Kalendarz z leżajskiej drukarni Kűhla w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Dzięki uprzejmości Pana Mariana Matkowskiego, Pracownika Pracowni Dziejów Dokumentacji Miasta, do leżajskiego Muzeum trafił ponad 100-letni kalendarz, wyprodukowany przez drukarnię Kűhla, która swoją siedzibę miała w Leżajsku nieopodal ratusza.

W Leżajsku rzemiosło było skupione w cechach branżowych, wśród nich, w branży drukarskiej działała znana na Leżajsk i okolice Drukarnia Mojżesza Kűhla, mieszcząca się przy ul. Mickiewicza 3.

Drukarnia była miejscem publicznym, gdzie podobnie jak w innych tego typu miejscach (warsztaty rzemieślnicze i sklepy) spotykali się mieszkańcy i przyjezdni.
W Drukarni Kűhla nabyć można było żurnale, gazety, nuty, przybory, podręczniki szkolne, książki, książeczki oraz śpiewniki. Znaleźć można było w niej także najpiękniejsze modlitewniki, księgi rabiniczne i chasydzkie. Drukarnia zajmowała się również poligrafią użytkową afiszy i ogłoszeń, reklam, kart pocztowych, papeterii, listów wizytowych
i wizytówek oraz wielu innych druków, w tym kalendarzy dla wszystkich leżajskich wyznań.

Do wybuchu II wojny światowej drukarnię prowadził Izaak Kűhl (nadal przy ul. Mickiewicza 3), który wydawał kantyczki z różnymi pieśniami odpustowymi (maryjnymi
i okolicznościowymi). Pieśni te w latach 1937-1939 śpiewane były na placu przyklasztornym przez żebrzących dziadów. Niektórzy mówili, że był to swoisty mini festiwal odpustowej pieśni dziadowskiej.

Składając kalendarz na ręce Dyrektora Jacka Kwiecińskiego, Pan Marian stwierdził
w humorystyczny sposób, iż jest to prezent z okazji obchodzonych dzień wcześniej mikołajek.

Serdecznie dziękujemy za przekazanie tego jakże cennego dla naszego Muzeum eksponatu. Już wkrótce znajdzie on swoje miejsce na  Ekspozycji Historycznej Miasta i Regionu.