Poświęcenie sztandaru hufca szkolnego gimnazjum państwowego w Leżajsku

Dnia 7.XII 1925 roku odbyła się w Leżajsku piękna uroczystość poświecenia pierwszego w całej Rzeczypospolitej sztandaru hufca szkolnego gimnazjum Państwowego w Leżajsku.

Wczesnym rankiem 7.XII poczęły zjeżdżać się hufce szkolne z terenu PKU Nisko i to: zastępy hufca szkolnego gimnazjum w Łańcucie, hufca szkolnego gimnazjum państwowego w Tarnobrzegu, delegacje Sokoła z Niska, Łańcuta, Rudnika, Rozwadowa, delegacje koła młodzieży i TSL.

W karnym ordynku zgromadziły się hufce na obszernym boisku gimnazjum. Wraz z korpusem oficerskim przybył generał Fara, odberał on raport od kierownika poedagogicznego hufca, od szefa przysposobienia wojskowego kpt. Dyszkiewicza, od ofic. instr. PKU Nisko por. Mazurkiewicza, oraz komendantów poszczególnych hufców, poczem uformowany pochód ruszył do kościoła parafialnego na uroczyste nabożeństwo. Po nabożeństwie olbrzymi kilkutysięczny pochód ruszył na podwórze gimnazjum Państwowego gdzie odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru.

Po przyrzeczeniu przedefilowały w karnym ordynku hufce przed sztandarem, a następnie ze sztandarem przed generalicją. Po defiladzie złożono sztandar na stole i wbijano gwoździe pamiątkowe oraz odczytano pisma wybitnych przedstawicieli wojskowości i władz cywilnych tudzież depesze gratulacyjne.