Tableau abiturientów z roku szkolnego 1931- 32

Pan Kazimierz Cebulak z Wodzisławia Śląskiego przekazał w formie darowizny cenne pamiątki gimnazjalne z lat 30 – tych XX w. Są to świadectwo dojrzałości jego Ojca Franciszka Cebulaka oraz doskonale zachowane tableau abiturientów z roku szkolnego 1931- 32 Państwowego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Oprócz p. Cebulaka widnieją na nim  m.in. fotografie por. Rudolfa Jaszowskiego ( dowódcy leżajskiej placówki ZWZ – AK, zamordowanego w czasie pacyfikacji miasta przez Niemców w 1943 r.) i prof. dr hab. Feliksa Chrzana ( światowej sławy naukowca  w zakresie badań nad rybołówstwem morskim).