Eksponaty muzealne pozyskane w 2023 roku

W roku 2023 w drodze darowizny, depozytu, wypożyczenia czy kupna pozyskano 412 artefaktów muzealnych. W tym 281 eksponatów pozyskano w formie darowizny, 1 w drodze zakupu i 130 depozytów na czas nieokreślony.

Część darowizn jest już eksponowana na wystawie Historycznej Miasta i Regionu i „Archeologia i dzieje staropolskie Ziemi Leżajskiej”, natomiast część depozytów zostało umieszczonych na wystawach: „Ze wsi na Wiejską czyli Marszałek Józef Zych w służbie Narodu, Kościoła i Ziemi Leżajskiej” oraz na wystawie Browarnictwo Leżajskie.

Na szczególną uwagę zasługują m.in. dokumenty staropolskie z XVII i XVIII w. dotyczące Woli Zarczyckiej i Jelnej – na jednym z nich widnieje podpis Jan Król [Sobieski], modlitewniki wydane w XIX w. przez klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku czy kolekcja fotografii oraz dokumentów z historii leżajskiego Gimnazjum i Liceum z lat 30. XX w.

Spośród depozytów należy wyróżnić pamiątkowe medale z wizerunkami papieży: Piusa V, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, medal Orła Białego Senatu RP i reprinty dokumentów na pergaminie przedstawiające: “Orzeł Tretera”, Jeana Le Clerca: Porządek i szeregi władców Polski od roku pańskiego 550 i  „Orzeł Jagiellonów” z herbami na skrzydłach z Kroniki Świata Marcina Bielskiego z 1564 r. 

Wśród darczyńców znaleźli się m.in.: P. prof. Józef Półćwiartek, P. Krzysztof Gdula,  P. Stanisław Baran, P. Wincenty Pażyra,  a deponentami byli P. Marszałek Józef Zych, P. Adam Dąbek i Browar Leżajsk. Wszystkim darczyńcom i deponentom składamy serdeczne podziękowania.  Wszystkim darczyńcom i deponentom składamy serdeczne podziękowania. Zapraszamy Państwo  do wizyty na naszych wystawach stałych i czasowych.     

Pełny wykaz na naszej stronie internetowej: http://muzeum-lezajsk.pl/wykaz-pozyskanych-eksponatow/