Jastrzębiec upamiętnił ofiary hitlerowskich represji

Uroczystości 74. rocznicy Pacyfikacji Wsi Jastrzębiec organizowane przez Starotę Leżajskiego, Dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Wójta Gminy Kuryłówka odbyły się 18 czerwca i rozpoczęły mszą świętą w kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył ks. Leszek Pankowski, proboszcz Parafii Luchów Górny. W liturgii uczestniczyły licznie poczty sztandarowe, Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2035 działającej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku oraz Orkiestra Dęta GOK Kuryłówka, pod batutą kapelmistrza Marka Burdy, która uświetniła nabożeństwo. Po mszy nastąpiło złożenie wieńców i zniczy pod pamiątkowymi tablicami, po czym w uformowanym szyku udano się pod strażnicę OSP w Jastrzębcu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzono uroczysty ceremoniał wciągnięcia flagi narodowej na maszt. Uroczystość w remizie rozpoczęto od przytoczenia słów Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, po czym nastąpiło przywitanie licznie zebranych mieszkańców wsi Jastrzębiec oraz zaproszonych gości.

Po przywitaniu nastąpiła część artystyczna w wykonaniu przez artystów Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, szlifujących śpiew pod okiem Anny Czenczek. Następnie Czesław Kiełboń oraz płk Stanisław Maciąga wygłosili prelekcje, w trakcie których przybliżyli tragiczny obraz wydarzeń mająych miejsce w Jastrzębcu w 1943 roku.

Na zakończenie każdy mógł skosztować grochówki strażackiej, przygotowanej przez Dorotę i Waldemara Szczepaników, do której wkład mięsny zapewniła firma „Przetwórstwo mięsa. Eugeniusz Borkowski” z Wierzawic.