Położenie Powiatu Leżajskiego

Powiat Leżajski jest częścią północno-wschodnich terenów Województwa Podkarpackiego, zajmując powierzchnię 58 426 ha. Obszar umownie zwany jest Ziemią Leżajską oraz leży w obszarze Doliny Dolnego Sanu, Płaskowyżu Kolbuszowskiego, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Równiny Sandomierskiej. 

Przez powiat przepływa rzeka San. Ziemia Leżajska jest bardzo urozmaicona pod względem ukształtowania terenu i przyrody. Blisko 32% jej powierzchni zajmują lasy, a obszary chronionego krajobrazu oraz rezerwaty stanowią prawie połowę jej powierzchni. Tereny dzisiejszego Powiatu Leżajskiego niegdyś pokrywała puszcza, której obecność wpłynęła na rozmaitość fauny i flory. Leżajskie lasy obfitują w jagody, grzyby i zioła, a także w zwierzynę. Można tu spotkać jelenia, daniela, dzika, lisa, jenota, wydrę, borsuka czy zająca. Obszary te zachwycają bogactwem oraz są doskonałym miejscem do spacerów i turystyki rowerowej. Ponadto, liczne akweny wodne m.in. w Leżajsku, w Ożannie, w Brzózie Królewskiej oraz w Grodzisku Dolnym dają możliwość uprawiania sportów wodnych, pływania i plażowania.