Zbiory specjalne

Zbiory specjalne Biblioteki Muzeum Ziemi Leżajskiej im. prof dr hab. Józefa Półćwiartka

Lp. Autor Tytuł Miejsce Rok Uwagi Sygn.
1 Małek Lucjan Zarys historyczny wsi Chmielów do roku 1918 Praca magisterska 2.1
2 Kutyła Ryszard Zarys monograficzny Nowej Sarzyny Rzeszów 1976/77 Praca magisterska 2.2
3 Sibiga Jan Rudnicki Ośrodek Koszykarski w XIX i XX w. Rzeszów 1976/77 Praca magisterska 2.3
4 Łysikowska Julia Zarys dziejów Krzeszowa n/Sanem do 1869 roku Rzeszów 1977 Praca magisterska 2.4
5 Hrycyna Maria Spław rzeczny na Sanie w XVI – XX wieku Rzeszów 1977 Praca magisterska 2.5
6 Czownicki Zdzisław Kontakty gospodarczo-społeczne ziemi sanockiej ze Słowacją w okresie Staropolskim /do 1772 r./ Rzeszów 1977 Praca magisterska 2.6
7 Myszka Stanisław Zarys dziejów Radomyśla nas Sanem do 1939 roku Rzeszów 1977 Praca magisterska 2.7
8 Morska Danuta Monografia Zakładów Chemicznych “Organika Sarzyna” w Nowej Sarzynie Rzeszów 1977 Praca magisterska 2.8
9 Kiełtyka Jerzy Przemyśl w okresie władzy radzieckiej /1939-1941/ Rzeszów 1978 Praca magisterska 2.9
10 Paradiuk Henryk Gmina Zbydniów w latach 1944-1973 Rzeszów 1978 Praca magisterska 2.10
11 Szczuk Barbara Zarys monograficzny “Przeglądu Rzeszowskiego” wraz z zawartością bibliograficzną w latach 1883-1886 Rzeszów 1981 Praca magisterska 2.11
12 Majchrzak Maria Zarys monograficzny “Kuryera Rzeszowskiego” wraz z zawartością bibliograficzną za lata 1883-1886 Rzeszów 1981 Praca magisterska 2.12
13 Chrząstek Barbara Kolonie niemieckie w mieleckiem doby galicyjskiej i Polski Niepodległej /do 1939 r./ Rzeszów 1992 Praca magisterska 2.13
14 Pluta Maria Rola Sanu w życiu i gospodarce Przemyśla Rzeszów 1982 Praca magisterska 2.14
15 Łazar Adam Zarys monograficzny Płazowa do 1944 roku Rzeszów 1982 Praca magisterska 2.15
16 Lewandowski Jan Zarys pracy monograficznej podrzeszowskiej wsi Staromieście do roku 1939 Rzeszów 1982 Praca magisterska 2.16
17 Peresłucha Eugeniusz Szpitalnictwo i inne formy opieki społecznej na terenie majętności rzeszowskiej w XIV – XVIII wieku Rzeszów 1983 Praca magisterska 2.17
18 Sabaraj Teresa Życie i dzieło naukowe Franciszka Kazimierza Persowskiego /1895-1980/ Rzeszów 1983 Praca magisterska 2.18
19 Barć Jadwiga Najazdy Tatarów na ziemię sanocką w XVI i XVII wieku Rzeszów 1983 Praca magisterska 2.19
20 Moniak Stefania Zarys monograficzny wsi Słocina do 1939 roku Rzeszów 1983 Praca magisterska 2.20
21 Wójtowicz Stanisława Dzieje Mrzygłodu w Polsce Niepodległej /1918-1975/ Rzeszów 1983 Praca magisterska 2.21
22 Koziarz Jerzy Zarys dziejów Ośrodka Meblarstwa Ludowego w Sokołowie Małopolskim Rzeszów 1984 Praca magisterska 2.22
23 Kustra Stanisław Zarys monograficzny wsi Łubno do 1939 roku Rzeszów 1984 Praca magisterska 2.23
24 Fleszar Stanisława Zarys historii wsi Wysoka do 1939 roku Rzeszów 1984 Praca magisterska 2.24
25 Lewandowska Irena Majętność Przeworska w okresie staropolskim Rzeszów 1985 Praca magisterska 2.25
26 Betka Genowefa Zarys historii wsi Wola Zarczycka do 1939 roku Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.26
27 Knapek Krystyna Życie i twórczość naukowa Aleksego Antoniego Gilewicza /1905-1969/ Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.27
28 Rejman Anna Historycy regionaliści rzeszowscy /Marian Aleksiewicz, Franciszek Błoński, Aleksander Codello/ Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.28
29 Chmielowiec Genowefa Zarys dziejów Majdanu Królewskiego do 1939 roku Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.29
30 Ośka Teresa Grodzisko w czasach galicyjskich /1772-1918/ Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.30
31 Mach Lucyna Zarys dziejów wsi Staroniwa koło Rzeszowa do 1918 roku Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.31
32 Mach Lucyna Zarys dziejów wsi Staroniwa koło Rzeszowa do 1918 roku Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.32
33 Bomba Lucyna Zarys monograficzny Tygodnika Rzeszowskiego za rok 1883 wraz z zawartością bibliograficzną Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.33
34 Bomba Lucyna Zarys monograficzny Tygodnika Rzeszowskiego za rok 1883 wraz z zawartością bibliograficzną Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.34
35 Ochenduszko Tadeusz Zarys monograficzny Tygodnika Rzeszowskiego za lata 1885/86 i 1886/87 wraz z zawartością bibliograficzną Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.35
36 Trawka Małgorzata Zarys dziejów fundacji dobroczynnych w Rzeszowie doby galicyjskiej Rzeszów 1897 Praca magisterska 2.36
37 Jachyra Julian Zarys monograficzny wsi Cmolas Rzeszów 1987 Praca magisterska 2.37
38 Polewczak Grażyna Problemy etniczne na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim od połowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej Rzeszów 1987 Praca magisterska 2.38
39 Góratowski Grzegorz Konfederacja barska w województwie ruskim (1768-1772) Rzeszów 1987 Praca magisterska 2.39
40 Szela Krzysztof Zarys monograficzny wsi Hyżne do 1939 roku Rzeszów 1987 Praca magisterska 2.40
41 Ludera Lidia Zarys monograficzny “Tygodnika Rzeszowskiego” za lata 1887/8 i 1888 wraz z zawartością bibliograficzną Rzeszów 1987 Praca magisterska 2.41
42 Wiącek Marek Regionaliści kolbuszowscy Rzeszów 1988 Praca magisterska 2.42
43 Szymańska Janina Zarys dziejów Radymna /do roku 1918/ Rzeszów 1988 Praca magisterska 2.43
44 Koczot Jan Rudnik i majętność rudnicka do 1918 roku Rzeszów 1989 Praca magisterska 2.44
45 Betka Genowefa Zarys historii wsi Wola Zarczycka do 1939 roku Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.45
46 Bem Aurelia Wieś łańcucka przed uwłaszczeniem (1772-1848) Rzeszów 1990 Praca magisterska 2.46
47 Starzyk Bogumiła Życie i działalność Andrzej Kędziora wybitnego syna wsi spod Mielca /1851-1938/ Rzeszów 1990 Praca magisterska 2.47
48 Kalawska Bogusława Życie umysłowe w Przemyślu w okresie władzy radzieckiej w latach 1939-1941 Rzeszów 1990 Praca magisterska 2.48
49 Wawrzaszek Aleksandra Zarys dziejów wsi Rakszawa do 1918 roku Rzeszów 1992 Praca magisterska 2.49
50 Hrapkowicz Natalia Zarys dziejów wsi Krościenko Wyżne w latach 1772-1918 Rzeszów 1992 Praca magisterska 2.50
51 Starzak Barbara Hyżne w Polsce Niepodległej 1918-1975 Rzeszów 1992 Praca magisterska 2.51
52 Stacel Anna Życie i dzieło naukowe Docenta Franciszka Kotuli /1900-1983/ Rzeszów 1994 Praca magisterska 2.52
53 Paczocha Krystyna Dzieje kościoła i klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku Rzeszów 1995 Praca magisterska 2.53
54 Mołoń Marek Problemy etniczne i religijne w Dynowie i okolicy do pierwszych lat po drugiej wojnie światowej Rzeszów 1995 Praca magisterska 2.54
55 Pustelak Danuta Gospodarka majętności kolbuszowskiej w czasach nowożytnych (od XVI wieku do pierwszej wojny światowej) Rzeszów 1995 Praca magisterska 2.55
56 Sitkowski Andrzej Kolonia Konstantynów – zarys dziejów Rzeszów 1996 Praca magisterska 2.56
57 Cebula Elżbieta Zarys dziejów wsi Wilcza Wola – Spie w Puszczy Sandomierskiej do 1918 roku Rzeszów 1997 Praca magisterska 2.57
58 Drzymała Irena Działalność społeczno-polityczna metropolity Szeptyckiego w świetle historiografii polskiej i ukraińskiej Rzeszów 1997 Praca magisterska 2.58
59 Żuk Tomasz Zarys dziejów gminy żydowskiej w Tarnogrodzie do 1944 roku Rzeszów 1998 Praca magisterska 2.59
60 Słomska Małgorzata Rolnictwo w gospodarce miasta Rzeszowa w latach 1772-1939 Rzeszów 1989 Praca magisterska 2.60
61 Joniec Agnieszka Obrona miasta nad Sanem ziemi przemyskiej czasów staropolskich na przykładzie Przemyśla, Jarosławia i Leżajsk Rzeszów 2001 Praca magisterska 2.61
62 Sarzyńska Teresa Zarys dziejów wsi Łętownia i majętności rudnickiej do 1944 roku Rzeszów 2001 Praca magisterska 2.62
63 Heliniak Monika Zarys dziejów wsi Wierzawice Rzeszów 2002 Praca magisterska 2.63
64 Duda-Kuczek Lidia Zakon świętego Franciszka w Klasztorze Ojców Bernardynów w Leżajsku Rzeszów 2005 Praca magisterska 2.64
65 Martula Grzegorz Ludność ukraińska w Leżajsku i okolicy w XX wieku Rzeszów 2008 Praca magisterska 2.65
66 Chmura Ewelina Muzeum Leżajskie w Dworze Starościńskim Rzeszów 2010 Praca licencjacka 2.66
67 Słowińska-Żuk Urszula Tajne nauczanie w powiecie biłgorajskim w okresie II wojny światowej Rzeszów 1999 Praca magisterska 2.67
68 Wilamowska Barbara Tajna oświata podczas II wojny światowej na terenie powiatu tarnobrzeskiego Rzeszów 1982 Praca magisterska 2.68
69 Chrząszcz Halina Dzieje wsi Przybyszówki do 1939 roku Rzeszów 1977 Praca magisterska 2.69
70 Andres Sławomir Zarys dziejów wsi Kurzyna do 1939 roku Rzeszów 1989 Praca magisterska 2.70
71 Jakubaszek Władysława Zarys dziejów Świlczy do 1939 roku Rzeszów 1977 Praca magisterska 2.71
72 Wróbel Dorota Zarys dziejów Rudy Różanieckiej do 1939 roku Rzeszów 1991 Praca magisterska 2.72
73 Świder Paweł Eksploatacja Puszczy Sandomierskiej w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1918) Rzeszów 2004 Praca magisterska 2.73
74 Dworak Marek Wybrane problemy spławu na Sanie i Wisłoku w okresie od połowy 15 do połowy 19 wieku Rzeszów 1983 Praca magisterska 2.74
75 Burek Grażyna Kolonie niemieckie w leżajskiem Rzeszów 1992 Praca magisterska 2.75
76 Serafin Artur Zniszczenia wojenne z lat “potopu” na obszarze województwa ruskiego Rzeszów 1995 Praca magisterska 2.76
77 Baj Ewa Leżajsk doby galicyjskiej 1772-1918 Rzeszów 1992 Praca magisterska 2.77
78 Sabaraj Teresa Życie i dzieło naukowe Franciszka Kazimierza Persowskiego /1895-1980/ Rzeszów 1983 Praca magisterska 2.78
79 Fier Krzysztof Działalność zakonu Towarzystwa Jezusowego (1574-1773) i Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1873-1939) w Jarosławiu Rzeszów 1994 Praca magisterska 2.79
80 Rusin Olga Zarys dziejów wsi Rudna Wielka Rzeszów 2006 Praca magisterska 2.80
81 Witalec Robert Zamek rzeszowski i jego mieszkańcy (do 1918 roku) Rzeszów 1989 Praca magisterska 2.81
82 Wiktor Artur Zarys dziejów wsi Boguchwała do 1918 roku Rzeszów 1988 Praca magisterska 2.82
83 Ludera Lidia Zarys monograficzny “Tygodnika Rzeszowskiego” za lata 1887/8 i 1888 wraz z zawartością bibliograficzną Rzeszów 1987 Praca magisterska 2.83
84 Szafran Jolanta Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego na Rusi Czerwonej na przełomie XVI i XVII wieku w świetle akt sejmikowych Rzeszów 1983 Praca magisterska 2.84
85 Karp Tomasz Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorlicach 1835-1980 Rzeszów 1990 Praca magisterska 2.85
86 Ochenduszko Tadeusz Zarys monograficzny “Tygodnika Rzeszowskiego” za lata 1885/86 i 1886/87 wraz z zawartością bibliograficzną Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.86
87 Kutrzeba Małgorzata Położenie ludności wiejskiej majętności błażowskiej czasów nowożytnych (w XVII-XIX wieku) Rzeszów 2008 Praca doktorska 2.87
88 Motylewicz Jerzy Kańczuga i klucz kańczucki dóbr magnackich XIV-XVIII wieku Kraków 1977 Praca doktorska 2.88
89 Kruk Jan Problemy etniczne na pograniczu polsko-ukraińskim w środkowym dorzeczu Sanu do 1939 roku (Studium na przykładzie Jarosławskiego) Kraków 1986 Praca doktorska 2.89
90 Budzyński Zdzisław Szpitalnictwo i inne formy opieki społecznej na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w XV-XVIII wieku Kraków 1980 Praca doktorska 2.90
91 Sokół Jan Polityka okupanta hitlerowskiego wobec wsi we wschodniej części dystryktu krakowskiego /1939-1945/ Kraków 1982 Praca doktorska 2.91
92 Malczewski Jan Rozbudowa Przemyśla w okresie porozbiorowym 1772-1914 Praca doktorska 2.92
93 Pelczar Roman Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej od XV do XVIII wieku Kraków 1991 Praca doktorska 2.93
94 Bondyra Wiesław Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w dobie saskiej Lublin 1999 Praca doktorska 2.94
95 Lorens Beata Bractwa cerkiewne w diecezji przemyskiej obrządku wschodniego w XVII – XVIII wieku Rzeszów 2003 Praca doktorska 2.95
96 Krzyżak Konrad Działalność polityczna i wojskowa Hieronima Lubomirskiego u schyłku XVII i w początkach XVIII wieku Rzeszów 2006 Praca doktorska 2.96
97 Pustelak Danuta Dzieje rodu Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji Rzeszów 2005 Praca doktorska 2.97
98 Czownicki Zdzisław Spław rzeczny na Sanie czasów nowożytnych Rzeszów 2009 Praca doktorska 2.98
99 Jagiełła Justyna Walory turystyczno-dydaktyczne Leżajska Kielce 2009 Praca licencjacka 2.99
100 [Karp Tomasz] Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorlicach [Rzeszów] [1990] Aneks do pracy magisterskiej 2.100
101 Telega Leon Rys historyczny wsi Izdebki powiatu Brzozów, woj. Rzeszów Rzeszów 1974 Praca z elementami statystyki i demografii 2.101
102 Potok Zygmunt Dzieje wsi Moszczenicy w okresie staropolskim Aneks do pracy magisterskiej 2.102
103 Rysz Władysława Kulturalny awans Sanoka w PRL Sanok 1977 Aneks do pracy magisterskiej 2.103
104 Lubczyński Andrzej Badania z zakresu demografii w latach 1829-1832 (wsi Łazy ob. łac.) Radymno 1974 Praca kontrolna 2.104
105 Wacławska Stefania Migracje ludności w latach 1944-1974 w Radomyślu Wielkim Praca kontrolna 2.105
106 Burek Henryk Emigracja zarobkowa ze wsi Medynia Łańcucka w latach 1870-1939 Praca kontrolna 2.106
107 Zielińska Wiolanta Walory turystyczno-krajoznawcze miasta Leżajska i okolic z opracowaniem scenariusza wycieczki 1978 Praca zaliczeniowa 2.107
108 Hrycyna Maria Badania z zakresu demografii Jodłówki latach 1829-1832 Pruchnik 1974 Praca kontrolna 2.108
109 Skowronek Józef Analiza statystyczno-demograficzna zapisów metrykalnych wsi Świętoniowa 1829-1832 Rzeszów 1974 Praca seminaryjna 2.109
110 Dziedziak Franciszek Zagadnienie ludnościowe Gorlic w latach 1829-1832 Gorlice 1974 Praca kontrolna 2.110
111 Kamuda Irena Emigracja zarobkowa z Mielca od 80 lat XIX w. do 1939 Mielec 1979 Praca kontrolna 2.111
112 Kida Bolesław Dzieje Jeżowego Praca kontrolna 2.112
113 Skarba Maria Monografia parafii Grodzisko Dolne Praca zaliczeniowa 2.113
114 Pniak Tadeusz Badania z zakresu demografii parafii Mrzygłód miejscowości: Mrzygłód, Dobra w latach 1829-1832 (ob. łac.) Dobra 1974 Praca kontrolna 2.114
115 Bury Zbigniew Badania z zakresu demografii miejscowości Dybków k. Sieniawy Cieplice 1974 Praca kontrolna 2.115
116 Skwirut Teresa Emigracja zarobkowa w mojej miejscowości od 1905-1939 (Klęczany k. Sędziszowa) Praca kontrolna 2.116
117 Kantor Marian Emigracja zarobkowa w Czeluśnicy od 1880 do 1939 r. Praca kontrolna 2.117
118 Śpiewak Ryszard Emigracja zarobkowa ze wsi Dąbrówki koło Łańcuta do roku 1939 Praca zaliczeniowa 2.118
119 Koczot Stefan Dane o chrztach, ślubach i zgonach w latach 1829-1832 wsi Nowa Wieś, parafia Zaczernie Praca zaliczeniowa 2.119
120 Arendarczyk Dominik Z badań nad ludnością wsi Humniska w latach 1829-1832 Brzozów 1974 Praca zaliczeniowa 2.120
121 Bogusz Romana Wypisy z ksiąg metrykalnych wsi Podzwierzyniec z lat 1829-1832 Praca zaliczeniowa 2.121
122 Hryda Henryk Badania z demografii miejscowości Lesko w latach 1829-1830 Lesko 1974 Praca kontrolna 2.122
123 Fudali Józef Część opisowa dotycząca liczby urodzin, ślubów i zgonów w miejscowości Jodłówka powiat Jarosław w latach 1829-1832 Praca zaliczeniowa 2.123
124 Tama Franciszek Badania z zakresu demografii w latach 1829-1832 (Ustrzyki Dolne) Ustrzyki Dolne 1974 Praca kontrolna 2.124
125 Węgrzyn Jan Migracje ludności wsi Klecie w latach 1945-1974 Brzostek 1976 Praca zaliczeniowa 2.125
126 Jakieła Stanisław Historia powstania i rozwoju oraz analiza urodzin, zgonów i ślubów wsi Przysietnica w latach 1829-1832 Przysietnica 1974 Praca zaliczeniowa 2.126
127 Gąska Jan Badania z zakresu demografii w latach 1829-1832 (Leszczawa Dolna) Rzeszów 1974 Praca kontrolna 2.127
128 Tobiasz Wiesław Badania z zakresu demografii w latach 1829-1832 (Horyniec) Horyniec Zdrój 1974 Praca kontrolna 2.128
129 Myszka Jan Emigracja zarobkowa ze wsi Zbydniów do roku 1939 Praca kontrolna 2.129
130 Cząstkiewicz Teresa Badania z zakresu demografii Wyszatyc powiat Przemyśl w latach 1829-1832 Jarosław 1974 Praca kontrolna 2.130
131 Zarański Franciszek Badania z zakresu demografii w miejscowości Sieklówka Przemyśl Praca kontrolna 2.131
132 Sochacki Jan Z badań nad ludnością wsi Nozdrzec w latach 1829-1832 Nozdrzec 1974 Praca zaliczeniowa 2.132
133 Myszka Stanisław Praca ćwiczeniowa z demografii i statystyki ludności parafii Radomyśl n/Sanem w latach 1828-1832 Rzeszów 1974 Praca ćwiczeniowa 2.133
134 Woźniak Kazimiera Oblicze wsi Wesoła w powiecie brzozowskim w latach 1829-1832 pod względem zaślubin, urodzeń i zgonów Rzeszów 1974 Praca zaliczeniowa 2.134
135 Kolano Janina Praca badawcza z elementów statystyki i demografii historycznej miejscowości Hadykówka w latach 1829-1832 Rzeszów 1974 Praca zaliczeniowa 2.135
136 Walkowiak Jerzy Badania z zakresu demografii w miejscowości Grochowce Nehrybka Praca kontrolna 2.136
137 Czerkies Czesława Praca z elementów statystyki i demografii historycznej (Rakszawa) Praca kontrolna 2.137
138 Wnuk Jan Badania z zakresu demografii Kosienic w latach 1829-1832 Zadąbrowie 1974 Praca kontrolna 2.138
139 Szanter Danuta Niektóre zagadnienia demograficzne dotyczące wsi Kielnarowa w latach 1829-1832 Rzeszów 1974 Praca zaliczeniowa 2.139
140 Bober Władysław Z badań nad ludnością wsi Barycz w latach 1829-1831 Praca zaliczeniowa 2.140
141 Garluk Barbara Z badań nad demografią wsi Siedliska w latach 1829-1832 Rzeszów 1974 Praca zaliczeniowa 2.141
142 Jamroga Stanisław Migracje ludności wsi Klimkówka w latach 1944-1975 Klimkówka 1974 Praca zaliczeniowa 2.142
143 Morańda Kazimierz Emigracja zarobkowa w Moszczenicy w latach 1890-1939 Moszczenica Praca kontrolna 2.143
144 Trześniowski Władysław Migracja ludności wsi Nowiny w latach 1944-1974 Stalowa Wola Praca kontrolna 2.144
145 Pudło Zofia Migracja ludności w miejscowości Niżna Łąka w latach 1944(45) do 1974 roku (pow. Krosno) Krosno 1976 Praca kontrolna 2.145
146 Paradiuk Henryk Migracja ludności wsi Zbydniów w latach 1944-1974 Stalowa Wola 1976 Praca kontrolna 2.146
147 Bereza Kazimiera Migracja ludności wsi Łętownia w latach 1944-1974 (k/Przemyśla) Przemyśl Praca kontrolna 2.147
148 Gajda Maria Emigracja zarobkowa w latach 1880-1939 z Kołaczyc Jasło 1979 Praca kontrolna 2.148
149 Królikowski Stanisław Emigracja zarobkowa z mojej miejscowości – Medyka Przemyśl Praca kontrolna 2.149
150 Ostrowska Zofia Emigracja zarobkowa z mojej miejscowości w latach 1880-1939 (Opatów) Opatów Praca kontrolna 2.150
151 Michno Anna Migracja wsi Krzemienicy w latach 1944-1974 Łańcut Praca kontrolna 2.151
152 Chrząszcz Halina Stan wsi Przybyszówka w latach 1829-32 Przybyszówka 1974 Praca kontrolna 2.152
153 Kot Barbara Migracja ludności we wsi Witryłów w latach 1944-1974 (pow. Brzozów) Dydnia Praca kontrolna 2.153
154 Cwynar Stanisław Migracja ludności z miejscowości Tarnawka w latach 1944-1974 (k/Łańcuta – Markowej) Markowa Praca kontrolna 2.154
155 Bernat Józef Emigracja w Żołyni na przełomie XIX i XX wieku Żołynia 1977 Praca kontrolna 2.155
156 Popek Eugeniusz Badania z zakresu demografii w Rokietnicy w latach 1829-1832 Jarosław 1974 Praca kontrolna 2.156
157 Pełdiak Anna Emigracja z miejscowości Domaradz woj. Krosno w latach 1900-1939 Wesoła Praca kontrolna 2.157
158 Krępa Maria Emigracja zarobkowa ludności z Padwi w latach 1900-1939 Padew Praca kontrolna 2.158
159 Karp Maria Emigracja zarobkowa z Bud Głogowskich do roku 1939 Budy Praca kontrolna 2.159
160 Sondej Franciszek Badania nad demografią wsi Kupno i Poręby Kupieńkie w latach 1829-1832 Rzeszów 1974 Praca kontrolna 2.160
161 Szewczyk Zenona Emigracja zarobkowa z Przemyśla w latach 1890-1939 Rzeszów Praca kontrolna 2.161
162 Żarnowska Jadwiga Badania statystyczne nad demografią Pstrągowej w latach 1829-1832 Rzeszów 1974 Praca kontrolna 2.162
163 Preidl Łucjan Migracja ludności wsi Wapowce w latach 1944-1974 Przemyśl Praca kontrolna 2.163
164 Ujas Krystyna Emigracja zarobkowa z Trzciany gmina Czermin w latach 1880-1939 Mielec 1979 Praca kontrolna 2.164
165 Kilar Jan Emigracja zarobkowa z Rymanowa w latach od 1890-1939 Rymanów Praca kontrolna 2.165
166 Łazar Adam Emigracja zarobkowa z Oleszyc w latach 1900-1939 Oleszyce 1979 Praca kontrolna 2.166
167 Kuszaj Stanisław Emigracja zarobkowa z mojej miejscowości w latach 1890-1939 (Ustrobna) Praca kontrolna 2.167
168 Kiełbowicz Zygmunt Emigracja zarobkowa do roku 1939, a od lat 80-tych XIX wieku (Korczowiska k/Raniżowa) Korczowiska Praca zaliczeniowa 2.168
169 Rutyna Elżbieta Emigracja z mojej miejscowości w latach 1880-1890-1900 (Wielowieś) Wielowieś Praca zaliczeniowa 2.169
170 Pączka Andrzej Emigracja zarobkowa z Woli Dalszej w latach 1880-1939 Łańcut Ankieta emigracyjna 2.170
171 Myszka Stanisław Teczka aneksów ze spisem do pracy magisterskiej (Radomyśl nad Sanem) Radomyśl nad Sanem Teczka aneksów 2.171
172 Kurosz Grażyna Materiały dotyczące liczby urodzin, ślubów i zgonów w miejscowości Gołcza powiat Miechów w latach 1829-1832 Miechów/Rzeszów Praca zaliczeniowa 2.172
173 Łysikowska Julia Badania demograficzne parafii Krzeszów w latach 1827-1830 Krzeszów 1976 Praca zaliczeniowa 2.173
174 Rostek Danuta Migracja ludności wsi Charzewice w latach 1944-1974 Charzewice 1976 Praca zaliczeniowa 2.174
175 Ciepła Stefania Badania z zakresu demografii miejscowości Cieszanów w latach 1829-1832 Cieszanów 1974 Praca kontrolna 2.175
176 Karaś Leonarda Praca ze statystyki i demografii (Ulanów 1829-32) Ulanów Praca ze statystyki 2.176
177 Miedzik Barbara Badania z zakresu demografii miejscowości Torki w latach 1829-32 (grek. kat.) Przemyśl 1974 Praca kontrolna 2.177
178 Niezgoda Jan Z badań nad ludnością wsi Szerzyny w latach 1829-1832 Szerzyny 1974 Praca zaliczeniowa 2.178
179 Morska Danuta Zestawienie tabelaryczne urodzin i ślubów i zgonów w latach 1831-1834 w parafii Krzeszów Rzeszów 1974 Zestawienie tabel. 2.179
180 Czownicki Zdzisław Wielkość urodzin, ślubów i zgonów w miejscowości Hadle w pow. Przeworsk w latach 1829-1832 Rzeszów Praca zaliczeniowa 2.180
181 Mleczko Tadeusz Procesy migracyjne w dzielnicy miasta Sanoka – Kiczury w latach 1945-1974 Sanok Praca zaliczeniowa 2.181
182 Mieszkowski Lucjan Migracja ludności wsi Blizna w latach 1944-1974 Blizne 1976 Praca zaliczeniowa 2.182
183 Macek Zofia Migracja ludności w Szebniach w latach 1944-1974 Szebnie 1976 Praca kontrolna 2.183
184 Materiały dotyczące liczby urodzin, ślubów i zgonów w miejscowości Werynia pow. Kolbuszowa w latach 1829-1832 Rzeszów 1974 Praca kontrolna 2.184
185 Granatowska Stefania Rys historyczny miejscowości Olszanica Olszanica 1974 Praca ćwiczeniowa 2.185
186 Petyna Maciej [Pełnatycze] Praca zaliczeniowa 2.186
187 Rudnik Jan Zarębki Rzeszów 1974 Praca ćwiczeniowa 2.187
188 Bogusz Stanisław Krzemienica koło Łańcuta Krzemienica 1973/74 Praca ćwiczeniowa 2.188
189 Jakubaszek Władysława Ruch naturalny ludności we wsi Przybyszówka w latach 1833-1836 Rzeszów 1974 Praca kontrolna 2.189
190 Jakiel Danuta Z badań nad ludnością wsi Haczów w latach 1829-1832 Brzozów 1974 Praca kontrolna 2.190
191 Dadał Zygmunt Badania statystyczne ksiąg chrztów, ślubów i śmierci byłych części parafii rz.-k. Żołynia – Kosina obecnie Par. Rz.-K. Białobrzegach pow. Łańcut 1974 Praca kontrolna 2.191
192 Borys Sławomir Emigracja zarobkowa z miejscowości Rymanów w latach 1890-1939 Rymanów 1977 Praca kontrolna 2.192
193 Stawarz Aleksy Badania z zakresu demografii w miejscowości Poraż w latach 1828-1832 Czaszyn 1974 Praca kontrolna 2.193
194 Woźny Barbara Ruch naturalny ludności w wioskach Jawornik i Konieczkowa w roku 18412 i 1842 Rzeszów 1974 Praca kontrolna 2.194
195 Jan Sibiga, Ryszard Kutyła Zestawienie tabelaryczne urodzin, ślubów i zgonów w latach 1827-1834 w miejscowości Łętownia, pow. Leżajsk Rzeszów 1973/74 Zestawienie tabel. 2.195
196 Jakubaszek Władysława Aneksy do pracy mag. Wieś Świlcza k/Rzeszowa Aneksy do pracy magisterskiej 2.196
197 Ziemba Barbara Emigracja zarobkowa w miejscowości Sokół do roku 1939 Sokół Praca kontrolna 2.197
198 Komoński Szczepan Praca z zakresu demografii miejscowości Borowa w latach 1829-1832 Borowa Praca kontrolna 2.198
199 Wojtowicz Jerzy Monografia Jastkowic (zagadnienia demograficzne w latach 1829-1832) Rzeszów 1974 Praca kontrolna 2.199
200 Wadowska Ewa Migracje ludności we wsi Gądki w latach 1944-1974 Jasło 1976 Praca kontrolna 2.200
201 Tomczyk Stanisław Emigracje ze wsi Jeżowe w latach 1880-1890 Nowosielec 1976 Praca kontrolna 2.201
202 Skorupska Kinga Badania demograficzne nad ludnością miasta Tarnobrzeg w latach 1829-1832 Tarnobrzeg 1974 Praca kontrolna 2.202
203 Data Kazimiera Migracja ludności w miejscowości Markuszowa w latach 1944 do 1974 Markuszowa 1976 Praca kontrolna 2.203
204 Pelc Alicja Emigracja zarobkowa z miejscowości Rakszawa do 1939 r. Rakszawa Praca kontrolna 2.204
205 Lichtarski Jan Migracja ludności w Woli Buchowskiej w latach 1944-1974 Praca kontrolna 2.205
206 Wójtowicz Stanisława Emigracja zarobkowa w Mrzygłodzie w latach 1880-1939 Sanok Praca kontrolna 2.206
207 Sikora Bożena Zestawienie statystyczne urodzin i zgonów w latach 1829-1832 w miejscowości Lisie Jamy parafia Lubaczów Przemyśl 1974 Praca kontrolna 2.207
208 Burda Maria Migracje ludności wsi Zarzecze w latach 1945-1974 Przeworsk Praca kontrolna 2.208
209 Kotula Irena Z badań ludnościowych prowadzonych na podstawie ksiąg metrykalnych Ruska Wieś (Rzeszów) 1829-1832 Rzeszów 1973/74 Praca kontrolna 2.209
210 Pogoda Helena Emigracja zarobkowa miejscowości Czermin w latach 1900-1939 Mielec 1974 Praca kontrolna 2.210
211 Krzyżanowska Eleonora Emigracja zarobkowa miejscowości Nowosiółki Dydyńskie w latach 1900-1939 Szklary 1977 Praca kontrolna 2.211
212 Gwizdała Maria Emigracja zarobkowa z miejscowości Więckowice w latach 1900-1939 Więckowice 1977 Praca kontrolna 2.212
213 Flis Zdzisław Z badań nad ludnością wsi Jaślany w latach 1829-1832 Jaślany 1974 Praca kontrolna 2.213
214 Szajwaj Barbara Emigracja zarobkowa Ulanowa do 1939 r. Ulanów Praca kontrolna 2.214
215 Szajnowska Helena Emigracja zarobkowa z Witryłowa od 1890-1939 roku Witryłów 1977 Praca kontrolna 2.215
216 Kasza Marian Praca z demografii i statystyki na temat: Niwiska wieś wśród lasów Stalowa Wola 1974 Praca kontrolna 2.216
217 Potok Zygmunt Z badań nad ludnością wsi Moszczenica Małopolska w latach 1829-1832 Moszczenica 1974 Praca kontrolna 2.217
218 Segelin Maria Badania z zakresu demografii Birczy w latach 1829-1832 Bircza 1974 Praca kontrolna 2.218
219 Ryba Teresa Emigracja zarobkowa w Sandomierzu w latach 1890-1939 Sandomierz Praca kontrolna 2.219
220 Tomczyk Stanisław Emigracja zarobkowa ze wsi Jeżowe do roku 1939 Nowosielec Praca kontrolna 2.220
221 Szewczyk Elżbieta Emigracja zarobkowa z miejscowości Gać do roku 1939 Gać 1977 Praca kontrolna 2.221
222 Pluta Maria Emigracja zarobkowa w Ujkowicach k/Przemyśla w latach 1891-1942 Przemyśl Praca kontrolna 2.222
223 Topolska Henryka Emigracja zarobkowa z Pława w latach 1890-1939 Stalowa Wola 1977 Praca kontrolna 2.223
224 Wowianka Maria Emigracja zarobkowa Radymna do roku 1939 Przemyśl Praca kontrolna 2.224
225 Zawada Witosława Emigracja z mojej miejscowości w latach 1890-1939 (Rudka k/Sieniawy) Rudka Praca kontrolna 2.225
226 Łukasiewicz Czesław Emigracja z Harty do 1939 Harta 1979 Praca kontrolna 2.226
227 Cebula Maria Emigracja zarobkowa miejscowości Kępa Nagrajewska od 1890 do 1939 Kępa Nagrajewska Praca kontrolna 2.227
228 Haracz Bronisław Emigracja zarobkowa ze wsi Kamionka w latach 1890-1939 Kamionka 1977 Praca kontrolna 2.228
229 Wolańczyk Henryk Emigracja sezonowa i stała z miejscowości Narol Miasto Narol Miasto Praca kontrolna 2.229
230 Kapusiewski Janusz Emigracja z Chorzelowa do 1939 Praca kontrolna 2.230
231 Karaś Maria Migracja ludności we wsi Gródek pow. Gorlice w latach 1944-1974 Chmielnik 1976 Praca kontrolna 2.231
232 Jękot Edward Z badań nad demografią Kraczkowej w latach 1829-1832 Kraczkowa 1974 Praca kontrolna 2.232
233 Dyś Bogumiła Emigracja zarobkowa z Horyńca do 1939 Lubaczów 1977 Praca kontrolna 2.233
234 Lewkowicz Teresa Badania z zakresu demografii miejscowości Młodów w latach 1829-1832 Przemyśl Praca kontrolna 2.234
235 Budziak Stanisław Badania z zakresu demografii historycznej miejscowości Niebocko parafia Grabownica Berezka Praca kontrolna 2.235
236 Wiech Maria Wybrane zagadnienia z elementów statystyki, demografii parafii rzymsko-katolickiej Zawada w latach 1829-1832 Rzeszów 1974 Praca kontrolna 2.236
237 Wilamowska Barbara Emigracja zarobkowa z mojej miejscowości w latach 1880-1939 (Tarnobrzeg) Tarnobrzeg 1979 Praca kontrolna 2.237
238 Stapińska Stanisława Emigracja zarobkowa z Przewrotnego w latach 1880-1939 Przewrotne 1979 Praca kontrolna 2.238
239 Bajor Henryk Emigracja z terenu Zawady k. Dębicy w latach 1901-1939 Zawada 1977 Praca kontrolna 2.239
240 Mazurkiewicz Janina Kalwaria Pacławska 1829-1832 Pikulice Praca kontrolna 2.240
241 Zegar Władysław Część opisowa stanu osobowego dynamiki urodzeń i zgonów wsi Pobitno starostwo Rzeszów w latach 1829-1832 Rzeszów 1974 Praca ze statystyki i demografii 2.241
242 Siuta Zofia Ruch ludności miejscowości Zaborów w latach 1829-1832 Praca zaliczeniowa 2.242
243 Dyrda Anna Emigracja zarobkowa w latach 1890-1939 (Pełkinie k/Jarosławia) Wólka Pełkińska 1979 Praca kontrolna 2.243
244 Koźma Ryszard Ruch naturalny ludności miasta Sanoka Praca kontrolna 2.244
245 Korcz Alina Z badań nad ludnością wsi Jastkowice w latach 1833-1836 Stalowa Wola 1974 Praca kontrolna 2.245
246 Stachowicz Władysław Migracja ludności wsi Jaćmierz i Posada Jaćmierska w latach 1944-1974 Sanok 1976 Praca kontrolna 2.246
247 Szajner Bogumiła Dzieje wsi Gniewczyna od XV do XX wieku Gniewczyna Praca kontrolna 2.247
248 Krzyżanowska Edward Z badań nad ludnością wsi Lipinki w latach 1829-1832 (pow. Gorlice – ob. łac.) Lipinki 1974 Praca kontrolna 2.248
249 Hryszko Janusz Badania z zakresu demografii Jarosławia w latach 1829-1832 Jarosław 1974 Praca kontrolna 2.249
250 Skotnicka Wiesława Badania z zakresu demografii Królestwa Polskiego w latach 1829-1832 (Królik Polski i Królik Wołoski) Przemyśl 1974 Praca kontrolna 2.250
251 Konkol Edmund Hermanowa w latach 1829-1832 Rzeszów 1974 Praca kontrolna 2.251
252 Kordas Halina Z badań nad demografią wsi Krasne w latach 1848-1851 Rzeszów 1974 Praca kontrolna 2.252
253 Nawracaj Anna Badania z zakresu demografii w miejscowości Rymanów w latach 1829-1832 Rzeszów Praca kontrolna 2.253
254 Wilk Jerzy Elementy statystyki i demografii wsi Racławówka – lata 1829-1832 Racławówka Praca kontrolna 2.254
255 Wytyczne w sprawie roli, zadań i funkcjonowania organizacji oraz komitetów gminnych PZPR. Realizacja zadań w zakresie rolnictwa za pierwsze półrocze 1973 r. Teczki 2.255
256 Przewodnik bibliograficzny. Urzędowy wykaz druków wydanych w PRL Leżajsk 1975 Przewodnik bibliograficzny 2.256
257 Informacje o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych 1966/67. Protokoły z zebrań Oddziału PTPBSz. Analizy do projektu Leżajsk 1966/67 Teczki 2.257
258 Wykaz gruntów – Powiat Leżajsk Leżajsk Teczki 2.258
259 Rozwój społeczno-gospodarczy powiatu w latach 1961-1965 Leżajsk 1961-65 Teczki 2.259
260 Sprawozdania: analizy z realizacji pl. rocznego w zakresie czynów społecznych Leżajsk Teczki 2.260
261 Zestawienia tabelaryczne dotyczące Powiatu Leżajsk Leżajsk 1960-75 Teczki 2.261
262 Realizacja zadań w zakresie rolnictwa za pierwsze półrocze 1974 r. Leżajsk 1974 Teczki 2.262
263 Sprawozdanie komitetu Powiatowego PZPR na XIII Powiatową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą w Leżajsku Leżajsk 1973 Teczki 2.263
264 Przyspieszona informacja statystyczna – kwiecień 1966 Leżajsk 1966 Teczki 2.264
265 Ocena realizacji inwestycji w rolnictwie za okres od 01.01. do 15.06.1967 r. Leżajsk 1967 Teczki 2.265
266 Ocena rozwoju warzywnictwa i sadownictwa w powiecie Leżajsk i kierunki działalności w tym zakresie do roku 1970 Leżajsk 1970 Teczki 2.266
267 Sprawozdanie z realizacji Uchwały VIII Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w Leżajsku przez POP w Brzózie Królewskiej Leżajsk 1963 Teczki 2.267
268 Wykazy wpłat Leżajsk Teczki 2.268
269 Analiza sprawozdań finansowo-rzeczowych P.G.R. na 30.06.1966 r. za rok gospodarczy 1965/66 i inne Leżajsk 1965/66 Teczki 2.269
270 Rozwój przemysłu i handlu w planie 5-cio letnim 1960-1965 w powiecie Lezajsk Leżajsk 1960-65 Teczki 2.270
271 Zebranie PRN w Leżajsku dotyczące prac przygotowawczych do wyborów do Sejmu PRL Leżajsk Teczki 2.271
272 Plan gospodarczy gromady Dębno na rok 1961 Leżajsk 1961 Teczki 2.272
273 Plan gospodarczy Miejskiej Rady Narodowej Leżajskna rok 1961 Leżajsk 1961 Teczki 2.273
274 Uchwała XII Powiatowej Konferencji sprawozdawczo-wyborczej PZPR w Leżajsku Leżajsk 1971 Teczki 2.274
275 Jamroga Stanisław Szlachecka myśl polityczna w Polsce w dobie Odrodzenia Klimkówka 1976 Praca kontrolna 2.275
276 Olejko Jan Rys historyczny wsi Grabownica Starzeńska Praca kontrolna 2.276
277 Schabowska Eugenia Badania z zakresu demografii wsi Kuńkowce pow. Przemyśl w latach 1829-1832 1974 Praca kontrolna 2.277
278 Dominik Jolanta Badania z zakresu demografii miejscowości Baligród w latach 1872-1875 1974 Praca kontrolna 2.278
279 Zarębska Danuta Badania z zakresu demografii miejscowości Narol w latach 1829-1832 1974 Praca kontrolna 2.279
280 Białek Zdzisława Badania z zakresu demografii miejscowości Lipie w latach 1829-1832 1974 Praca kontrolna 2.280
281 Golas Kazimierz Wola Zarczycka w latach 1829-1832 Praca kontrolna 2.281
282 Chełpa Ferdynand Emigracja zarobkowa z miejscowości Witkowice do 1939 r. Praca kontrolna 2.282
283 Moniak Stefania Emigracja zarobkowa z mojej miejscowości w latach 1880-1939 (Słocina k/Rzeszowa) Praca kontrolna 2.283
284 Hadel Krystyna Migracja ludności wsi Dąbków w latach 1944-1974 Rzeszów 1976 Praca kontrolna 2.284
285 Obacz Czesław Migracja ludności miejscowości Zaczernie woj. rzeszowskie w latach 1944-1974 Praca kontrolna 2.285
286 Potyrała Maria Emigracja zarobkowa z miejscowości Szerzyny do r. 1939 1977 Praca kontrolna 2.286
287 Makiel Jan Emigracja zarobkowa z Opaki do roku 1939 Dąbków 1977 Praca kontrolna 2.287
288 Golis Halina Emigracja zarobkowa wsi Kolbuszowa Górna w latach 1890-1939 Jasło Praca kontrolna 2.288
289 Wygonik Jan Emigracja zarobkowa z Załęża do roku 1939 1977 Praca kontrolna 2.289
290 Rzemiński Franciszek Emigracja zarobkowa w miejscowości Polna do 1939 1977 Praca kontrolna 2.290
291 Drzał Kazimierz Migracja ludności w miejscowości Nowa Wieś w latach 1944-1974 Praca kontrolna 2.291
292 Protokół z posiedzenia Komitetu Rejonowego w Nowej Sarzynie i inne Maszynopisy 2.292
293 Roczna ocena rozwoju mechanizacji w Kółkach Rolniczych powiat Leżajsk za rok 1961 1961 Maszynopisy 2.293
294 Nakłady na budownictwo mieszkaniowe typu miejskiego i inne 1967 Maszynopisy 2.294
295 Wykazy pracowników zakładów pracy i instytucji 1958 Maszynopisy 2.295
296 Informacja z wykonawstwem zadań gospodarczych za III kwartał 1972 r. i inne 1972 Maszynopisy 2.296
297 Plan rozwoju rolnictwa, przemysłu i handlu w latach 1959-1965 w pow. Leżajsk 1959 Maszynopisy 2.297
298 Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Narodowej w Leżajsku i inne Maszynopisy 2.298
299 Uchwała XII Powiatowej Konferencji sprawozdawczo-wyborczej PZPR w Leżajsku 1971 1971 Maszynopisy 2.299
300 Ocena wyników nauczania pracy z rodzicami i młodzieżą trudną i inne 1967/68 Maszynopisy 2.300
301 Informacje o pracy ZP ZMW i kół ZMW na terenie powiatu Leżajsk 1964 r. i inne 1964-69 Maszynopisy 2.301
302 Informacja powiat Leżajsk   Maszynopisy 2.302
303 Informacje statystyczne za rok 1965, 1966, 1968 Leżajsk 1965-68 Druki 2.303
304 Sprawozdanie z działalności Wydziału Oświaty w Leżajsku 1970 1970 Maszynopisy 2.304
305 Przyspieszona informacja statystyczna VII-X 1965 1965 Druki 2.305
306 Gawlik Janina Dzieje obozu w Pustkowie 1970/71 Praca dyplomowa 2.306
307 Materiały dotyczące Brzyskiej Woli i Tarnawca 1974 Maszynopisy 2.307
308 Miesięczne informacje statystyczne 1964, 1965, 1966 1964-66 Druki 2.308
309 Zakończone projekty etapowe rocznego planu powiatowego 1970 1970 Rękopis, druk 2.309
310 Sprawozdania i analizy w realizacji pl. rocznego w zakresie czynów społecznych 1969 r. 1969 Maszynopisy 2.310
311 Sprawozdania i analizy w realizacji pl. rocznego w zakresie produkcji 1969 r. 1969 Maszynopisy 2.311
312 Dane statystyczne ogólne. Biuletyny informacyjne 1967/68 Rękopis, maszynopis 2.312
313 Materiały do projektu planu gospodarczego na lata 1967, 1968 1967/68 Maszynopisy 2.313
314 Projekt planu gospodarczego na rok 1970 1970 Maszynopisy 2.314
315 Eksport z zakładów leżajskich 1967 Maszynopisy 2.315
316 Uchwały i inne akty normat. PRN i PPRN 1969 Maszynopisy 2.316
317 Materiały robocze uzupełniające i inne do planu rocznego w zakresie zatrudnienia i bilansu siły roboczej 1970 Maszynopisy 2.317
318 Materiały robocze, uzupełniające i inne do planu rocznego w zakresie czynów społecznych (sprawozdania) 1970 Rękopisy, maszynopisy 2.318
319 Materiały robocze uzup. i inne do pl. wieloletniego w zakresie produkcji 1968 Rękopisy, maszynopisy 2.319
320 Materiały z zebrań w spr. Kom. ds. Rolnictwa przy KC PZPR z dn. 18 IX 1963 1963 Rękopisy, maszynopisy 2.320
321 Materiały robocze uzupełniające i inne do planu wieloletniego w zakresie zatrudnienia i bilansu siły roboczej 1970 Rękopisy, maszynopisy 2.321
322 Materiały robocze – uzupełniające i inne do planu wieloletniego w zakresie usług 1969 1969 Rękopisy, maszynopisy 2.322
323 Materiały robocze uzupełniające i inne do planu rocznego w zakresie usług 1969 1969 Rękopisy, maszynopisy 2.323
324 Materiały roczne – uzupełniające i inne do planu wieloletniego w zakresie czynów społecznych 1969 1969 Rękopisy, maszynopisy 2.324
325 Materiały robocze – uzupełniające i inne do planu wieloletniego w zakresie produkcji 1969 1969 Rękopisy, maszynopisy 2.325
326 Realizacja uchwał PRN i Prez. PRN 1969 1969 Rękopisy, maszynopisy 2.326
327 Uchwały i inne akty normat. GRN i PGRN 1969 1969 Rękopisy, maszynopisy 2.327
328 Protokoły z sesji MRN 1967 1967 Maszynopisy 2.328
329 Protokoły z posiedzeń Biura ds. Rolnictwa 1963/64 Maszynopisy 2.329
330 Koordynacja terenowa w planie zaocznym 1969 T. II 1969 Rękopisy, maszynopisy 2.330
331 Koordynacja terenowa w planie zaocznym 1969 T. I 1969 Rękopisy, maszynopisy 2.331
332 Analiza za rok 1962 Zakłady Silikatowe w Leżajsku 1962 Maszynopisy 2.332
333 Analiza za rok 1966 Zakłady Silikatowe w Leżajsku 1966 Maszynopisy 2.333
334 Analiza za rok 1969 Zakłady Silikatowe w Leżajsku 1969 Maszynopisy 2.334
335 Analizy, sprawozdania, informacje. Zakłady Silikatowe w Leżajsku 1964 Maszynopisy 2.335
336 Ocena działalności organów MO powiatu leżajskiego w zakresie utrzymania ładu , porządku oraz stanu etyczno-moralnego za III kwartał 1969 r. i inne 1957-69 Maszynopisy 2.336
337 Kolejne zakończone projekty etapowe do rocznego planu powiatowego 1970 Maszynopisy 2.337
338 Sprawozdanie komitetu Powiatowego PZPR na XI Powiatową Konferencję sprawozdawczo-wyborczą 1969 Maszynopisy 2.338
339 Miesięczne Informacje statystyczne 1966 1966 Maszynopisy 2.339
340 “Ruch” Leżajsk 1967-72 Maszynopisy 2.340
341 Skoroszyt – gazety. Głos nauczycielski “Płomyk”   1937, 1928 Gazety 2.341
342 Miscellanea: System obronny zamku w Baranowie Sandomierskim w XVI w. w świetle nowo odnalezionego inwentarza Czasopismo 2.342
343 Kiełtyka Jerzy Migracje ludności we wsi Przysieki w latach 1944-174 1976 Praca kontrolna 2.343
344 Materiały na zebranie sprawozdawczo-wyborcze LWTP Leżajsk 1966 Maszynopisy 2.344
345 Bilans siły roboczej oraz bilans dochodów i wydatków pieniężnych ludności 1965 Rękopisy, maszynopisy 2.345
346 Sprawozdanie z działalności Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Leżajsku i inne 1970 Rękopisy, maszynopisy 2.346
347 Wytyczne do realizacji budżetu na 1965 rok 1965 Maszynopisy 2.347
348 Wytyczne władz nadrzędnych do pl. rocznego 1969 Rękopisy, maszynopisy 2.348
349 Aktywacja gospod. miast i miasteczek oraz terenów gospod. zaniedbanych 1969 Maszynopisy 2.349
350 Wydział zdrowia i opieki społecznej 1965-68 Maszynopisy 2.350
351 Spółdzielnia mieszkaniowa Leżajsk 1960-75 Maszynopisy 2.351
352 Sprawozdanie z działalności Komisji Wydziałowej Tartaku P.D. Leżajsk i inne 1960-69 Rękopisy, maszynopisy 2.352
353 Analizy, sprawozdania – Tartak Leżajsk 1953-1970 1953-70 Rękopisy, maszynopisy 2.353
354 Wykaz zakładów pracy na terenie powiatu leżajskiego Maszynopisy 2.354
355 Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Leżajsku 1964-1968 Maszynopisy 2.355
356 Miesięczna informacja statystyczna 1966 r. 1966 Maszynopisy 2.356
357 Plan rozwoju rolnictwa, przemysłu i handlu w latach 1959-1965 w pow. Leżajsk i inne 1959-65 Maszynopisy 2.357
358 Listy obecności członków Komisji Ekonomicznej KP i inne 1967 Maszynopisy 2.358
359 Oceny przebiegu realizacji inwestycji i inne 1967 Maszynopisy 2.359
360 Projekt planu alternatywnego w zakresie przemysłu i inne 1966-70 Maszynopisy 2.360
361 Uchwała (projekt) podjęta na Plenum KP PZPR w Leżajsku w dniu 7 maja 1968 r. i inne 1967-70 Maszynopisy 2.361
362 Oświata, kultura, sport 1956-75 Maszynopisy 2.362
363 Rejon “Las” Praca maturalna, maszynopisy 2.363
364 Projekt 5-letniego planu Rozwoju Gospod. i Społecznego p. Leżajsk na lata 1971-1975 1971-75 Rękopisy, maszynopisy 2.364
365 Bilans sił roboczych w powiecie leżajskim w latach 1971-1975 1971-75 Maszynopisy 2.365
366 Miesięczna informacja statystyczna 1967 1967 Maszynopisy 2.366
367 Kowalska Sabina Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Rzeszowszczyźnie za szczególnym uwzględnieniem powiatu tarnobrzeskiego 1969 Praca 2.367
368 Morska Danuta Zakłady Chemiczne Nowa Sarzyna 1974 Aneksy do pracy magisterskiej 2.368
369 Liber Copulatorum w latach 1831-1834 parafii Krzeszów Maszynopisy 2.369
370 Błażowa – tajne nauczanie – II wojna światowa Maszynopisy 2.370
371 Chlebowski Bronisław Elementy statystyki i demografii historycznej – materiały dotyczące lat 1829-1832 – Nockowa 1886 Praca zaliczeniowa 2.371
372 Karty osobowe-emigracyjne   Rękopisy, maszynopisy 2.372
373 Tarnogóra. Księga ślubów, chrztów i zgonów Rękopisy 2.373
374 Koziarnia. Księga ślubów, chrztów i zgonów Rękopisy 2.374
375 WSS Leżajsk, PSS Leżajsk 1963 Maszynopisy 2.375
376 Książka meldunkowa Miłocin. Technikum. Zaczernie Księga meldunkowa 2.376
377 Domowa (gromadzka) księga meldunkowa Miłocin Księga meldunkowa 2.377
378 Książka meldunkowa nr 5 Zaczernie od nr 302-365 Księga meldunkowa 2.378
379 Książka meldunkowa Zaczernie od 345 Księga meldunkowa 2.379
380 Domowa (gromadzka) księga meldunkowa Zaczernie nr 200 do 344 Księga meldunkowa 2.380
381 Książka meldunkowa Miłocin. Zaczernie nr 6 Księga meldunkowa 2.381
382 Domowa (gromadzka) książka meldunkowa. Trzebownisko Księga meldunkowa 2.382
383 Domowa (gromadzka) książka meldunkowa. Zaczernie Księga meldunkowa 2.383
384 Domowa (gromadzka) książka meldunkowa. Miłocin Księga meldunkowa 2.384
385 Położenie geograficzne i rys historyczny miejscowości Będziemyśl Maszynopisy 2.385
386 Patyk Bronisław Z badań nad ludnością wsi Czermin w latach 1829-1832 Czermin 1974 Maszynopisy 2.386
387 Program zadań gospodarczych na lata 1971-1972 i inne 1971/72 Maszynopisy 2.387
388 Tablica syntetyczna analizy działalności PGR w Dąbrowicy 1966/67 Maszynopisy 2.388
389 Tablice rozliczeniowe-gospodarcze i inne 1965 Maszynopisy 2.389
390 Uchwała Plenum Komitetu Powiatowego PZPR i inne 1963 Maszynopisy 2.390
391 Wykaz inwestycji realizowanych na terenie gmin z planu centralnego i inne Maszynopisy 2.391
392 Ocena pracy POP i GRN w zakresie realizacji programu wyborczego FJN i planów rozwoju gromad – Stare Miasto i inne 1962 Maszynopisy 2.392
393 Informacja z realizacji zadań w sektorze rolnictwa za I kwartał br. i in. 1977 Maszynopisy 2.393
394 Oceny pracy organizacji partyjnej na wsi w okresie jesienno-zimowym 1963/64 i inne 1963-74 Maszynopisy 2.394
395 Osiągnięcia planu 6-letniego oraz zadania na I rok planu 5-letniego 1956 Maszynopisy 2.395
396 Miesięczna informacja statystyczna – Powiatowy Inspektorat Statystyczny i inne 1965-68 Maszynopisy 2.396
397 PZPR Sprawozdanie Komitetu Powiatowego PZPR na IX Powiatową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą w Leżajsku 1966 Maszynopisy 2.397
398 Powiatowy Inspektorat statystyczny w Leżajsku. Rozwój Społeczno-Gospodarczy powiatu w latach 1961-1965 1966 Maszynopisy 2.398
399 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Leżajsku – protokoły i uchwały 1957-71 Maszynopisy 2.399
400 Ocena pracy handlu w powiecie leżajskim i inne 1967 Maszynopisy 2.400
401 Analiza działalności społ.-gosp. ZPOW “Hortex” w Leżajsku w 1976 r.   1976 Maszynopisy 2.401
402 Sprawozdanie z działalności POP-ML za okres 10.061977. Huta Stalowa Wola 1970 Maszynopisy 2.402
403 Sprawozdanie z działalności Komitetu Wojewódzkiego PZPR w latach 1976/77 1978 2.403
404 Sprawozdanie z działalności POP przy POM Leżajsk za okres od dnia 10 X 1970 r. 1968-70 Maszynopisy 2.404
405 Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Leżajska T. 1 Tekst studium 1998-2000 2.405
406 Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Leżajska T. 5 Katalog zabytków cz. I 2.406
407 Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Leżajska T. 6 Wytyczne konserwatorskie cz. 1 tekst 2.407
408 Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Leżajska T. 6 Wytyczne konserwatorskie cz. II Ikonografia współczesna 2.408
409 Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Leżajska T. 5 Katalog zabytków cz. III 2.409
410 Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Leżajska T. 6 Wytyczne konserwatorskie cz. III Opracowanie graficzne Plansze, mapy 2.410
411 Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Leżajska T. 2 Opracowanie graficzne Plansze, mapy 2.411
412 Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Leżajska T. 3 Kartografia historyczna Mapy 2.412
413 Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Leżajska T. 4 Ikonografia historyczna 2.413
414 Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Leżajska T. 5 Katalog zabytków cz. III 2.414
415 Stanuszek Lucyna Zarys monograficzny Kuriera Rzeszowskiego wraz z zawartością bibliograficzną za lata 1887-1890 Rzeszów 1981 Praca magisterska 2.415
416 Półćwiartek Józef Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI -XVIII wieku Kraków 1966 Praca doktorska 2.416
417 Półćwiartek Józef Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI -XVIII wieku Kraków 1966 Praca doktorska 2.417
418 Półćwiartek Józef Starostwo leżajskie w XVII i XVIII wieku Kraków 1961 Praca magisterska 2.418
419 Kosiarski Stefan Tego nie mogę zapomnieć Iwonicz 2010 Ksero książki 2.419
420 Bastrzyk Tomasz Muzeum Ziemi Leżajskiej jako atrakcja turystyczna Rzeszów 2011 Praca magisterska 2.420
421 Mach Urszula Zabawki trzech pokoleń – podobieństwa i różnice Kraków 2015 Praca magisterska 2.421
422 Bielas Aleksander Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1909-1967 Katowice 1969 Praca magisterska 2.422
423 Wołosz Bronisława Awans Nowej Dęby w Polsce Ludowej Rzeszów 1969 Praca dyplomowa 2.423
424 Karas Leonarda Zarys dziejów miasta Ulanowa do 1918 r. Rzeszów 1977 Praca 2.424
425 Trześniowski Władysław Zarys monograficzny wsi Pławo do 1939 roku Rzeszów 1978 Praca magisterska 2.425
426 Lubczyński Andrzej Rzemiosło miasta Radymna w XIX i XX wieku Rzeszów 1979 Praca magisterska 2.426
427 Nowosielski Józef Zarys monograficzny wsi Tryńcza do 1939 roku Rzeszów 1981 Praca magisterska 2.427
428 Walańczyk Henryk Zarys monograficzny Narola do 1939 roku Rzeszów 1982 Praca magisterska 2.428
429 Dyrda Anna Zarys monograficzny wsi Pełkinie do 1970 roku Rzeszów 1982 Praca magisterska 2.429
430 Moniak Stefania Zarys monograficzny wsi Słocina do 1939 roku Rzeszów 1983 Praca magisterska 2.430
431 Rajska Barbara Ruch regionalny w Sanoku w okresie międzywojennym Rzeszów 1983 Praca 2.431
432 Pelc Edward Łańcut, Handzlówka, Husów, Kraczkowa, Tarnawka w świetle dokumentów lokacyjnych z drugiej połowy XIV w. Zabrze 1985 2.432
433 Rejman Maria Ormianie na ziemiach czerwonoruskich od XIII do XVIII wieku Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.433
434 Chmielowiec Genowefa Zarys Dziejów Majdanu Królewskiego do 1939 roku Rzeszów 1986 Praca 2.434
435 Rejman Anna Historycy regionaliści rzeszowscy (Marian Aleksiewicz, Franciszek Błoński, Aleksander Codello) Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.435
436 Knapek Krystyna Małgorzata Życie i twórczość naukowa Aleksego Antoniego Gilewicza (1905-1969) Rzeszów 1986 Praca magisterska 2.436
437 Trawka Małgorzata Zarys dziejów fundacji dobroczynnych w Rzeszowie doby galicyjskiej Rzeszów 1987 Praca magisterska 2.437
438 Ordon Dorota Sprawy etniczne i religijne wschodniego obszaru Łemkowszczyzny do 1939 roku Rzeszów 1988 Praca magisterska 2.438
439 Marszał Anna Tatarzy Budziaccy a Rzeczpospolita do połowy XVII wieku Rzeszów 1990 Praca magisterska 2.439
440 Rykowska-Prokic Dorota Zarys monograficzny Adampola – Polonezkoy Rzeszów 1990 Praca magisterska 2.440
441 Błońska Agnieszka Problemy etniczne i religijne w Sanoku do 1918 roku Rzeszów 1991 Praca magisterska 2.441
442 Czech Lucjan Zarys dziejów wsi Izdebki do 1918 roku Rzeszów 1991 Praca magisterska 2.442
443 Rój Jan Zarys dziejów wsi Łukowa nad Tanwią do 1939 roku Rzeszów 1991 Praca magisterska 2.443
444 Zarzycki Wiesław Kolonizacja józefińska w rejonie lubaczowskim Rzeszów 1992 Praca magisterska 2.444
445 Grzywacz Jan Łemkowie w Polsce powojennej Rzeszów 1992 Praca magisterska 2.445
446 Ryzak Anna Zarys dziejów miasta Rozwadowa do 1944 roku Rzeszów 1993 Praca magisterska 2.446
447 Zagajewski Janusz Zagajewski Janusz, Młynarstwo w Ordynacji Zamojskiej doby staropolskiej Rzeszów 1993 Praca magisterska 2.447
448 Smyczynski Wacław Mieszkańcy Rzeczypospolitej w jasyrze tatarsko-tureckim Rzeszów 1993 Praca magisterska 2.448
449 Gutka Marek Życie i działalność doktora Antoniego Kunysza Rzeszów 1994 Praca magisterska 2.449
450 Grefenheim Dariusz Ludność Kańczugi i okolic do 1914 roku Rzeszów 1994 Praca magisterska 2.450
451 Dechnik Marta Krzeszów i klucz krzeszowsko-tarnogrodzki w czasach nowożytnych Rzeszów 1994 Praca magisterska 2.451
452 Sowula Sabina Zarys dziejów wsi Kaszyce do 1944 roku Rzeszów 1994 Praca 2.452
453 Dziedzic Bogdan Zarys dziejów wsi Zgłobień do 1918 roku Rzeszów 1994 Praca magisterska 2.453
454 Augustyn Jadwiga Anna Kościelne dzieje Dukli do 1945 roku Rzeszów 1996 Praca magisterska 2.454
455 Paradysz Janusz Tkactwo w Korczynie i okolicy czasów nowożytnych Rzeszów 1996 Praca magisterska 2.455
456 Komoński Paweł Borowa koło Mielca, Zarys dziejów wsi i okolicy do 1939 roku Rzeszów 1998 Praca magisterska 2.456
457 Osmyk Jacek Zarys dziejów wsi Grzęska (do 1918 roku) Rzeszów 2002 Praca magisterska 2.457
458 Boratyn Marcin Dzieje wsi Husów do 1918 roku Rzeszów 2004 Praca magisterska 2.458
459 Bury Hubert Żydzi w historii miasta Czudec Rzeszów 2004 Praca magisterska 2.459
460 Roman Anna Dzieje parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej w Krynkach do końca XX wieku Rzeszów 2004 Praca magisterska 2.460
461 Zięć Maciej Wydobycie i handel solą na zachodnich obszarach Rusi Czerwonej Rzeszów 2004 Praca magisterska 2.461
462 Lis Janusz Dzieje wsi Bratkowice do 1939 roku Rzeszów 2005 Praca magisterska 2.462
463 Banaś Ryszard Tatarzy wobec Rzeczpospolitej Rzeszów 2009 Praca magisterska 2.463
464 Fastnacht Adam Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650 Wrocław 1962 Ksero książki 2.464
465 Sigda Józef Wspomnienia Sybiraka Maszynopis 2.465
466 Król Michał, ks. Wspomnienia 2000 Ksero książki 2.466
467 Gdula Kazimierz Wspomnienia (Nie tylko okupacyjne) Stalowa Wola 2007 Ksero książki 2.467
468 Zagórski Andrzej Zarys historii plutonu sabotażowo-dywersyjnego dowodzonego przez “Puchacza” (Armia Krajowa) Maszynopis 2.468
469 Dominik Mak (Kazimierz Cholewa) Pamiętnik Chałupki (Kopki) Rękopis 2.469
470 “Wieści z Gminy” Borowa nr 1-15 (1990-91) Borowa 1991 Rocznik 2.470
471 “Wieści z Gminy” Borowa nr 1-14 (1992) Borowa 1992 Rocznik 2.471