Publikacje o Ziemi Leżajskiej

Wykaz publikacji dotyczących historii, kultury, turystyki Ziemi Leżajskiej znajdujących się w Bibliotece MZL wg spisu inwentarzowego.

Wykaz publikacji dotyczących historii, kultury, turystyki Ziemi Leżajskiej znajdujących się w Bibliotece MZL im. prof. Józefa Półćwiartka wg spisu afabetyczno-inwentarzowego (na końcu wpisu sygnatura biblioteczna).

1. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 1/82, Leżajsk, XII 1982. 1324
2. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 2/83, Leżajsk, V 1983. 1325
3. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 3/83, Leżajsk, XII 1983. 1326
4. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 4/84, Leżajsk, XII 1984. 1327
5. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 5/84, Leżajsk, XII 1984. 1328
6. Almanach Leżajski. Leżajsk w 40 – leciu (wydanie specjalne), Leżajsk, lipiec 1984. 1334
7. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 6/85, Leżajsk, VII 1985. 1329
8. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 7/85, Leżajsk, II półrocze 1985. 1330
9. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 8/86, Leżajsk, I półrocze 1986. 1331
10. Almanach Leżajski. Informator, Leżajsk, 1987. 1333
11. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 9/85, 75 – lecie Gimnazjum i Liceum w Leżajsku. Leżajsk 1987 1332
12. Almanach Leżajski , zeszyt nr1/2008. Leżajsk 2008 167
13. Almanach Leżajski , zeszyt nr 2/2008. Leżajsk 2008 168
14. Almanach Leżajski nr 3/ 2009. Leżajsk 2009 155
15. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 4/ 2009. Leżajsk listopad 2009 1129
16. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 5/ 2010. Leżajsk, czerwiec 2010 1130
17. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 6/ 2010. Leżajsk, listopad 2010 1131
18. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 7/ 2011. Leżajsk, listopad 2011 113219. Almanach Leżajski. Zeszyt nr 9/2013 . Leżajsk 2013 1724
20. Almanach Leżajski . Zeszyt nr 10 /2014. Leżajsk 2014 1751
21. Almanach Leżajski . Zeszyt nr 11/ 2015 . Leżajsk 2015. 1784
22. Ambrozowicz J. , Leżajsk . Rzeszów 2006. 85
23. Andres Z, [ red. ] , Z dziejów Leżajska i okolic. Rzeszów. 1980. 1071
24. Baczkowski K., Półćwiartek J., Dzieje Leżajska. Leżajsk 1996 385
25. Bazan T., Zarys dziejów gminy Potok Górny. 2003 264
26. Bereza T., Wokół Piskorowic. Przyczynek do dziejów konfliktu polsko – ukraińskiego na Zasaniu w latach 1939 – 1945. Rzeszów 2013. 1292
27. Bereziewicz A. i in., Walczyli i ginęli abyśmy mogli żyć w Polsce niepodległej. Rzeszów . 1998 147
28. Błotko A., Przewodnik po ziemi łańcucko – leżajskiej. Łańcut 2002 89
29. Bogdalski C. , Pamiętnik kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku. Kraków 1929. 1249
30. Bogdalski Cz. , Pamiętnik kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku. Kraków ( reprint) 2009 144
31. Bonusiak W [ red. ], Dzieje Ziemi Grodziskiej . By pokolenia pamiętały skąd nasz ród…. Grodzisko Dolne. 2009. 1293
32. Czopek i in.., Grodzisko Dolne , stan. 22 . Od paleolitycznych łowców do średniowiecznych Słowian. Rzeszów 2007. 13
33. Czopek S., Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem. Rzeszów 1996. 14
34. Czopek S., Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem. Rzeszów. 1996. 358
35. Czownicki Z., Półćwiartek J., Ze studiów nad spławem i urządzeniami wodnymi na Sanie w czasach nowożytnych. Rzeszów . 2001. 359
36. Draus J., [red.], Studia Rzeszowskie . Tom czwarty. Rzeszów. 1997. 973
37. Droga do herbu. Leżajsk. 2002. 184
38. Fąfara J. Krzykwa A, Chasydzi w Leżajsku. Rzeszów 2010. 228
39. Folga- Januszewska D., 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik. Lesko 2011. 1125
40. Furgalski – Wyrwa T. , Dziennik 1913 – 1916. Kraków 2011 1740
41. Garbacz D., Przechodniu pochyl czoła. Stalowa Wola. 2005. 409
42. Garbacz D., Wołyniak, Legenda prawdziwa. 2008 218
43. Garbacz D., Żołnierze Wołyniaka . Stalowa Wola.1999. 100
44. Giedlarowa 600 –lecie lokacji wsi. Rzeszów, 2010 182
45. Giedlarowskie wesele. Giedlarowa 2008. 101
46. Gimnazjum i Liceum w Leżajsku 1912 – 2002 ….2002 165
47. Gmina Kuryłówka. Rzeszów 2009. 157
48. Górnisiewicz R., Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Leżajsk 2011. 1743
49. Grad J., Z ludowych tradycji Grodziska. Obrzędy doroczne i rodzinne. Grodzisko Dolne. 1183
50. Hospod J. S. , Chłopski adwokat. Józef Hospod 1861- 1935. Rzeszów 2013. 1923
51. I wojna światowa nad Sanem. Stalowa Wola. 2014 1752
52. Informator o ziemi łańcucko – leżajskiej. Łańcut 2006. 105
53. Janeczko Z., Gmina Leżajsk. Rzeszów 2009. 1167
54. Jucha J., Raptularz. Nr 7/ 98. Sport szkolny w mieście i gminie Leżajsk. Leżajsk 1998. 1306
55. Jucha J., Dzieje Klubu sportowego w Leżajsku. Leżajsk 2009. 153
56. Jucha J., Kuźniar K., Raptularz. Nr 16/2001. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. I). Leżajsk 2001. 1316
57. Jucha J., Kuźniar K., Raptularz. Nr 17/2001. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. II). Leżajsk 2001. 1317
58. Jucha J., Kuźniar K., Raptularz. Nr 18/2001. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. III). Leżajsk 2001. 1318
59. Jucha J., Kuźniar K., Raptularz. Nr 19/2001. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. IV). Leżajsk 2001. 1319
60. Jucha J., Kuźniar K., Raptularz. Nr 20/2001. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. V). Leżajsk 2001. 1320
61. Jucha J., Kuźniar K., Raptularz. Nr 21/2002. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. VI). Leżajsk 2002. 1321
62. Jucha J., Kuźniar K., Raptularz. Nr 22/2002. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. VII). Leżajsk 2002. 1322
63. Jucha J., Raptularz. Nr 7/ 98. Sport szkolny w mieście i gminie Leżajsk. Leżajsk 1998. 1306
64. Kaput W., { opr. ], Materiały źródłowe do dziejów Rzeszowszczyzny w archiwach, muzeach i bibliotekach państwowych spoza woj. rzeszowskiego. Przemyśl. 1960 612
65. Kazanowska Z. , Klasztor Ojców Bernardynów. Leżajsk 2003. 107
66. Konieczny Z., Historyk Józef Półćwiartek. Zarys dziejów i pracy twórczej. Przemyśl 2006 1295
67. Kornasiewicz St., Bajkowy świat. Leżajsk 2012. 1757
68. Kornasiewicz St., Po drugiej stronie słowa… Leżajsk 2012 1758
69. Kosiarski S., Tego nie mogę zapomnieć. Iwonicz 2010. 2.419
70. Księga Jubileuszowa. 100 lat Gimnazjum i Liceum w Leżajsku 1912 – 2012. Leżajsk 2012. 1296
71. Kułacz S., Wojskowa i wojenna korespondencja braci Lejów 1913 – 1917. Oświęcim 2014. 1735
72. Kułacz S., Okolice Leżajska i Sieniawy w przededniu i podczas I wojny światowej. Leżajsk 2008. 109
73. Kuźniar K. , Historia herbu miasta Leżajska. Leżajsk, 1997. 186
74. Kuźniar K., Herb Powiatu, herby miast i gmin Ziemi Leżajskiej. Leżajsk 2013. 1729
75. Kuźniar K., Powiatowa Rada Narodowa w Leżajsku w latach 1956 – 1975 ( szkic do monografii). Leżajsk 2013. 1730
76. Kuźniar K., Raptularz. Nr 1/ 1996. Od Almanachu Leżajskiego do Raptularza. Leżajsk 1996. 1315.
77. Kuźniar K., Raptularz. Nr 4/ 1997. Epizody z życia miasta i mieszczan
( 1994 – 1950 ). Leżajsk 1997. 1305
78.. Kuźniar K., Raptularz. Nr 8/ 1998. Leżajsk starostwem po raz czwarty ?. Leżajsk 1998. 1310
79. Kuźniar K., Raptularz. Nr 10 /1998. W hołdzie Wieszczowi. Leżajsk 1998. 1311
80.Kuźniar K., Raptularz. Nr 12 / 1999/2000. Kalendarium miasta Leżajska. Leżajsk. 1999/ 2000. 1307
81. Kuźniar K., Raptularz. Nr 13/ 1999/ 2000. 30 lat leżajskich regionalistów. Leżajsk 1999/ 2000. 1309
82.Kuźniar K., Raptularz. Nr 14/ 2000. Pierwszy… ( rzecz o Leżajskim tartaku) 1308
83. Kuźniar K., Raptularz. Nr 23/ 2002. Kresowe drogi i bezdroża. Leżajsk 2002. 1304
84. Kuźniar K., Raptularz. Nr 24/2002. Bene merentibus urbi Leżajsk. Leżajsk 2002 1302.
85. Kuźniar K., Raptularz. Nr 26/2003. Rozbudowa miasta Leżajska w II p.
XX w. Leżajsk 2003. 1303.
86. Kuźniar K., Raptularz. Nr 27/2003. Chór nauczycielski „ Głos” w Leżajsku (1968 – 1990). Leżajsk 2002. 1323
87. Kuźniar K., Raptularz. Nr 29/2003, W rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Leżajsk 2003. 1314
88. Kuźniar K., Raptularz. Nr 32/ 2009. Straty ludności żydowskiej w Leżajsku podczas II wojny światowej. Leżajsk. 2009 1301
89. Kuźniar K., Jucha K., Nr 34/ 2010. Zabytki architektury sakralnej w powiecie leżajskim. Leżajsk 2010. 1312
90. Kuźniar K., Raptularz. Nr 35/2010, Pierwsze „Dni Leżajska” ( 1974 – 1983) /. Leżajsk 2010. 1313
91. Kuźniar K., Raptularz. Nr 37/ 2015. Resume. Leżajsk 2015. 1791
92. Kuźniar K., Raptularz. Nr 39/ 2015. Zbiornica . Leżajsk. 2015. 1798
93. 20 lat Inspektoratu ZUS w Leżajsku. Red. K. Kuźniar. Leżajsk. 1997. 185
94. Lachendro J. , Zakochany w każdym człowieku. Wspomnienia o ks. Michale Potaczale- APOSTOLE DOBROCI . Kraków 20011. 1224
95. Larendowicz Z, Biblioteka Klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku, Calvanarium Kraków 2007 z suplementem z 2008 r 175
96. Larendowicz Z, Historia posiadłości klasztoru O.O. Bernardynów w Leżajsku, Leżajsk 1994 176
97. Larendowicz Z., Mury i baszty obronne, dzwony, wieża zegarowa Kościoła i Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku. Kraków . 2010. 567
98. Larendowicz Z., Nekropolie bernardyńskie w Leżajsku (1628 – 2005), Leżajsk, 2005 177
99. Larendowicz Z., Ojciec Dominik Górski. Świątobliwy kaplan bernardyński w Leżajsku. Leżajsk, 2006. 178
100. Larendowicz Z., Rekoronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Bazylice Ojców Bernardynów w Lezajsku. Leżajsk 1985. 159
101. Larendowicz Z., Sanktuarium Maryjne Ojców Bernardynów w Leżajsku. Rzeszów, 2002. 179
102. Larendowicz Z., Tablice pamiątkowe, epitafia i inskrypcje pamiątkowe w Sanktuarium Ojców Bernardynów w Leżajsku. Leżajsk, 2003. 180
103. Laureaci Wrzeciona 2001. Nowa Sarzyna. 2001. 569
104. Leżajsk . Informator turystyczno – kulturalny . Leżajsk 3013. 1734
105. Leżajsk i nie tylko,. Rzeszów 2007. 113
106. Leżajski szlak chasydzki. Warszawa 2008. 114
107. Leżajskie drogi do niepodległości. Leżajsk 2009. 174
108. Machno W. Dubno, koło Leżajska. Leżajsk 2012. 1298
109. Miasto i Gmina Nowa Sarzyna. Stalowa Wola. 2009 1179
110. Michałowicz – Kubal M., Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego. Krosno 2009. 160
111. 15 lat Międzynarodowego festiwalu muzyki organowej i kameralnej w Leżajsku. Rzeszów 2007. 118
112. Moskwa K., Pradzieje południowo – wschodniej Polski. Rzeszów. 1979. 630
113. Motyka J. Swatek A., Straże grobowe w gminie Tryńcza . Tryńcza 2014 1753
114. Motylewicz J., Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. Przemyśl- Rzeszów. 1993. 632
115. Muzyka jest mową duszy. Stuletnie dzieje grodziskiej orkiestry dętej. Grodzisko Dolne 2010. 635
116. Na św. Michoł. Rekonstrukcja dawnego Jarmarku Giedlarowskiego. Giedlarowa 2009 183
117. Nowa Sarzyna. Stalowa Wola 2006. 116
118. Nowak S., Bitwy Wyklętych. Warszawa 2016. 1806
119. Nowak S., Dziewczyny Wyklęte 2. Warszawa 2016. 1807
120. Nowak S., Dziewczyny Wyklęte. Warszawa 2015 1783
121. O kwiat Azalii. Leżajsk 2013 . 1756
122. O. Komornik St. Fąfara J. [ red. ] Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. Leżajsk. 2005. 1795
123. Obruśnik E. , Bazylika i Klasztor Ojców Bernardynów. Wrocław 2011 1121
124. Od wieków w historię wpisana. Kult Matki Boskiej w diecezji przemyskiej. Rzeszów. 1992 . 653
125. Ożóg K. Dzieje parafii Górno 1599 – 1999. Górno – Rzeszów. 1999 662
126. Paluch P., Cudowne miejsce leżajskie. Kult pątniczy XVI – XVIII w świetle ksiąg cudów. Kraków 2011. 1123
127. Parobek A. [ red ] , W służbie społeczeństwu Powiatu Leżajskiego. Leżajsk. 2005. 541
128. Piskorowice wczoraj i dziś. By pokolenia pamiętały…1415 – 2015 Leżajsk 2015.
129. Powiat Leżajski, Zobacz , odpocznij , zainwestuj. Leżajsk 2012 1717
130. Powiat Leżajski. Leżajsk 2008 162
131. Powiat Leżajski. Przyjedź, zobacz i wróć. Leżajsk 2015 1786
132. Półćwiartek J., Dzieje Leżajska, wyd. 2. Leżajsk 2003 95
133. Półćwiartek J., [ red. ] , 400 lat parafii w Sarzynie ( 1598 – 1998 ). Nowa Sarzyna. 2000. 360
134. Półćwiartek J., Chmura A., Zabawkarstwo Leżajskie. Leżajsk 2015. 1790
135. Półćwiartek J., Dzienne zapisy ze stanu wojennego w Polsce (13 XII – 22 VII 1983 ). Przemyśl 2014. 1749
136. Półćwiartek J., Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI – XVIII wieku 1966 ( praca doktorska ) 2. 417, 2.418
137. Rocznik Muzeum Ziemi Leżajskiej ( 1 ) . Leżajsk. 2013 1290
138. Rychlikowa J., Szkice o gospodarce panów na Łańcucie. Łańcut. 1971. 830
139. Samorządowcy Powiatu Leżajskiego w latach 1998 – 2006/. Leżajsk 2006. 123
140. Sander J., Historie znad Dolnego Wisłoka. Łańcut – Grodzisko Dolne 2014 1747
141. Sołek J [ red. ], Wędrówki Podkarpackie. Przewodnik turystyczny. Edycja 2009. Rzeszów2009. 1178
142. Szykuła – Żygawska A. , Kłosowski St. , Matki Bożej Leżajskiej wędrowanie źródłami Sanu. Krzeszów , Lipiny, Leżajsk. Kraków 2011. 1122
143. Tenerowicz M., Poza ciemnokrąg. Stalowa Wola 2003. 130
144. Tryczyńska – Sudoł H., Droga utkana ze spotkań i rozstań. Leżajsk. 2014 1741
145. Turki , straże grobowe Polski południowo – wschodniej 1998 – 1999. Stalowa Wola. 2000 131
146. Turystyka pielgrzymkowa. Podkarpackie. Rzeszów 2007. 163
147. Urbański J. Pacyfikacja Leżajska 28 maja 1943. Leżajsk 1998. 132
148. Urodziłam się by biegać. Na podstawie pamiętników Zofii Turosz opracował Andrzej Kosiorowski. Rzeszów 2005. 164
149. Vita Provinciae. Kwartalnik poświęcony życiu i i działalności Prowincji OO. Bernardynów Polsce. Nr1( 70) Styczeń – marzec 1985. 181
150. I wojna światowa nad Sanem. Stalowa Wola. 2014 1752
151. Wrzeciono 2005. XI Międzynarodowe Spotkania Poetów. Wrzeciono 2005 Nowa Sarzyna. Stalowa Wola 2005 138
152. Wrzeciono 2006. XII Międzynarodowe Spotkania Poetów. Wrzeciono 2006 Nowa Sarzyna. Stalowa Wola 2006. 111
153. Wrzeciono 2007. XIII Międzynarodowe Spotkania Poetów. Wrzeciono 2007 Nowa Sarzyna. Stalowa Wola 2007 112
154. Wrzeciono 2010. Stalowa Wola 2010 1184
155. Wrzeciono 2011. Stalowa Wola 2011 1185
156. Wrzeciono 99. Stalowa Wola. 1999. 136
157. Wrzeciono razy dziesięć. X Międzynarodowe Spotkania Poetów. Wrzeciono 2004. Stalowa Wola 2004 137
158. Wypisy i teksty źródłowe do historii regionalnej województwa rzeszowskiego dla klasy VIII I IX. Rzeszów. 1958. 1064.
159. Zielona Sarzyna – strażnikiem przyrody i źródeł tradycji. Nowa Sarzyna 2009. 149
160. Ziemia Leżajska ( album). 235
161. Ziobro W. , Leżajsk i wokół Leżajska. 2009 195
162. Żukowicz–Gdula M., Gdula K., Peregrynacje pamięci. Przedwojenny i powojenny Leżajsk. Sandomierz 2014. 1805
163. Żukowicz–Gdula M., Lubaczowskie ćwierćwiecze. Sandomierz 2014. 1804