Publikacje o Ziemi Leżajskiej

Wykaz publikacji dotyczących historii, kultury, turystyki Ziemi Leżajskiej znajdujących się w Bibliotece MZL wg spisu inwentarzowego.

Lp. Autor Tytuł Miejsce i rok wydania Sygn.
1 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 1/82 Leżajsk, 1982 1324
2 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 2/83 Leżajsk, 1983 1325
3 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 3/83 Leżajsk, 1983 1326
4 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 4/84 Leżajsk, 1984 1327
5 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 5/84 Leżajsk, 1984 1328
6 Almanach Leżajski. Leżajsk w 40–leciu (wydanie specjalne) Leżajsk, 1984 1334
7 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 6/85 Leżajsk, 1985 1329
8 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 7/85 Leżajsk, 1985 1330
9 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 8/86 Leżajsk, 1986 1331
10 Almanach Leżajski. Informator Leżajsk, 1987 1333
11 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 9/85 Leżajsk, 1987 1332
12 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 1/2008 Leżajsk, 2008 167
13 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 2/2008 Leżajsk, 2008 168
14 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 3/2009 Leżajsk, 2009 155
15 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 4/2009 Leżajsk, 2009 1129
16 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 5/2010 Leżajsk, 2010 1130
17 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 6/2010 Leżajsk, 2010 1131
18 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 7/2011 Leżajsk, 2011 1132
19 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 8/2012 Leżajsk, 2012 1914
20 Almanach Leżajski. Zeszyt nr 9/2013 Leżajsk, 2013 1724
21 Almanach Leżajski . Zeszyt nr 10/2014 Leżajsk, 2014 1751
22 Almanach Leżajski . Zeszyt nr 11/2015 Leżajsk, 2015 1784
23 Almanach Leżajski . Zeszyt nr 12/2016 Leżajsk, 2016 1915
24 Almanach Leżajski . Zeszyt nr 13/2017 Leżajsk, 2017 1916
25 Ambrozowicz J. Leżajsk Rzeszów, 2006 85
26 Andres Z (red.) Z dziejów Leżajska i okolic Rzeszów, 1980 1071
27 Baczkowski K., Półćwiartek J. Dzieje Leżajska Leżajsk, 1996 385
28 Bazan T. Zarys dziejów gminy Potok Górny 2003 264
29 Bereza T. Wokół Piskorowic. Przyczynek do dziejów konfliktu polsko–ukraińskiego na Zasaniu w latach 1939–1945 Rzeszów, 2013 1292
30 Bereziewicz A. i in. Walczyli i ginęli abyśmy mogli żyć w Polsce niepodległej Rzeszów, 1998 147
31 Błotko A. Przewodnik po ziemi łańcucko-leżajskiej Łańcut, 2002 89
32 Bogdalski Cz. Pamiętnik kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku Kraków, 1929 1249
33 Bogdalski Cz. Pamiętnik kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku (reprint) Kraków, 2009 144
34 Bonusiak W (red.) Dzieje Ziemi Grodziskiej. By pokolenia pamiętały skąd nasz ród… Grodzisko Dolne, 2009 1293
35 Czopek. S. i in. Grodzisko Dolne, stan. 22. Od paleolitycznych łowców do średniowiecznych Słowian Rzeszów, 2007 13
36 Czopek S. Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem Rzeszów, 1996 14
37 Czopek S. Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem Rzeszów, 1996 358
38 Czownicki Z., Półćwiartek J. Ze studiów nad spławem i urządzeniami wodnymi na Sanie w czasach nowożytnych Rzeszów, 2001 359
39 Draus J. (red.) Studia Rzeszowskie. Tom czwarty Rzeszów, 1997 973
40 Draus J. (red.) Studia Rzeszowskie. Tom piąty Rzeszów, 1998 974
41 Droga do herbu Leżajsk, 2002 184
42 Fąfara J., Krzykwa A. Chasydzi w Leżajsku Rzeszów, 2010 228
43 Folga-Januszewska D. 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik Lesko, 2011 1125
44 Furgalski–Wyrwa T. Dziennik 1913–1916 Kraków, 2011 1740
45 Garbacz D. Przechodniu pochyl czoła Stalowa Wola, 2005 409
46 Garbacz D. Wołyniak. Legenda prawdziwa 2008 218
47 Garbacz D. Żołnierze Wołyniaka Stalowa Wola, 1999 100
48 Giedlarowa. 600–lecie lokacji wsi Rzeszów, 2010 182
49 Giedlarowskie wesele Giedlarowa, 2008 101
50 Gimnazjum i Liceum w Leżajsku 1912–2002 2002 165
51 Gmina Kuryłówka Rzeszów, 2009 157
52 Górnisiewicz R. Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku Leżajsk, 2011 1743
53 Grad J. Z ludowych tradycji Grodziska. Obrzędy doroczne i rodzinne Grodzisko Dolne 1183
54 Hospod J. S. Chłopski adwokat. Biografia Józefa Alojzego Hospoda 1861-1935 Rzeszów, 2013 1923
55 I wojna światowa nad Sanem Stalowa Wola, 2014 1752
56 Informator o ziemi łańcucko-leżajskiej Łańcut, 2006 105
57 Janeczko Z. Gmina Leżajsk Rzeszów, 2009 1167
58 Jucha J. Raptularz. Nr 7/98. Sport szkolny w mieście i gminie Leżajsk Leżajsk, 1998 1306
59 Jucha J. Dzieje Klubu sportowego w Leżajsku Leżajsk, 2009 153
60 Jucha J., Kuźniar K. Raptularz. Nr 16/2001. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. I) Leżajsk, 2001 1316
61 Jucha J., Kuźniar K. Raptularz. Nr 17/2001. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. II) Leżajsk, 2001 1317
62 Jucha J., Kuźniar K. Raptularz. Nr 18/2001. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. III) Leżajsk, 2001 1318
63 Jucha J., Kuźniar K. Raptularz. Nr 19/2001. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. IV) Leżajsk 2001 1319
64 Jucha J., Kuźniar K. Raptularz. Nr 20/2001. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. V) Leżajsk 2001 1320
65 Jucha J., Kuźniar K. Raptularz. Nr 21/2002. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. VI) Leżajsk 2002 1321
66 Jucha J., Kuźniar K. Raptularz. Nr 22/2002. 100 lat sportu w Leżajsku (cz. VII) Leżajsk, 2002 1322
67 Jucha J. Raptularz. Nr 7/ 98. Sport szkolny w mieście i gminie Leżajsk Leżajsk, 1998 1306
68 Kaput W. (opr.) Materiały źródłowe do dziejów Rzeszowszczyzny w archiwach, muzeach i bibliotekach państwowych spoza woj. rzeszowskiego Przemyśl, 1960 612
69 Kazanowska Z. Klasztor Ojców Bernardynów Leżajsk, 2003 107
70 Konieczny Z. Historyk Józef Półćwiartek. Zarys dziejów i pracy twórczej Przemyśl, 2006 1295
71 Kornasiewicz St. Bajkowy świat Leżajsk, 2012 1757
72 Kornasiewicz St. Po drugiej stronie słowa… Leżajsk, 2012 1758
73 Kosiarski S. Tego nie mogę zapomnieć Iwonicz, 2010 2.419
74 Księga Jubileuszowa. 100 lat Gimnazjum i Liceum w Leżajsku 1912-2012 Leżajsk, 2012 1296
75 Kułacz S. Wojskowa i wojenna korespondencja braci Lejów 1913-1917 Oświęcim, 2014 1735
76 Kułacz S. Okolice Leżajska i Sieniawy w przededniu i podczas I wojny światowej Leżajsk, 2008 109
77 Kuźniar K. Historia herbu miasta Leżajska Leżajsk, 1997 186
78 Kuźniar K. Herb Powiatu, herby miast i gmin Ziemi Leżajskiej Leżajsk, 2013 1729
79 Kuźniar K. Powiatowa Rada Narodowa w Leżajsku w latach 1956-1975 (szkic do monografii) Leżajsk, 2013 1730
80 Kuźniar K. Raptularz. Nr 1/1996. Od Almanachu Leżajskiego do Raptularza Leżajsk, 1996 1315
81 Kuźniar K. Raptularz. Nr 4/1997. Epizody z życia miasta i mieszczan (1994–1950) Leżajsk, 1997 1305
82 Kuźniar K. Raptularz. Nr 8/1998. Leżajsk starostwem po raz czwarty? Leżajsk, 1998 1310
83 Kuźniar K. Raptularz. Nr 10/1998. W hołdzie Wieszczowi Leżajsk, 1998 1311
84 Kuźniar K. Raptularz. Nr 12/1999/2000. Kalendarium miasta Leżajska Leżajsk, 1999/2000 1307
85 Kuźniar K. Raptularz. Nr 13/1999/2000. 30 lat leżajskich regionalistów Leżajsk, 1999/2000 1309
86 Kuźniar K. Raptularz. Nr 14/2000. Pierwszy… (rzecz o leżajskim tartaku) 2000 1308
87 Kuźniar K. Raptularz. Nr 23/2002. Kresowe drogi i bezdroża Leżajsk, 2002 1304
88 Kuźniar K. Raptularz. Nr 24/2002. Bene merentibus urbi Leżajsk Leżajsk, 2002 1302
89 Kuźniar K. Raptularz. Nr 26/2003. Rozbudowa miasta Leżajska w II p. XX w Leżajsk, 2003 1303
90 Kuźniar K. Raptularz. Nr 27/2003. Chór nauczycielski „Głos” w Leżajsku (1968-1990) Leżajsk, 2002 1323
91 Kuźniar K. Raptularz. Nr 29/2003, W rocznicę odsieczy wiedeńskiej Leżajsk, 2003 1314
92 Kuźniar K. Raptularz. Nr 32/2009. Straty ludności żydowskiej w Leżajsku podczas II wojny światowej Leżajsk, 2009 1301
93 Kuźniar K., Jucha K. Raptularz. Nr 34/2010. Zabytki architektury sakralnej w powiecie leżajskim Leżajsk, 2010 1312
94 Kuźniar K. Raptularz. Nr 35/2010. Pierwsze „Dni Leżajska” (1974-1983) Leżajsk, 2010 1313
95 Kuźniar K. Raptularz. Nr 37/2015. Resume Leżajsk, 2015 1791
96 Kuźniar K. Raptularz. Nr 39/ 2015. Zbiornica Leżajsk, 2015 1798
97 Kuźniar K. (red.) 20 lat Inspektoratu ZUS w Leżajsku Leżajsk, 1997 185
98 Lachendro J. Zakochany w każdym człowieku. Wspomnienia o ks. Michale Potaczale – Apostole dobroci Kraków, 20011 1224
99 Larendowicz Z Biblioteka Klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku Kraków, 2007 175
100 Larendowicz Z Biblioteka Klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku. Suplement Kraków, 2008 1918
101 Larendowicz Z. Historia posiadłości klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku Leżajsk, 1994 176
102 Larendowicz Z. Mury i baszty obronne, dzwony, wieża zegarowa Kościoła i Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku Kraków, 2010 567
103 Larendowicz Z. Nekropolie bernardyńskie w Leżajsku (1628-2005) Leżajsk, 2005 177
104 Larendowicz Z. Ojciec Dominik Górski. Świątobliwy kapłan bernardyński w Leżajsku Leżajsk, 2006 178
105 Larendowicz Z. Rekoronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Bazylice Ojców Bernardynów w Leżajsku Leżajsk, 1985 159
106 Larendowicz Z. Sanktuarium Maryjne Ojców Bernardynów w Leżajsku Rzeszów, 2002 179
107 Larendowicz Z. Tablice pamiątkowe, epitafia i inskrypcje pamiątkowe w Sanktuarium Ojców Bernardynów w Leżajsku Leżajsk, 2003 180
108 Laureaci Wrzeciona 2001 Nowa Sarzyna, 2001 569
109 Leżajsk. Informator turystyczno-kulturalny Leżajsk, 2013. 1734
110 Leżajsk i nie tylko Rzeszów, 2007 113
111 Leżajski szlak chasydzki Warszawa, 2008 114
112 Leżajskie drogi do niepodległości Leżajsk, 2009 174
113 Machno W. Dubno, koło Leżajska Leżajsk, 2012 1298
114 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna Stalowa Wola, 2009 1179
115 Michałowicz-Kubal M. Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego Krosno, 2009 160
116 15 lat Międzynarodowego festiwalu muzyki organowej i kameralnej w Leżajsku Rzeszów, 2007 118
117 Moskwa K. Pradzieje południowo -wschodniej Polski Rzeszów, 1979 630
118 Motyka J., Swatek A. Straże grobowe w gminie Tryńcza Tryńcza, 2014 1753
119 Motylewicz J. Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku Przemyśl-Rzeszów, 1993 632
120 Muzyka jest mową duszy. Stuletnie dzieje grodziskiej orkiestry dętej Grodzisko Dolne, 2010 635
121 Na św. Michoł. Rekonstrukcja dawnego Jarmarku Giedlarowskiego Giedlarowa, 2009 183
122 Nowa Sarzyna Stalowa Wola, 2006 116
123 Nowak S. Bitwy Wyklętych Warszawa, 2016 1806
124 Nowak S. Dziewczyny Wyklęte 2 Warszawa, 2016 1807
125 Nowak S. Dziewczyny Wyklęte Warszawa, 2015 1783
126 O kwiat Azalii Leżajsk, 2013 1756
127 O. Komornik St., Fąfara J. (red.) Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku Leżajsk, 2005 1795
128 Obruśnik E. Bazylika i Klasztor Ojców Bernardynów Wrocław, 2011 1121
129 Od wieków w historię wpisana. Kult Matki Boskiej w diecezji przemyskiej Rzeszów, 1992 653
130 Ożóg K. Dzieje parafii Górno 1599-1999 Górno-Rzeszów, 1999 662
131 Paluch P. Cudowne miejsce leżajskie. Kult pątniczy XVI-XVIII w świetle ksiąg cudów Kraków, 2011 1123
132 Parobek A. (red.) W służbie społeczeństwu powiatu leżajskiego Leżajsk, 2005 541
133 Powiat Leżajski. Zobacz, odpocznij, zainwestuj Leżajsk, 2012 1717
134 Powiat Leżajski Leżajsk, 2008 162
135 Powiat Leżajski. Przyjedź, zobacz i wróć Leżajsk, 2015 1786
136 Półćwiartek J. Dzieje Leżajska. wyd. 2 Leżajsk, 2003 95
137 Półćwiartek J. (red.) 400 lat parafii w Sarzynie (1598–1998) Nowa Sarzyna, 2000 360
138 Półćwiartek J., Chmura A. Zabawkarstwo Leżajskie Leżajsk, 2015 1790
139 Półćwiartek J. Dzienne zapisy ze stanu wojennego w Polsce (13 XII–22 VII 1983) Przemyśl, 2014 1749
140 Półćwiartek J. Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI-XVIII wieku (praca doktorska) 1966 2.417, 2.418
141 Rocznik Muzeum Ziemi Leżajskiej (1) Leżajsk, 2013 1290
142 Rychlikowa J. Szkice o gospodarce panów na Łańcucie Łańcut, 1971 830
143 Samorządowcy Powiatu Leżajskiego w latach 1998–2006 Leżajsk, 2006 123
144 Sander J. Historie znad Dolnego Wisłoka Łańcut – Grodzisko Dolne 2014 1747
145 Sołek J (red.) Wędrówki Podkarpackie. Przewodnik turystyczny. Edycja 2009 Rzeszów, 2009 1178
146 Szykuła–Żygawska A., Kłosowski St. Matki Bożej Leżajskiej wędrowanie źródłami Sanu Kraków, 2011 1122
147 Tenerowicz M. Poza ciemnokrąg Stalowa Wola, 2003 130
148 Tryczyńska–Sudoł H. Droga utkana ze spotkań i rozstań Leżajsk, 2014 1741
149 Turki. Straże grobowe Polski południowo-wschodniej 1998-1999 Stalowa Wola, 2000 131
150 Turystyka pielgrzymkowa. Podkarpackie Rzeszów, 2007 163
151 Urbański J. Pacyfikacja Leżajska 28 maja 1943 Leżajsk, 1998 132
152 Urodziłam się by biegać. Na podstawie pamiętników Zofii Turosz opracował Andrzej Kosiorowski Rzeszów, 2005 164
153 Vita Provinciae. Kwartalnik poświęcony życiu i działalności Prowincji OO. Bernardynów Polsce. Nr1(70) styczeń–marzec 1985 Kraków, 1985 181
154 I wojna światowa nad Sanem Stalowa Wola, 2014 1752
155 Wrzeciono 2005. XI Międzynarodowe Spotkania Poetów. Wrzeciono 2005 Nowa Sarzyna Stalowa Wola, 2005 138
156 Wrzeciono 2006. XII Międzynarodowe Spotkania Poetów. Wrzeciono 2006 Nowa Sarzyna Stalowa Wola, 2006. 111
157 Wrzeciono 2007. XIII Międzynarodowe Spotkania Poetów. Wrzeciono 2007 Nowa Sarzyna Stalowa Wola, 2007 112
158 Wrzeciono 2010 Stalowa Wola, 2010 1184
159 Wrzeciono 2011 Stalowa Wola, 2011 1185
160 Wrzeciono 99 Stalowa Wola, 1999 136
161 Wrzeciono razy dziesięć. X Międzynarodowe Spotkania Poetów. Wrzeciono 2004 Stalowa Wola, 2004 137
162 Wypisy i teksty źródłowe do historii regionalnej województwa rzeszowskiego dla klasy VIII-IX Rzeszów, 1958 1064
163 Zielona Sarzyna – strażnikiem przyrody i źródeł tradycji Nowa Sarzyna, 2009 149
164 Ziemia Leżajska (album) 235
165 Ziobro W. Leżajsk i wokół Leżajska 2009 195
166 Żukowicz–Gdula M., Gdula K. Peregrynacje pamięci. Przedwojenny i powojenny Leżajsk Sandomierz, 2014 1805
167 Żukowicz–Gdula M. Lubaczowskie ćwierćwiecze Sandomierz, 2014 1804