Zmodernizowano Ekspozycję Historyczną Miasta i Regionu

Muzeum Ziemi Leżajskiej  ma za zadanie gromadzenie, właściwe przechowywanie i udostępnianie zwiedzającym posiadanych eksponatów. W związku z faktem, iż ekspozycja Historii Miasta i Regionu, jest najważniejszą i najcenniejszą wystawą w leżajskim Muzeum poczynione zostały działania dążące do przeprowadzenia jej modernizacji. Dzięki uzyskanym finansowym środkom zewnętrznym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji Starostwa Powiatowego w Leżajsku możliwe było unowocześnienie ekspozycji.

Zmodernizowana ekspozycja zlokalizowana jest na 164 m2 w budynku głównym Muzeum. Jej modernizacja objęła: uporządkowanie wystawy wg przyjętego porządku tematycznego i chronologicznego, zakup i montaż profesjonalnych gablot zapewniających odpowiednie warunki do przechowywania eksponatów, wymianę oświetlenia umożliwiającą turyście właściwą prezentację eksponatów, montaż ekranów multimedialnych dzięki którym każdy turysta (także obcojęzyczny) zapozna się szczegółowo z historią Ziemi Leżajskiej oraz będzie mógł obejrzeć fotografie czy filmy z ważnych historycznych wydarzeń, wydruki wielkoformatowe oraz plansze informacyjne, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Wszystkie te działania miały na celu jedno – przełożyć się na podniesienie jakości przekazu dla zwiedzających i realizowanie celów statutowych, tj. właściwe przechowywanie i udostępnianie posiadanych eksponatów.

W sobotę, 18 listopada, miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej ekspozycji. Dyrektor Muzeum Jacek Kwieciński przywitał przybyłych gości, następnie wystąpiła grupa „Meritum” działająca przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. W kolejnej części uroczystości głos zabrał Artur Brożyniak specjalista z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie w prelekcji nt. konieczności rozwoju ekspozycji muzealnych. Po wystąpieniu nastąpiła najważniejsza część spotkania – otwarcie zmodernizowanej Ekspozycji Historycznej Miasta i Regionu. Biało-czerwoną wstęgę przecięli: Marek Kogut – Radny Powiatu Leżajskeigo, Antoni Bereziewicz – Przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Leżajskie oraz Jacek Kwieciński – Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej. Następnie przybyli mogli obejrzeć wystawę w nowym wydaniu.

            Mamy nadzieję, że zmodernizowana ekspozycja wpłynie pozytywnie na jej odbiór, zarówno przez mieszkańców, jak i przyjezdnych turystów.