“Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego”

Muzeum Ziemi Leżajskiej podobnie jak w zeszłym roku włącza się w organizowaną przez Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku akcję „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego”.

Akcja dotyczy zbierania głównie białych i czerwonych zniczy, które w dniu 1 listopada zapłoną na cmentarzach lwowskich na grobach naszych Rodaków.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców powiatu, organizacji społecznych, szkół, instytucji miasta Leżajska i okolic o dołączenie się do akcji, która ma na celu godne upamiętnienie naszych Rodaków spoczywających na polskich nekropoliach Kresów Południowo-Wschodnich, a szczególnie tych we Lwowie: na Cmentarzu Łyczakowskim, Cmentarzu Orląt Lwowskich, Cmentarzu Janowskim oraz innych Miejscach Pamięci Narodowej. Wyjazd do Lwowa ze zniczami będzie miał miejsce pod koniec października br.

Znicze można przynosić do Muzeum do dnia 28.10.2019 r.