Wincenty Witos jako jeden z “Ojców Niepodległości” – kolejna prelekcja w Muzeum Ziemi Leżajskiej

26 kwietnia w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się prelekcja dr Dariusza Półćwiartka pt. „Wkład Wincentego Witosa w proces odzyskania przez Polskę niepodległości”, który w wartki i przejrzysty sposób skupił się na jego patriotyzmie i przywództwie w ruchu ludowym. Dr Półćwiartek szczególnie podkreślał jego oczytanie i samodzielność intelektualną, która ukształtowała go ideowo i politycznie.

Cykl wykładów wpisuje się w przypadającą w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości, a patronat nad wydarzeniem sprawuje Starosta Leżajski Marek Śliż.