XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

28 stycznia br. w Muzeum odbyły się XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Zebrani mieli okazję wysłuchać pięknego koncertu w wykonaniu Chóru Cantiamo (grupa starsza) reprezentująca Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz reprezentantki z Chóru Cantiamo (grupa młodsza) ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku. Chór wystąpił pod batutą Pani Barbary Kuczek.

Kolejno w dalszej części nastąpiło spotkanie z Panią Lucią Retman z Izraela (dawną mieszkanką Leżajska) – ocalałą z Holokaustu, spotkanie z Elen i Leo Mayerami przybyłymi z Holandii, których rodziny ucierpiały podczas Holokaustu. Ponadto przez Pana Emila Majuka z Ośrodka “Brama Grodzka” z Lublina zaprezentowana została “Księga pamięci męczenników Leżajska zgładzonych w czasie Szoa przez nazistów”.

Na zakończenie części oficjalnej przez Pana Zdzisława Zawilskiego odegrane zostały hymny zarówno Polski jak i Izraela.

Ponadto w trakcie obchodów w holu wejściowym zaprezentowana została ekspozycja pt. Holokaust na Leżajszczyźnie, którą będzie można zwiedzać do dnia 9 lutego br.

W obchodach poza licznie przybyłymi mieszkańcami powiatu, przedstawicielami stowarzyszeń, lokalnymi pasjonatami historii, członkami Rady Muzeum na czele z jej Przewodniczącym Panem Antonim Bereziewiczem oraz przede wszystkim młodzieżą ze szkół średnich z terenu Leżajska udział wziął Pan Adam Wylaź Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego oraz Pan Krzysztof Trębacz Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego, którzy na zakończenie uroczystości przekazali na ręce przybyłych gości pamiątkowe albumy Powiatu Leżajskiego.

Organizatorem wydarzenia było Muzeum Ziemi Leżajskiej.