„Wyklęci przez komunistów – zapamiętani przez lud” – relacja

W nawiązaniu do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 8 marca br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej przeprowadzony został wykład pt. Wyklęci przez komunistów – zapamiętani przez lud”.

Wykład poprowadził historyk dr Dariusz Półćwiartek – jednocześnie pełniący funkcję przewodniczącego Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku.

Po zakończonym wykładzie młodzież z jednej ze szkół zwiedziła poszczególne wystawy stałe oraz czasowe m.in. wystawę historii miasta i regionu, wystawę etnograficzno–zabawkarską oraz „Rzeźby Wincentego Pażyry”.

W wydarzeniu uczestniczyła licznie przybyła młodzież z leżajskich szkół średnich zarówno z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego oraz Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki.

Ponadto udział wzięli: pani Monika Smoleń dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Leżajsku, pan Stanisław Chmura członek Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej, pan Andrzej Szumilas – prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oddział w Leżajsku oraz pan Jan Krauz wielokrotny medalista igrzysk paraolimpijskich (bohater jednej z ostatnich wystaw, która zorganizowana była w Muzeum). Muzeum Ziemi Leżajskiej składa serdeczne podziękowania prelegentowi dr. Dariuszowi Półćwiartkowi za przeprowadzenie wykładu oraz wszystkim przybyłym za udział w wydarzeniu.