„W sukience i w mundurze” – Dzień Kobiet w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Dzień Kobiet, to święto szczególne dla wszystkich Pań, tym bardziej, że od tego roku oficjalnie ma ono status międzynarodowy. Chcąc należycie uczcić tak ważny dzień, Starosta Leżajski Marek Śliż (który objął honorowym patronatem wydarzenie) wraz z dyrektorem Muzeum Ziemi Leżajskiej Jackiem Kwiecińskim przygotowali dla kobiet wyjątkowy prezent w postaci spotkania, dla którego tłem była wystawa pt. „Kobiety w Powstaniu Warszawskim” z Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Panie, które zdecydowały się wziąć udział w wydarzeniu, tuż po przekroczeniu progów Muzeum zostały obdarowane przez Starostę Leżajskiego i dyrektora placówki różami. Spotkanie rozpoczęła prelekcja pt. „Rola kobiet w Powstaniu Warszawskim”, będąca komentarzem do wspomnianej wystawy, wygłoszona przez dr. Dariusza Półćwiartka. Zaprezentowany odczyt traktował o niedocenionej roli kobiet w Powstaniu Warszawskim. To one bowiem jako pierwsze, często bez broni w ręku, wysuwały się na pierwsze linie frontu, osłaniając własną piersią żołnierzy i rannych. Ponadto walczyły na barykadach, prowadziły gospody żołnierskie, zajmowały się sprawami porządkowymi i ewidencyjnymi, pracowały w kancelariach, brały udział w ewakuacji zbiorów muzealnych, gasiły pożary, budowały barykady, pracowały przy odkopywaniu zasypanych ludzi, w kuchniach polowych, w punktach opieki nad dziećmi, szwalniach, pralniach, przy redagowaniu, wydawaniu i kolportażu prasy, w rozdziale żywności, w kwaterunkach, przy obserwacji i przyjmowaniu zrzutów.

Po prelekcji przyszedł czas na słodki poczęstunek w postaci szarlotki i lodów. Następnie Starosta Leżajski złożył uczestniczkom spotkania życzenia z okazji ich święta. Kolejnym punktem programu były występy młodych artystów z naszego powiatu. Jacek Piech brawurowo wykonał utwory: „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, „Powrócisz tu” oraz „Kocham cię życie”, a Oliwia Wojtas zaprezentowała interpretację wiersza K.K. Baczyńskiego „Niebo złote ci otworzę” przy akompaniamencie Michała Garbacza. Gwiazdą spotkania był Dominik Tudryn, uczestnik telewizyjnego talent show „Hit, Hit, Hurra”.

Organizatorzy kierują wielkie podziękowania: dr. Dariuszowi Półćwiartkowi za przygotowanie prelekcji, młodym artystom za uświetnienie uroczystości oraz Halinie Mryc–Nodze za przygotowanie programu artystycznego i opiekę nad wykonawcami.
Foto i tekst: MZL