Obchody 70. rocznicy tragicznej śmierci Ludwika Więcława ps. „Śląski” oraz Edwarda Garbackiego ps. „Róża”

5 września br. odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę śmierci w ubeckiej katowni na Zamku Rzeszowskim Żołnierzy Niezłomnych ppłk. Ludwika Więcława ps. „Śląski” oraz plut. Edwarda Garbackiego ps. „Róża”.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku z udziałem Pocztów Sztandarowych wystawionych m.in. przez Jednostkę Strzelecką 2035 z Leżajska oraz Harcerzy z ZHP Leżajsk.

Następnie w Muzeum Ziemi Leżajskiej uroczystość rozpoczęła się od występu patriotycznego wykonanego przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku po czym zebrani wysłuchali prelekcji dra Mirosława Surdeja z IPN Oddział w Rzeszowie nt. „Konspiracja Narodowa na Ziemi Leżajskiej w latach 1944 – 1947”.

Po prelekcji zebrani zwiedzili nowo otwartą wystawę czasową „II wojna światowa na Ziemi Leżajskiej”.

W obchodach udział wzięli licznie przybyli zaproszeni goście m.in. swoją osobą zaszczyciła nas Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego Pan Waldemar Szumny, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Pan Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Pan Adam Wylaź, Burmistrz Leżajska Pan Ireneusz Stefański, rodziny tragicznie zamordowanych m.in. Pan Jacek Więcław syn śp. Ludwika Więcława ps. “Śląski”, Członkowie Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej, przedstawiciele instytucji publicznych, związków patriotycznych, historycznych oraz organizacji kombatanckich z całego Województwa Podkarpackiego na czele z por. Henrykiem Atemborskim. Ponadto w obchodach udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.

Patronat Honorowy nad uroczystością sprawował Starosta Leżajski Pan Marek Śliż oraz Burmistrz Leżajska Pan Ireneusz Stefański.

Organizatorami wydarzenia byli: Muzeum Ziemi Leżajskiej, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku oraz rodziny tragicznie zamordowanych.