Symbole Powiatu Leżajskiego

Herb Powiatu Leżajskiego 

Herb Powiatu Leżajskiego na tarczy dwudzielnej przedstawia postać Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem w srebrnej szacie, a nad nią wieniec z dwunastu gwiazd. W polu na czerwonym tle znajdują się złota głowa jelenia ze srebrnym krzyżem jagiellońskim, a u podstawy faliste pasy na przemian srebrno niebieskie. 

Symbolika

Herb powiatu nawiązuje do historii i tradycji Ziemi Leżajskiej. Postać Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem ma bezpośrednie odniesienie do cudownego obrazu Matki Boskiej Leżajskiej, który znajduje się w leżajskiej Bazylice. Złota głowa jelenia nawiązuje do miejscowej przyrody. Podwójny krzyż między rogami jelenia, zwany także krzyżem jagiellońskim związany jest z nadaniem praw miejskich miastu Leżajsk przez Władysława Jagiełłę. Osiem pasów falistych symbolizuje rzekę San przepływającą przez Powiat Leżajski.