Niepodległa Polska w działalności Wojciecha Korfantego

W związku z przypadającą w tym roku 100-letnią rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę, Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński zaprasza na III wykład w ramach cyklu comiesięcznych prelekcji poświęconych Ojcom Niepodległości. Prelekcję o Wojciechu Korfantym wygłosi dr Dariusz Półćwiartek, nauczyciel historii z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Wykład przeprowadzony zostanie w dniu 25 maja br. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Patronat sprawuje Marek Śliż Starosta Leżajski

Serdecznie zapraszamy

Pierwszy dzień leżajskiej Nocy Muzeum

Muzeum Ziemi Leżajskiej tradycyjnie jak co roku, również i w tym, włączyło się w obchody Europejskiej Nocy Muzeów, otwierając swoje podwoje dla zwiedzających. Tegoroczna Noc Muzeów w Leżajsku była jednak wyjątkowa, bowiem dwudniowa. Przygotowano moc atrakcji, z których skorzystać mogli mieszkańcy powiatu leżajskiego oraz turyści z innych regionów Polski. 

„Nasza jest noc” to nie tylko hasło, które można przypisać nocnym wizytom w muzeum, ale także tytuł spektaklu muzycznego, który plenerowo odbył się przed Muzeum Ziemi Leżajskiej w piątek 18 maja – w pierwszy dzień uroczystości. Musical ten wykonany został przez Teatr Muzyczny BROADWAY z Giedlarowej. W repertuarze znalazły się piosenki z lat 20 i 30 XX w. m.in. Seksapil, Umówiłem się z nią na 9 – tą, Ada to nie wypada, Ach jak przyjemnie, miłość ci wszystko wybaczy, już taki jestem zimny drań i wiele innych…

Foto: D. Wiech oraz G. Szklany

Spotkanie autorskie z podróżnikiem, publicystą Panem Stanisławem Błaszczyną

W dniu 2 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 odbędzie się w Muzeum Ziemi Leżajskiej spotkanie autorskie ze Stanisławem Błaszczyną. 

Stanisław Błaszczyna dziennikarz, fotograf, krytyk fi­lmowy, podróżnik, publicysta. Jego rodzinne miast to Leżajsk; biograficznie i emocjonalnie związany z Krakowem, od 1990 r. mieszka w Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat był jednym z redaktorów „Dziennika Chicagowskiego” oraz tygodnika „Relax”. Następnie publikował regularnie w polonijnym „Dzienniku Związkowym” teksty o tematyce politycznej, społecznej i kulturalnej. Jest również autorem artykułów, które ukazywały się w prasie krajowej, m.in. w tygodnikach „Wprost” i „Polityka”. Przeprowadził wiele wywiadów z wybitnymi ludźmi ze świata polityki i kultury. Jest autorem pierwszej polskiej monogra­fii o Parku Narodowym Yellowstone. Jedną z jego pasji, oprócz podróżowania, jest również film. Współpracował z miesięcznikami „Kino”, „Film na Świecie” i „Powiększenie”.

Autor licznych publikacji m.in. Podróże, Zapiski, Artykuły Lektury Rozmowy, Kino Teatr Sztuka. W trakcie spotkania będzie możliwość zakupu książek Jego autorstwa.

Serdecznie zapraszamy!

 

Informacja dot. wydanych publikacji:

TOM I (ZAPISKI):

Obejmujący niemal dwie dekady wybór zapisków autora, czynionych na marginesie jego podróży po świecie, spotkań z ludźmi, pisanych artykułów, przeczytanych lektur, obejrzanych filmów i obrazów – zarówno tych znajdujących się w galeriach, jak i stworzonych przez Naturę. Komentarze do cywilizacji i przeżywanego świata – do wytworów ludzkiej kultury w postaci zarówno artefaktów sztuki, jak i myśli człowieka szukającego sensu i zrozumienia racji swojego istnienia w przepastnym Wszechświecie. Sentencje i noty ujęte niekiedy w formę aforyzmu, maksymy, konkluzji, puenty… odnoszące się do szeroko rozumianej kultury – filozofii, psychologii, literatury, kina, malarstwa, sztuki… jak również do świata przyrody, którego piękno i brzydota powodują nie tylko nasz zachwyt, ale i przerażenie. Współczesne silva rerum.

TOM II (ARTYKUŁY LEKTURY ROZMOWY)

Wybór artykułów autora publikowanych na łamach pism polskich i zagranicznych, obejmujących szeroką tematykę społeczną, historyczną i kulturalną (wojna, rock, poeci przeklęci, Ameryka, Polska…). Eseje i recenzje przeczytanych książek – zarówno klasyki (Nietzsche, Ortega y Gasset, H. Hesse, A. Bobkowski), jak i literatury współczesnej (m.in. J.M. Coetzee, S. Chwin, O. Tokarczuk…). Zbiór wywiadów ze znanymi twórcami kultury (A. Holland, K. Zanussi, J. Stuhr, Cz. Niemen, H.M. Górecki i in.); rozmów z przyjaciółmi i czytelnikami bloga Wizja Lokalna (literatura, sztuka, kino, mit, religia, popkultura…) oraz prób poetyckich z wątkami autobiograficznymi w tle.

TOM III (KINO TEATR SZTUKA)

Wybór tekstów filmowych autora publikowanych na łamach pism krajowych (m.in. KINO, Film na Świecie, Polityka, Wprost, Powiększenie) oraz polonijnych (Dziennik Chicagowski, Dziennik Związkowy), obejmujący okres dwóch dekad i dotyczący kina w wielu jego aspektach: od monografii największych twórców (Ingmar Bergman, Krzysztof Kieślowski), przez kino gatunkowe (film wojenny) po fenomen artystyczny i popkulturowy. Eseje na temat głośnych filmów kina światowego ostatnich lat (Zjawa i Birdman Iñárritu, Rozstanie Farhadiego, Drzewo życia Malicka, Koń turyński Tarra, Miłość Hanekego, Snajper Eastwooda…). Zbiór zawiera także recenzje ponad 170 filmów polskich i zagranicznych, oraz kilku przedstawień teatralnych (Gombrowicz, Wyspiański, Teatr ZAR, Teatr Pieśń Kozła…). Do tomu załączone zostały również eseje i teksty na temat sztuki (kontrowersje wokół sztuki współczesnej, klasyka, sztuka „zdegenerowana”, malarstwo, happening, performance…)

NOTY NA OBWOLUTACH

TOM I (ZAPISKI)

Bohaterem tej książki jest żywa, ruchliwa myśl, która nie cofa się przed stawianiem ryzykownych pytań – i dlatego jest interesująca. Choć wiele też prowokuje tu do sprzeciwu, mamy do czynienia z ważnym sporem między materialistyczną kulturą konsumpcjonizmu a kulturą duchowości, który wciąż pozostaje nierozstrzygnięty… Ten intrygujący autoportret życia duchowego polskiego inteligenta naszego czasu z pewnością zasługuje na uważną lekturę.

Stefan Chwin

Brak rozstrzygnięć nie oznacza stanu zawieszenia. Autor ma sceptyczny stosunek do oświeceniowego kultu rozumu, choć sam kieruje się logiką i racjonalną argumentacją. Broni emocji, intuicji i wiary, ale dostrzega, że mogą prowadzić na manowce. Absurd to coś, co akceptuje z trudem i nie bez licznych zastrzeżeń. Nihiliści to „metafizyczni nic-ponie”, którzy grandzą i sieją zamęt. Ale już wobec rozpaczy ma duże pokłady zrozumienia: „Każdy człowiek ma w swojej duszy miejsce, gdzie czai się rozpacz”. Wierzy jednak, że istnieją siły, którymi można ją oswoić lub przeczekać.

Renata Borowiak

Znajdujemy tu wiele tropów, a podążanie za każdym z nich jest niczym przechodzenie przez coraz to nowe drzwi, za którymi czai się każdorazowo nowy, gotowy do odkrycia świat.

Dariusz Barczewski

Autor nie głosi chwały fenomenu, jakim jest przywilej bycia światłą ludzką istotą. On po prostu z tego przywileju korzysta.                                                                               

Jacek Dygoń

 

TOM II (ARTYKUŁY LEKTURY ROZMOWY

Ciekawa, drażniąca, rozgrzewająca mieszanka jakości – także w sensie literackim. Jest w tej książce wiele rzeczy świetnych, które czytałem z wielkim zainteresowaniem.

Stefan Chwin

Bogactwo tematów do jakich nawiązuje się w książce – i dziedzin, w jakich się ona zanurza – jest oszałamiające. Czytelnik znajdzie tu aforystyczną gęstość, ale i eseistyczny rozmach; odwołania zarówno do cywilizacji i kultury, jak i jednostkowej „doli człowieczej”. Obok wędrówek w przeszłość, jest diagnoza stawiana współczesności. Są odniesienia do kina, literatury, filozofii, psychologii, socjologii, historii… nawet do polityki, wbrew apolitycznym deklaracjom Autora i jego niezależności od jakiejkolwiek ideologicznej koniunktury.

 Bogdan M. Kwiatek                                                                

Podróż to słowo kluczowe w tej lekturze. Podróż przez meandry kultury, cywilizacji i ludzkiej psyche. Trudne wybory pomiędzy rozumem i intelektem a czuciem i wiarą. Zawieszenie między zachwytem nad światem a przerażeniem wagą obecnego w nim cierpienia – wreszcie między jego brzydotą a pięknem. Zastanawia to, czy ta podróż jest pogonią za czymś, czy też ucieczką przed czymś?                                                                      

Elżbieta Kondyra

Od błysku i zadry po logiczny wywód i polemiczną dysertację. Po kobiecemu określę tę książkę analogią do perfum. Nuta głowy (faza wrażeń) to wszechstronność, różnorodność tematów i form, mnogość obserwowanych zjawisk i bodźców. Nutę serca (spoiwo) tworzy rozmowa – z bohaterami wywiadów, z tekstami kultury i z sobą samym. Nuta bazy (głębi) to metafizyczny głód sensu i potrzeba stawiania pytań. I tak jak rozwija się zapach, tak zmienia się oddziaływanie tej książki. Co warto na sobie przetestować.

Renata Borowiak 

TOM III  (KINO)

Autor ma temperament eseisty. Research recenzji i wypowiedzi twórców (z wieloma rozmawiał bezpośrednio), wiedza o świecie współczesnym czy znajomość tekstów kultury pozwalają mu budować wypowiedzi bardzo treściwe. Dążące do wyjaśnień, uzasadnień, racjonalizacji zajmowanego stanowiska. Tym ciekawiej na tym tle prezentują się racje emocjonalne. Mamy tu zapis metafizycznego głodu i analityczne roztrząsanie odpowiedzi, wydedukowanych z filmowego przekazu. Nie jest to książka letnia czy emocjonalnie obojętna. Jest w niej zachwyt i oburzenie. Nie ma zgody na to, że każda prawda jest uprawniona, byle dobrze opowiedziana. Veto pojawia się wielokrotnie, nierzadko w kontekście tytułów, które cieszyły się dobrym przyjęciem widzów czy krytyki.

Renata Borowiak

W swoich tekstach autor łączy publicystykę z własnego rodzaju refleksją, często moralną. Dzięki temu przekraczają one zakres recenzji, będąc zwykle mini-esejem traktującym o ważnych dla autora sprawach, które jednocześnie są istotne w wymiarze kulturowym. Widzę też w nich niezwykle ciekawe połączenie wnikliwej analizy z emocjonalnością – angażujące czytelnika zarówno duchowo, jak i intelektualnie.

Zygmunt Kałużyński  

Bardzo lubię czytać taką krytykę filmową i bardzo rzadko mam po temu okazję. Stanisław Błaszczyna jest widzem poszukującym, nieobojętnym i nie ułatwiającym sobie niczego. Film prowokuje go do stawiania pytań (moralnych, społecznych, estetycznych) i do udzielania odpowiedzi, często niewygodnych, ale niemal bez wyjątku celnych. Tacy widzowie – i tak piszący – potrzebni są kinu w każdym momencie jego istnienia. Osobiście uwielbiam to, że po seansie możemy się o film inteligentnie pospierać – a ta książka jest właśnie jak spotkanie z wyjątkowo uważnym kinomanem, z którym można przegadać cały wieczór i zaplanować kolejne filmowe seanse.

Michał Oleszczyk

Noc Muzeów 2018

Europejska Noc Muzeów w roku 2018 odbędzie 19 maja. W Leżajsku rozpocznie się ona nietypowo dzień wcześniej i będzie trwać przez dwa dni. W ramach imprezy będzie można zwiedzić bezpłatnie wszystkie ekspozycje Muzeum oraz skorzystać z dodatkowych atrakcji jakie przygotowali na ten dzień organizatorzy.

W piątek 18 maja na scenie plenerowej przed Muzeum Ziemi Leżajskiej, o godz. 20:30 odbędzie się premiera spektaklu muzycznego pt. „Nasza jest noc” w programie znajdą się piosenki z lat 20 i 30 XX wieku w wykonaniu teatru muzycznego Broadway  z GOK Giedlarowa. W repertuarze m.in. Seksapil, Umówiłem się z nią na 9 – tą,  Ada to nie wypada,  Ach jak przyjemnie, miłość ci wszystko wybaczy,  już taki jestem zimny drań i wiele innych…

 W sobotę 19 maja również na scenie plenerowej przed Muzeum Ziemi Leżajskiej, o godz. 18:30 zaprezentują się uczniowie Szkoły Muzycznej w Leżajsku podczas koncertu pt. Jazz session, następnie na scenie zaprezentują artyści z powiatu leżajskiego.

O 20:30 wystąpi gwiazda wieczoru Stan Borys, który wykona legendarne utwory  m.in. Jaskółka, Dzika Plaża, Anna, itp…

Dodatkowo w godzinach od 17:00 do 24:00 będzie można zwiedzić nieodpłatnie ekspozycje stałe Muzeum oraz wystawę jednodniową „Mundur i Broń”, na której zobaczyć będzie można współczesną broń palną oraz mundury m.in. GROM-u.

Ponadto będzie można skorzystać z ogródka piwnego i skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci a także oglądnąć wyjątkowy pokaz świetlny wykonany przez firmę PB LIGHT – Paweł Burda.  

Serdecznie zapraszamy!

 

Rekonstrukcja Pacyfikacji Leżajska

Już za miesiąc, 27 maja, w przeddzień 75-tej rocznicy Pacyfikacji Leżajska 28 maja 1943 roku, odbędzie się rekonstrukcja historyczno-patriotyczna tego jakże ważnego wydarzenia. Jest to drugie tego typu przedsięwzięcie w mieście, które uda się zrealizować dzięki funduszom pozyskanym z Miasta Leżajska oraz Powiatu Leżajskiego.

Inscenizacja będzie niejako żywą lekcją historii, w którą włączy się ponad 120 aktorów, w tym członkowie profesjonalnych grup rekonstrukcyjnych z Podkarpacia, aktorzy z Grupy Teatralnej Baratario z Leżajska, członkowie Oddziału Kawalerii Ochotniczej 20. Pułku Ułanów z Wierzawic, Strzelcy jednostki Strzeleckiej 2035 STRZELEC w Leżajsku, harcerze, Młodzież Wszechpolska oraz mieszkańcy miasta. 

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15 na placu targowym, w pobliżu pomnika ofiar pacyfikacji. Bezpośrednio po rekonstrukcji odbędzie się pokaz sprzętu wojskowego oraz grup rekonstrukcyjnych.

Specjalnie na cel rekonstrukcji przygotowano scenografię, mającą przybliżyć obraz ówczesnego miasta, z budynkami, w których przebiegać będzie akcja pacyfikacji, w tym: drewniane domy, budynek sądu z więzieniem, karczma.

 

 

 

Turki i inne zwyczaje wielkanocne

8 kwietnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej otwarto wystawę czasową „Turki i inne zwyczaje wielkanocne” pochodzącą ze zbiorów partnerów wystawy: Gminy Tryńcza, Gminy Kuryłówka oraz Romana Matuszka, Wincentego Pażyry, Mariusza Urbana i Józefa Majkuta.

Wernisaż wystawy miał miejsce podczas parady straży grobowych „Turki idą…”

Wystawę zwiedzać można do 30 kwietnia 2018 r. w jednej z sal ekspozycyjnych w Muzeum.

Wincenty Witos – prelekcja

W związku z przypadającą w tym roku 100-letnią rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę, Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński zaprasza na II wykład w ramach cyklu comiesięcznych prelekcji poświęconych Ojcom Niepodległości. Prelekcję o Wincentym Witosie wygłosi dr Dariusz Półćwiartek, nauczyciel historii z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

 

„Turki idą…”

8 kwietnia w  Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się uroczysta parada Straży Grobowych pn. „Turki idą…”.

Parada rozpoczęła się przemarszem Turków ulicami miasta na uroczystą Mszę Świętą. Uczestniczyło w niej dwa oddziały ,,Turków”, przy dźwiękach orkiestry dętej z Jagiełły, w asyście mażoretek Finezja.

Po uroczystej Mszy Świętej w kościele farnym pw. Trójcy Świętej w Leżajsku, którą celebrował proboszcz Ks. prał. Marek Cisek, w zwartym szyku grupy Turków wraz z licznie zebranymi mieszkańcami Powiatu Leżajskiego oraz zaproszonymi gośćmi, przeszły ulicami miasta na dziedziniec przy Muzeum Ziemi Leżajskiej, gdzie zaprezentowały się oddziały Straży Grobowych z Jagiełły oraz z Chałupek Dębniańskich z powiatu leżajskiego.

Podkreśleniem parady był występ grupy Mażoretek „Finezja” przy akompaniamencie orkiestry dętej z Jagiełły, która zaprezentowała choreograficzne układy taneczno-marszowe, żonglując i podrzucając przy tym pałeczkami mażoretkowymi (tzw. Batony).

Po paradzie wszyscy zebrani goście zostali poczęstowani tradycyjnym wielkanocnym żurem przygotowanym przez Restaurację Dębnianka.

W wydarzeniu tym udział wzięli m.in.: Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Leżajsku Ks. prał. Marek Cisek, Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Marek Ordyczyński, Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, Sekretarz miasta Leżajska Agnieszka Wyczarska, Sekretarz powiatu leżajskiego Kazimierz Kryla,  Przewodnicząca Rady Powiatu Leżajskiego Danuta Pinderska, Radny Gminy Leżajsk Dominik Ogryzek oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta i powiatu.

Wśród bogatych tradycji wielkanocnych w Polsce południowo-wschodniej, niewątpliwie jednym z najciekawszych elementów tych świat jest zwyczaj pełnienia warty przy symbolicznym Grobie Pańskim i uświetnianie uroczystości w pokazach musztry przez Straże Grobowe zwane „Turkami”.

Do dziś trudno ustalić źródło pochodzenia tego zwyczaju. Jedni łączą go z Zakonem Bożogrobowców, który objął wiele parafii na terenie Podkarpacia, popularyzując tradycję przygotowywania Grobu Pańskiego. Inni genezę „Turków” wywodzą z okresu odsieczy wiedeńskiej, kiedy to powrót walczących, odzianych w zdobywcze tureckie stroje, wywoływał popłoch wśród ludzi, którzy krzyczeli „Turki idą!”. Ci zaś, w podzięceza ocalenie i szczęśliwy powrót udali się do kościoła i zaciągnęli wartę przy Bożym Grobie.

Pomimo upływu lat, tradycja Straży Grobowych w naszym regionie wciąż trwa. W Powiecie Leżajskim jest kilkadziesiąt oddziałów „Turków”, których wyróżniają piękne stroje, nakrycia głowy i broń. Jeszcze do niedawna i w Leżajsku, zarówno w kościele farnym, jak i bazylice OO. Bernardynów, wartę pełniła Straż Grobowa. Dziś tradycja ta w Leżajsku zanikła. Niemniej jednak, pragniemy ją nadal kultywować, chociażby poprzez organizację paradw Leżajsku.

Dziękujemy sponsorom: Smak EKO-Górno, Posłowi na Sejm RP Mieczysławowi Miazga, Restauracji Dębnianka oraz firmie SzczepStal.

Zakończono modernizację zabawek Gigant przed Muzeum

W 2014 roku przy Muzeum Ziemi Leżajskiej powstał jedyny w swoim rodzaju Park drewnianej zabawki, nazywanej przez mieszkańców „parkiem zabawek gigantów”. Atrakcyjność parku podtrzymuje tradycje leżajskiego zabawkarstwa ludowego.

Poprzez duże zainteresowanie zabawkami, w szczególności wśród dzieci, a także nieustanną eksploatację, drewniana konstrukcja uległa naturalnemu zużyciu. Od listopada 2017 r. zabawki zostały rozebrane na części i poddane gruntownej renowacji. W jej ramach odmalowano i zakonserwowano każdą z części a zarazem załatane zostały wszelkiego rodzaju ubytki, by zabawki odzyskały swój dawny blask.

Tradycje wyrobu zabawek w Polsce sięgają XIII wieku, jednak wobec napływu plastikowych i elektronicznych cudów, coraz mniejsza ilość rzemieślników trudni się tym niełatwym i pracochłonnym fachem.

Najbardziej znanym ośrodkiem drewnianych zabawek jest ośrodek rzeszowski zlokalizowany wzdłuż drogi Łańcut – Leżajsk (Brzóza Stadnicka, Leżajsk). Na rozwój zabawkarstwa w Leżajsku i okolicach miały wpływ targi i odpusty, które rokrocznie odbywały się przy klasztorze oo. Bernardynów. Rzesze wiernych odwiedzających sanktuarium napędzały koniunkturę  handlu zabawkami. Wyrób zabawek na Ziemi Leżajskiej zapoczątkował Marcin Garbacki, kiedy to w 1909 roku otworzył wytwórnię zabawek drewnianych. Fach zdobywał on w Jaworowie (Ukraina), skąd też przywiózł wzory. Najsłynniejsze zabawki drewniane tworzone na naszym terenie, to: ptak klepak, wóz z dwoma konikami, dzięciołek, ludzik schodzący po drabinie, pukawka, fujarka, konik na biegunach, 1 dziobiąca kurka, 4 dziobiące kurki, wiatrak.

Obecnie w powiecie leżajskim i łańcuckim tradycyjne zabawki drewniane tworzy tylko kilka osób. Brak odpowiedniej promocji nie pozwala na ciągłą produkcję i sprzedaż tego lokalnego wyrobu, pomimo tego, że jest na niego ogromne zapotrzebowanie.  W większości krajów Unii Europejskiej zabawki drewniane wróciły do łask i są chętnie kupowane. Jest to bowiem produkt trwały, ekologiczny, przyjazny dziecku.

Serdecznie zapraszamy na plac przed Muzeum Ziemi Leżajskiej, gdzie powróciły piękne, odnowione  ZABAWKI GIGANTY!

Za materiały, które wykorzystano przy renowacji, dziękujemy serdecznie firmie BR STALCO w Leżajsku, za nieodpłatne przekazanie materiałów niezbędnych do konserwacji zabawek.