Zajęcia resocjalizacyjno-kulturalne w Muzeum

W dniu 25 sierpnia w ramach dobrej współpracy pomiędzy Muzeum Ziemi Leżajskiej a Zakładem Karnym w Rzeszowie na zajęcia resocjalizacyjno-kulturalne przybyli więźniowie z podrzeszowskiego Załęża.

Grupa narażona na wykluczenie społeczne, poprzez pobyt w więzieniu nie tylko wyłącza się z funkcjonowania na rynku pracy ale również w zwykłym codziennym życiu społecznym. Dlatego osadzeni zapraszani są tak często do naszej jednostki, gdzie  mają okazje poobcować z kulturą – Jacek Kwieciński Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej

Na zajęciach pod okiem wychowawcy osadzeni wraz z przewodnikiem zwiedzili wybraną przez siebie ekspozycję a następnie wraz z pracownikiem Muzeum uporządkowali teren przylegający do wąwozu pomiędzy kompleksem muzealnym a kościołem farnym.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu więźniów z tzw. skarpy usunięto liście, gałęzie oraz śmieci, co przyczyniło się do poprawy wizualnej placu okalającego Muzeum.