Wernisaż wystawy „Rzeźby Wincentego Pażyry”

We ostatni wtorek 28 lutego w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbył się uroczysty wernisaż wystawy pt. „Rzeźby Wincentego Pażyry”. Dotychczas Muzeum posiadało w swoich zbiorach kilkanaście eksponatów autorstwa Pana Wincentego Pażyry, jednak po raz pierwszy dysponuje tak bogatą kolekcją, obejmującą nie tylko prace w drewnie, lecz także zdjęcia, broszury czy nagrody. Inicjatorem ekspozycji był Pan Antoni Bereziewicz, członek Rady Muzeum.

Wydarzenie rozpoczęło się od powitania gości przez dyrektora muzeum oraz podziękowań ze strony Wicestarosty Leżajskiego Lucjana Czenczka, Dyrektora Biura Poselskiego Jerzego Paula Agnieszkę Kopacz oraz Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzeja Rychla.

Następnie odbył się występ muzyczny dzieci i młodzieży z Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie, specjalnie przygotowany na tę okoliczność przez Panią Magdalenę Czechowicz-Dulian. Młodzi artyści zaprezentowali kilka wybranych utworów, w tym piosenkę, której refren doskonale zharmonizował się z myślą przewodnią całej uroczystości: „Sztuka Cię szuka, daj się odnaleźć. W muzeach nudno nie musi być wcale”.

Pan Antoni Bereziewicz wygłosił krótką prelekcję na temat życia, osiągnięć i twórczości Pana Wincentego Pażyry. Po nim głos zabrał sam Pan Pażyra, dzieląc się refleksjami na temat własnych doświadczeń i przekonań. Szczególną i wyrazistą częścią tej wypowiedzi był apel skierowany bezpośrednio do obecnej wśród publiczności młodzieży, na której niebawem spocznie obowiązek potrzymania polskich tradycji, powoli odchodzących w zapomnienie. Po przekazaniu kwiatów, podziękowań i uroczystych gratulacji wszyscy zebrani udali się przed salę wystawową gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi po czym wszyscy zwiedzili tytułową wystawę.

Muzeum serdecznie dziękuję licznej publiczności za udział w wernisażu. Wśród obecnych znaleźli się m.in.: Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Sekretarz Powiatu Leżajskiego Kazimierz Kryla, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, o. Waldemar Czerwonka z parafii Horyniec-Zdrój, ks. Józef Misztal z Grodziska Dolnego, Dyrektor Biura Poselskiego Jerzego Paula Agnieszka Kopacz, Przewodniczący Rady Muzeum dr Dariusz Półćwiartek oraz jej członkowie: Roman Szałajko i Stanisław Chmura, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku Stanisław Jaworski.

Ponadto w wernisażu udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku z nauczycielem Andrzejem Tofilskim, uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku wraz z nauczycielką Katarzyną Wiatrowicz, uczestnicy Dziennego Domu Pobytu Senior plus z Przychojca, przedstawiciele Stowarzyszenia Sarzyńskich Zwiadowców Historii, jak również rodzina i znajomi Pana Pażyry oraz mieszkańcy naszego powiatu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na zwiedzanie nowej wystawy. Ekspozycja „Rzeźby Wincentego Pażyry” będzie czynna do 31 maja 2023 r.