Warsztaty wielkanocne i lekcje tematyczne

Muzeum Ziemi Leżajskiej serdecznie zaprasza przedszkola i szkoły na zorganizowane warsztaty nawiązujące do tradycji Świąt Wielkanocnych oraz na lekcje muzealne powiązane ze zwiedzaniem następujących wystaw: “Historii Miasta i Regionu”, “Średniowieczna wędrówka szlakiem św. Jakuba do Santiago de Compostela”, “Zbrodnia Katyńska”.

Zapraszamy na następujące lekcje:

  • “Słodkie święta” – warsztaty pieczenia świątecznych ciasteczek – zajęcia nawiązujące do tradycji Świąt Wielkanocnych.
  • “Baranek Wielkanocny”– na zajęciach dzieci wykonają z masy solnej figurkę baranka wielkanocnego z masy solnej – warsztaty nawiązujące do tradycji Świąt Wielkanocnych
  • “Palma Wielkanocna” – lekcja dot. tradycji wielkanocnych, podczas której uczestnicy poznają tradycje ludowe związane ze święceniem palm połączone z wykonaniem własnej palmy
  • “Szlakiem średniowiecznej wędrówki” – lekcja tematyczna przybliżająca historię i znaczenie szlaku świętego Jakuba (zajęcia połączone ze zwiedzaniem wystawy “Średniowieczna wędrówka szlakiem św. Jakuba do Santiago de Compostela”
  • “80 Rocznica Zbrodni Katyńskiej” – historyczna lekcja tematyczna.
  • “Dzieje Leżajska w starym dokumencie, rysunku i fotografii” – lekcja tematyczna ukazująca w przekrojowy sposób dzieje miasta za pomocą prezentacji multimedialnej.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółowego opisu lekcji, grupy docelowej, rezerwacji, numeru kontaktowego oraz kosztów przedstawione zostały na załączonych kartach informacyjnych.

Serdecznie zapraszamy!