Rada Muzeum

Skład Rady Muzeum:

Dariusz Półćwiartek - przewodniczący

Marian Matkowski - wiceprzewodniczący

Antoni Bereziewicz

Stanisław Chmura

Marek Krauz

Karol Ożóg

Roman Szałajko

Dorota Wylaź

Zdzisław Zawilski