Konkurs plastyczny “Żołnierze Wyklęci – winniśmy im pamieć”

Muzeum Ziemi Leżajskiej, Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie oraz Stowarzyszenie Sarzyńskich Zwiadowców Historii zaprasza uczniów z Państwa szkół do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – WINNIŚMY IM PAMIĘĆ”

Celem konkursu jest:

• Poszerzenie wiedzy uczniów o żołnierzach wyklętych,
• Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
• Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień,
• Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej,
• Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
• Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Regulamin konkursu do pobrania: Regulamin-konkursu-Żołnierze-Wyklęci.docx