Rada Muzeum

Skład Rady Muzeum:

Przewodniczący Rady: Antoni Bereziewicz
V-ce przewodniczący Rady: Marian Matkowski

Stanisław Chmura

Andrzej Janas 

Katarzyna Mach-Wawrzaszek 

Jerzy Paul 

Leszek Połeć 

Józef Półćwiartek 

Zdzisław Zawilski