Rewaloryzacja zabytkowego założenia ogrodowego przy Muzeum Ziemi Leżajskiej.

„Rewaloryzacja zabytkowego założenia ogrodowego przy Muzeum Ziemi Leżajskiej”.

Tytuł projektu: „Rewaloryzacja zabytkowego założenia ogrodowego przy Muzeum Ziemi Leżajskiej”.

Opis: Wykonanie renowacji miało na celu przywrócenie otoczeniu Dworu Starościńskiego charakterystycznych XVIII i XIX-wiecznych cech założeń ogrodów dworskich i pałacowych. Przedsięwzięcie to niewątpliwie przyczyniło się do promocji tego miejsca oraz podniesienia jego walorów przyrodniczych, estetycznych i turystycznych. Integralną częścią projektu jest zasadzony w 2009 roku „Dąb Katyński”, upamiętniający zbrodnię katyńską. Projekt zakładał wykorzystanie istniejącego placu przed Dworem Starościńskim i w jego obrębie. Utworzone zostały trawniki zielone okolone bukszpanem wieczniezielonym. Granice działki wyznaczone zostały żywopłotem wykonanym z Cisu pośredniego „Hicksii”. Wzdłuż północnej strony działki nasadzony został szpaler ze Świerka serbskiego. Przy bocznych oficynach posadzono Żywotnik zachodni „Hoseri” oraz Żywotnik zachodni „Golden Glob”. Przed głównym budynkiem kompleksu wykorzystane zostały sadzonki Jałowca pośredniego „Gold Star”, Jałowca wirginijskiego „Grey Owl”, Berberys thunbergii „Bagatelle”, Berberis thunbergii „Aurea” oraz lawenda wąskolistna „Lavandula Augustifoli”. W trawniki zostały wkomponowane m.in. Buk pospolity, Kalina hordownia, Żywotnik zachodni oraz Świerk kłujący.

 

Program: Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wnioskobiorca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Termin realizacji: 01.03.2011 – 30.04.2011

Wartość projektu: koszt całkowity – 30 000, 00 zł w tym ze środków WFOŚiGW – 21 000,oo zł, wkład własny – 9 000,00 zł.