Finał 19 Akcji Polacy Rodakom w powiecie leżajskim

W ostatnim czasie Muzeum Ziemi Leżajskiej było koordynatorem 19 Akcji Polacy Rodakom. W dniu 5 grudnia 2018 r. w Muzeum odbył się uroczysty finał akcji. Zebranych kilka ton żywności trafi do wielu Polaków z przedwojennych polskich województw. Głównie do mieszkańców m.in. Mińska, Brześcia, Łucka, Lwowa, Tarnopola, Drohobycza, a także Sambora, Gródka Jagiellońskiego, Rohatyna, Bóbrki.

Pomoc dotrze w szczególności do najbardziej potrzebujących polskich rodzin, parafii, stowarzyszeń oraz organizacji, w tym harcerzy, strzelców i wielu innych. Na podstawie danych z polskich placówek dyplomatycznych oraz osób, parafii czy organizacji, tworzone są listy z adresami naszych rodaków, którym przekazywana jest pomoc.

W zbiórce oraz pakowaniu darów pomagali m.in.: leżajscy Strzelcy z jednostki JS 2035 oraz uczniowie z klas pożarniczych z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, leżajscy harcerze, Młodzież Wszechpolska oraz młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Leżajsk jak tez z terenu całego powiatu leżajskiego.

Wszystkim Darczyńcom, Organizacjom Społecznym, Szkołom, Instytucjom, Urzędom, Firmom Muzeum składa gorące i serdecznie podziękowania – za włączenie się w tą jakże piękną, ale także jakże potrzebną i niezwykle ważną akcję charytatywną.

Organizatorzy w szczególności dziękują Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku za współorganizację tego wydarzenia, firmie Smak Eko Górno oraz Posłowi na Sejm RP Panu Mieczysławowi Miazga za organizację transportu z Leżajska do Lublina, Pracownikowi Biura Poselskiego Posła Mieczysława Miazgi Pani Marcie Stasiowskiej, hurtowni owocowo – warzywnej Lobo z Leżajska oraz restauracji Dębnianka za produkty niezbędne do przyrządzenia regeneracyjnego posiłku.

Muzeum Ziemi Leżajskiej