku szkolnego 1931 – 32 i świadectwo dojrzałości z 1931 r. Franciszka Cebulaka – darowizna
 • 25.08.2017 – drewniana szt. formy do wyrobu cegły czerwonej, cegła czerwona – lata 50. XX w. – darowizna
 • 31.07.2017 – 2 drewniane formy do wyrobu cegły czerwonej, cegła czerwona – lata 50. XX w. – darowizna
 • 27.07.2017 – 2 pozycje książkowe: Ch. Dickens “Noc wigilijna – Dzwony” Lwów 1900 r. i A. Grzymała – Siedlecki “Cud Wisły” Warszawa 1920 – darowizna
 • 26.07.2017 – Fragment poszycia kadłuba z samolotu “Halifax” z 1944 r. – darowizna Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry
 • 20.07.2017 – Torba jutowa “30 lat Browar Leżajsk”, 6 sztuk etykiet Browaru Leżajsk – depozyt 20.07.2017 – 20.07.2022
 • 19.07.2017 – Dokument – potwierdzenie odbioru pieczęci Miasta Leżajska z 1848 r., wystawione 12.05.1981 dla p. doc. Franciszka Kotuli przez Urząd Miasta – darowizna
 • 07.07.2017 – Głowica szrapnela (pocisku artyleryjskiego) kal. 105 mm z czasów I wojny światowej – darowizna
 • 06.07.2017 – War Medal (Medal Wojenny) 1939-1945 – radiotelegrafisty Waltera Davisa, kopia jego Kennkarty z 1944 r., nieopublikowane wspomnienia jego wnuczki Sharon Spencer – darowizna Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry
 • 03.07.2017 – “Gazeta Rolnicza. Pismo Tygodniowe” (24 numery z 1885 r. i 41 numerów z 1887 r.) – darowizna
 • 30.06.2017 – Kapsel “Piwo Leżajsk Full Light” (1977) – darowizna
 • 29.06.2017 – Pojemnik na tusz do pieczątek “Zakłady Przemysłu Materiałów Biurowych w Łodzi PEGAZ”, metalowe pudełko koloru białego z czerwonym napisem – darowizna
 • 28.06.2018 – Gazeta “Nowa Reforma” nr 108, Kraków 7 III 1918 – darowizna
 • 20.06.2017 – Naklejka “Zakłady Piwowarskie w Leżajsku SA”, koloru czerwonego (1 szt.), naklejka “Zakłady Piwowarskie w Leżajsku SA Leżajsk Mocne” – pasteryzowane koloru biało – czarnego (1 szt.), nadruk Browar Leżajsk “Weltbierserie – Sondermodell 50” (1 szt.) – darowizna
 • 19.06.2017 – Reklamówki “Browar Leżajsk” (2 szt.) – depozyt
 • 13.06.2017 – Tacka do piwa “Leżajsk” (1 szt.) – depozyt
 • 31.05.2017 – Reklamówki “Browar Leżajsk” (3 szt.), plecak – “Naturalnie Leżajsk” (1 szt.) – depozyt
 • 23.05.2017 – Koszulka “Browar Leżajsk – Leżajsk Pełne” koloru białego, torebka “Browar Leżajsk – Leżajsk” – darowizna
 • 08.05.2017 – Reklama piwa “Dort Munder” , kalkulator, kaseta magnetofonowa “Organy Bazyliki OO. Bernardynów” – depozyt
 • 07.04.2017 – Butelki piwne o poj. 0,355 l (3 szt.), butelka o poj. 0, 25 l (1977 r.) – wypożyczenie
 • 07.04.2017 – Butelki piwne o poj. 0,355 l (3 szt.), butelka o poj. 0,25 l (1977 r.) – wypożyczenie
 • 30.03.2017 – Karty pocztowe: Zygmunt Peszkowski z pieczęcią „Farby, pokosty, lakiery, chemikalia, kosmetyki i części do radia w Leżajsku” z 1943 r. (4 szt.), odcinki pocztowe z 1944 r. (3 szt.), Listy przewozowe kolejowe z lat 1941 – 1944, luźne dokumenty związane z firmą Zygmunta Peszkowskiego (11 szt.) – zakup
 • 30.03.2017 – Judaika: Księga rachunkowa firmy: Chaim Both – Handel szkła, porcelany, naczyń kuchennych, pokostu i farb w Leżajsku – lata 30–te XX w., adresownik klientów tej firmy, zeszyt szkolny “Słownik wyrazów obcych”, 5 książek w j. hebrajskim, zawiadomienie szkolne z 1917 r., wycinki z gazet (11 szt)., odcinki płatnicze (3 szt.), reklamy kartkowe (7 szt.), pieczęci związane z Leżajskiem (13 szt.) – darowizna
 • 30.03.2017 – Koszulka “Naturalnie Leżajsk” – darowizna
 • 24.03.2017 – Gazety:” Głos nauczycielski” z 1927 r. i “Płomyk” z 1928 r. – darowizna
 • 23.03.2017 – Reprint obrazu Józefa Brandta z 1897 r. “Wyjazd z Wilna Jana III Sobieskiego z Marysieńką” – darowizna
 • 20.03.2017 – Zdjęcie “Wojna 1914” – darowizna
 • 31.01.2017 – Zbiór książek, gazet, kart pocztowych i druków ulotnych z lat 1942 – 1989, wydawanych m.in. w II Korpusie Armii Gen Andersa – łącznie 111 pozycji – darowizna Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego w Paryżu
 • marzec 2017 – 3 pozycje o tematyce I wojny światowej – darowizna
 • styczeń 2017 – 18 pozycji o tematyce Holocaustu – darowizna Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau
 • 28.12.2016 – Puszka “Piwo Leżajsk. Export USA” – darowizna
 • 19.12.2016 – Tablica informacyjna z okresu PRL “Bony na cukier” – darowizna
 • 19.12.2016 – Czapka “Resovia S.A. Sponsor klubu”, Cennik “Naturalnie Leżajsk”, Reklama puszki piwa “Kristall – Bier” – wypożyczenie 19.12. 2016 – 19.12.2017
 • 19.12.2016 – Radio Unitra, telewizor Malware i aparat telefoniczny – wypożyczenie od 19.12.2016 do 20.02.2017 z MZK Leżajsk
 • 09.12.2016 – Koszulka z napisem “Naturalnie Leżajsk” – darowizna
 • 07.12.2016 – Kalendarz ścienny z 1908 r. drukarnia i skład papieru M. Kuhla w Leżajsku – darowizna
 • 01.12.2016 – Butelka po piwie “LEŻAJSK SPECIAL” z 1977 r.- darowizna
 • 01.12.2016 – “Świadectwo Ukończonej Nauki” Władysława Markiewicza w zawodzie murarskim z 1904 r. – darowizna