Misja Muzeum

Misją Muzeum Ziemi Leżajskiej jest zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego Leżajszczyzny, jej wielokulturowości etnicznej i religijnej, tradycji wyrobu zabawek drewnianych, integracja lokalnej społeczności wokół przeszłości i teraźniejszości oraz propagowanie walorów turystycznych naszej „małej ojczyzny”.