Ruch ludowy na ziemi leżajskiej w okresie międzywojennym – relacja z prelekcji

29 marca 2023 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej miał miejsce wykład dr Dariusza Półćwiartka z Zespołu Szkól Licealnych im, Bolesława Chrobrego w Leżajsku o roli ruchu ludowego na Ziemi Leżajskiej w okresie międzywojennym. Gościem honorowym był Marszałek Sejmu RP Józef Zych, który  przedstawił swój wkład w pracach nad podpisaniem konkordatu ze Stolicą Apostolską w 1993 r. oraz uchwaleniem Konstytucji RP w 1997 r. W spotkaniu wzięli udział: starosta powiatu leżajskiego Marek Śliż, członek zarządu powiatu Krzysztof Trębacz, Ignacy Półćwiartek były poseł na Sejm, Adam Dziedzic prezes zarządu wojewódzkiego PSL, Zbigniew Micał, Zbigniew Trębacz dyrektor Zespołu Szkół Licealnych, Bronisław Student prezes zarządu powiatowego PSL wraz z członkami, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Józef Majkut, Antoni Bereziewicz członek Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz młodzież szkolna z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego i Zespołu Szkół Technicznych im Tadeusza Kościuszki w Leżajsku wraz z nauczycielami oraz wielu innych gości.

Na zakończenie uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę „Ze wsi na Wiejską czyli Marszałek Józef Zych w służbie Narodu, Kościoła i Ziemi Leżajskiej dokumentującą jego życie i pracę zawodową.

Na wystawie tej dzięki marszałkowi Zychowi znalazły się prawdziwe „białe kruki”. Przede wszystkim oryginał Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. z podpisem marszałka Zycha, pierwsze wydanie książkowe Konstytucji RP o bardzo niskim nakładzie ze wstępem napisanym przez marszałka Zycha, reprint Konstytucji 3 Maja w języku niemieckim i francuskim. Cenny jest reprint książki autorstwa J. Zycha wydanej z okazji beatyfikacji J.P II w j. włoskim poświęconej przez papieża Benedykta XVI.

Zapewne po raz pierwszy spotkamy się z medalami parlamentów wybranych państw świata oraz medalami upamiętniającymi Konstytucję 3 Maja i Konstytucję marcową z 1921 r. Prezentujemy także dorobek naukowy marszałka Zycha w postaci książek. Na szczególne podkreślenie zasługują książki prawnicze o tematyce ubezpieczeniowej. J. Zych uchodzi w Polsce za najwybitniejszego znawcę problemów zadośćuczynień i orzecznictwa sądowego z tego zakresu.