„Turki idą…”

8 kwietnia w  Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się uroczysta parada Straży Grobowych pn. „Turki idą…”.

Parada rozpoczęła się przemarszem Turków ulicami miasta na uroczystą Mszę Świętą. Uczestniczyło w niej dwa oddziały ,,Turków”, przy dźwiękach orkiestry dętej z Jagiełły, w asyście mażoretek Finezja.

Po uroczystej Mszy Świętej w kościele farnym pw. Trójcy Świętej w Leżajsku, którą celebrował proboszcz Ks. prał. Marek Cisek, w zwartym szyku grupy Turków wraz z licznie zebranymi mieszkańcami Powiatu Leżajskiego oraz zaproszonymi gośćmi, przeszły ulicami miasta na dziedziniec przy Muzeum Ziemi Leżajskiej, gdzie zaprezentowały się oddziały Straży Grobowych z Jagiełły oraz z Chałupek Dębniańskich z powiatu leżajskiego.

Podkreśleniem parady był występ grupy Mażoretek “Finezja” przy akompaniamencie orkiestry dętej z Jagiełły, która zaprezentowała choreograficzne układy taneczno-marszowe, żonglując i podrzucając przy tym pałeczkami mażoretkowymi (tzw. Batony).

Po paradzie wszyscy zebrani goście zostali poczęstowani tradycyjnym wielkanocnym żurem przygotowanym przez Restaurację Dębnianka.

W wydarzeniu tym udział wzięli m.in.: Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Leżajsku Ks. prał. Marek Cisek, Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Marek Ordyczyński, Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, Sekretarz miasta Leżajska Agnieszka Wyczarska, Sekretarz powiatu leżajskiego Kazimierz Kryla,  Przewodnicząca Rady Powiatu Leżajskiego Danuta Pinderska, Radny Gminy Leżajsk Dominik Ogryzek oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta i powiatu.

Wśród bogatych tradycji wielkanocnych w Polsce południowo-wschodniej, niewątpliwie jednym z najciekawszych elementów tych świat jest zwyczaj pełnienia warty przy symbolicznym Grobie Pańskim i uświetnianie uroczystości w pokazach musztry przez Straże Grobowe zwane „Turkami”.

Do dziś trudno ustalić źródło pochodzenia tego zwyczaju. Jedni łączą go z Zakonem Bożogrobowców, który objął wiele parafii na terenie Podkarpacia, popularyzując tradycję przygotowywania Grobu Pańskiego. Inni genezę „Turków” wywodzą z okresu odsieczy wiedeńskiej, kiedy to powrót walczących, odzianych w zdobywcze tureckie stroje, wywoływał popłoch wśród ludzi, którzy krzyczeli „Turki idą!”. Ci zaś, w podzięceza ocalenie i szczęśliwy powrót udali się do kościoła i zaciągnęli wartę przy Bożym Grobie.

Pomimo upływu lat, tradycja Straży Grobowych w naszym regionie wciąż trwa. W Powiecie Leżajskim jest kilkadziesiąt oddziałów „Turków”, których wyróżniają piękne stroje, nakrycia głowy i broń. Jeszcze do niedawna i w Leżajsku, zarówno w kościele farnym, jak i bazylice OO. Bernardynów, wartę pełniła Straż Grobowa. Dziś tradycja ta w Leżajsku zanikła. Niemniej jednak, pragniemy ją nadal kultywować, chociażby poprzez organizację paradw Leżajsku.

Dziękujemy sponsorom: Smak EKO-Górno, Posłowi na Sejm RP Mieczysławowi Miazga, Restauracji Dębnianka oraz firmie SzczepStal.