„Rzeźby Wincentego Pażyry” – zaproszenie na wernisaż wystawy

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na uroczysty wernisaż wystawy pn. „Rzeźby Wincentego Pażyry”, który odbędzie się dnia 28 lutego br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej muzeum. Wstęp wolny.

W programie wydarzenia:

  • występ artystyczny dzieci i młodzieży z Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie
  • prelekcja Antoniego Bereziewicza nt. „Twórczość Wincentego Pażyry”
  • wystąpienie Wincentego Pażyry
  • otwarcie i zwiedzanie wystawy.

Serdecznie zapraszamy.


Wincenty Pażyra jest honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Od młodych lat wykazywał talenty artystyczne w dziedzinie muzyki i plastyki. Z biegiem czasu doszły zainteresowania historyczne, bibliofilskie oraz zamiłowanie do pielgrzymowania.

W latach siedemdziesiątych zainteresował się korzenioplastyką. Jego świeczniki, stojaki na kwiaty i inne przedmioty wystawiane były w Nowej Sarzynie, Leżajsku i Rzeszowie. Kolejnym etapem artystycznego rozwoju stała się rzeźba w drewnie. W 1974 roku jego prace zostały po raz pierwszy pokazane szerokiej publiczności na wystawie towarzyszącej Podkarpackiemu Festiwalowi Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Od początku brał udział w Wojewódzkim Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy, organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury, gdzie był pięciokrotnie wyróżniany i nagradzany. Ostatnie wyróżnienie zdobył  podczas XI Biennale, w 2012 roku za płaskorzeźbę „Święty Maksymilian”.

Wyrzeźbione przez niego krzyże wiszą w wielu sanktuariach, między innymi  w Licheniu, w siedzibie Radia Maryja w Toruniu, a także w Watykanie, dokąd zawędrował jako dar dla Ojca Świętego od pielgrzymów. Do kościoła w Sarzynie wyrzeźbił dwa fenetrony i mały ołtarzyk św. Maksymiliana. Jego grupa rzeźb figuralnych, zatytułowana „Orkiestra i pary taneczne”, nagrodzona na rzeszowskim biennale, wystawiona jest na stałej ekspozycji w Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Przez 30 lat tworzył dekoracje do Grobu Pańskiego i Ciemnicy w kościele w Sarzynie. Zaangażował się też w działalność „Sarzyńskich Turków”- kultywowanej od wieków uroczystej adoracji Grobu Pańskiego. Był bohaterem programu telewizyjnego „Swojskie klimaty”, zrealizowanego przez Telewizję Publiczną w roku 2003.

Jest bibliofilem. Zbiera książki, zwłaszcza o tematyce religijnej oraz opracowania historyczne z naszego regionu. To zainspirowało go do odkrycia w sobie kolejnej pasji – kronikarstwa. Jego pierwszą pracą było „Kalendarium wsi Sarzyna”.

Następnie zainteresował się działaniami wojennymi w czasie I wojny światowej. Zapisywał opowieści starszych mieszkańców wsi, co pozwoliło mu, wraz z grupą pasjonatów, wyznaczyć teren cmentarza wojennego. Postawili tam krzyż i pamiątkową tablicę. Została też odprawiona msza święta. Wspomnienia mieszkańców zebrał, opracował i powstała wartościowa praca „ Działania wojenne na terenie Sarzyny w latach 1914-1915 oraz historia cmentarza poległych wówczas żołnierzy”. Zainteresowanie II wojną zaowocowało kolejną pracą „II wojna światowa i pierwsze lata powojenne w pamięci mieszkańców Sarzyny” to spisane relacje mieszkańców wsi z tamtego okresu. Szczególnie cenne są wspomnienia osób zatrudnionych przymusowo w Waldlagrze – składzie broni i amunicji na terenie zakładów chemicznych. Przybliżył nam też postać pochodzącego z Sarzyny Stanisława Kamińskiego, który zginął  Powstaniu Warszawskim. Ciekawa jest opracowana przez niego historia cmentarzy, kapliczek przydrożnych i krzyży na terenie Nowej Sarzyny i Sarzyny. Wymienione opracowania mają dużą wartość, gdyż bardzo niewiele jest materiałów historycznych, dotyczących Sarzyny. Wszystkie prace dostępne są w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowej Sarzynie.

Kolejną pasją Wincentego Pażyry jest organizacja pielgrzymek pieszych i autokarowych do polskich sanktuariów. Wzięło w nich udział łącznie 33 000 osób.

W  roku 1980  mocno  zaangażował  się  w  ruch „Solidarności”. Był jednym z założycieli struktur związku w Zakładach Chemicznych. Nie zaprzestał też działalności w stanie wojennym. Prowadził kronikę związku, przechowywał zakazane materiały. W 2005 roku, z okazji 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność” został uhonorowany statuetką „Trzech Krzyży Gdańskich” oraz uczestniczył, jako gość honorowy w uroczystościach jubileuszowych w Stoczni  Gdańskiej. Jest także kawalerem krzyża „Semper Fidelis Zawsze Wierny” – odznaczenia przyznawanego osobom zasłużonym dla Solidarności i Ojczyzny. Dziś jest Przewodniczącym Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

Kapituła nagrody “Przyjaciel Powiatu Leżajskiego” przyznała Mu tytuł “Społecznika Roku 2016”.