Nowy herb powiatu leżajskiego na fasadzie budynku muzeum

Ustanowiony przez Radę Powiatu Leżajskiego w 2007 roku Herb jest podstawowym i najważniejszym symbolem naszego powiatu. Ten symbol powiatu jest stosowany jako znak oficjalny i uroczysty, który traktowany jest z godnością i szacunkiem.

Dlatego też w ostatnim czasie dzięki zaangażowaniu i wsparciu Zarządu Powiatu Leżajskiego na czole budynku głównego Zespołu Dworu Starościńskiego wymieniony został na nowy. Dotychczas umieszczony Herb w wyniku szkodliwego działania czynników atmosferycznych został zniszczony.

W najbliższym czasie Herb zostanie podświetlony by w czasie zmierzchu mógł godnie reprezentować Powiat Leżajski.Informacyjnie: Herb Powiatu Leżajskiego na tarczy dwudzielnej przedstawia postać Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem w szacie z koroną, a nad nią widnieje wieniec z dwunastu gwiazd. W polu na czerwonym tle znajdują się złota głowa jelenia ze srebrnym krzyżem jagiellońskim umieszczonym między rogami jelenia, a u podstawy faliste pasy na przemian srebrno niebieskie.

Natomiast symbolika naszego Herbu nawiązuje do historii i tradycji Ziemi Leżajskiej. Postać Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem ma bezpośrednie odniesienie do cudownego obrazu Matki Boskiej Leżajskiej, który znajduje się w leżajskiej Bazylice. Złota głowa jelenia nawiązuje do miejscowej przyrody. Podwójny krzyż między rogami jelenia, zwany także krzyżem jagiellońskim związany jest z nadaniem praw miejskich miastu Leżajsk przez Władysława Jagiełłę. Osiem pasów falistych symbolizuje rzekę San przepływającą przez Powiat Leżajski.

Dziękujemy raz jeszcze Zarządowi Powiatu Leżajskiemu za zaangażowanie i pomoc finansową. Dziękujemy również agencji reklamowej Ekspresja za szybkie i profesjonalne wykonanie usługi.