Więźniowie w leżajskim Muzeum w ramach resocjalizacji społeczno-kulturalnej

Muzeum Ziemi Leżajskiej 17 marca ponownie gościło więźniów odbywających tzw. lekkie kary za przestępstwa. Pod nadzorem wychowawcy Marka Lotycza osadzeni mieli okazję uczestniczyć w zajęciach resocjalizacyjnych. Pomogli oni m.in. uporządkować teren przylegający do wąwozu pomiędzy kompleksem muzealnym a kościołem farnym i ul. 28 maja.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu więźniowie uprzątnęli teren z zalegających tam liści, gałęzi oraz śmieci, co przyczyniło się do poprawy wizualnej placu okalającego Muzeum.

Właściciel „PUB MARWEL w Leżajsku” zasponsorował więźniom posiłek regeneracyjny, który spożyli ze smakiem, po czym wraz z przewodnikiem udali się na zwiedzanie ekspozycji Historycznej Miasta i Regionu.

Na zakończenie Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej – Jacek Kwieciński podziękował za dotychczasową współpracę oraz obdarował osadzonych drobnymi upominkami.

Serdecznie dziękujemy:

Panu ppłk Robertowi Kogut – Dyrektorowi Zakładu Karnego w Rzeszowie-Załężu, za oddelegowanie osadzonych do Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Właścicielowi PUB MARWEL w Leżajsku za sponsoring posiłków regeneracyjnych.