Więźniowie w leżajskim Muzeum w ramach resocjalizacji społeczno-kulturalnej

 Dzięki staraniom podjętych przez Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz uprzejmości Pana ppłk Roberta Koguta – Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie-Załężu, czterech więźniów odbywających tzw. lekkie kary za przestępstwa, mieli okazję zwiedzić Muzeum Ziemi Leżajskiej. Więźniowie odwiedzili Muzeum w piątek (tj. 23 grudnia) wspólnie z wychowawcą Markiem Lotyczem.

W ramach zajęć resocjalizacyjnych osadzeni uczestniczyli w porządkowaniu terenów przylegających do wąwozu pomiędzy kompleksem muzealnym a kościołem farnym. Dzięki wspólnym wysiłkom do godzin południowych skarpa została uprzątnięta z liści, zalegających gałęzi oraz śmieci. Właściciel restauracji „Stokrotka Giedlarowa” zasponsorował dla więźniów posiłek, który więźniowie wspólnie spożyli, po czym wraz z przewodnikiem Damianem Kubrakiem zwiedzili stałe ekspozycje Muzeum.

Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej – Jacek Kwieciński podczas rozstania złożył świąteczne życzenia oraz obdarował skazanych drobnymi upominkami. Wychowawca Marek Lotycz zapewnił o tym, iż chciałby, aby współpraca pomiędzy Zakładem Karnym a Muzeum Ziemi Leżajskiej była kontynuowana.