Rada Muzeum

Skład Rady Muzeum:

Antoni Bereziewicz

Stanisław Chmura

Marek Krauz

Marian Matkowski

Karol Ożóg

Dariusz Półćwiartek 

Roman Szałajko

Dorota Wylaź

Zdzisław Zawilski