Zbiory muzealne on-line

Dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”, nasze muzeum pozyskało środki w kwocie 78.000 zł na udostępnienie zasobów muzealnych on-line.

Jedną z części naszego projektu było utworzenie „Wirtualnego Muzeum Ziemi Leżajskiej”, o czym już informowaliśmy, drugą było powstanie katalogu zbiorów cyfrowych. W katalogu tym można zapoznać się ze zdigitalizowanymi i najbardziej reprezentatywnymi muzealiami, w których posiadaniu jest Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Myślą przewodnią, która nam przyświecała było dążenie do długofalowej poprawy dostępu społeczeństwa do dóbr związanych z dziedzictwem materialnym Ziemi Leżajskiej. Wszystkie zdigitalizowane obiekty muzealne zostały uzupełnione o niezbędne opisy merytoryczne oraz metadane techniczne, które przygotowane zostały przez pracowników muzeum. Udostępniony katalog zbiorów będzie w przyszłości powiększany o kolejne zdigitalizowane muzealia.

Zbiory cyfrowe można przeglądać pod linkiem: http://muzeum-lezajsk.pl/zbioryonline/