Roman Dmowski – Prelekcja

Odrodzenie się wolnej Rzeczypospolitej po 123 latach było przełomowym wydarzeniem. Po wysiłkach i trudach wielu Polaków, ofiarach I wojny światowej oraz działaniach dyplomatycznych odzyskano niepodległość. W związku z przypadającą w tym roku 100-letnią rocznicą tych wydarzeń Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński zaprasza na wykład w ramach cyklu comiesięcznych prelekcji poświęconych Ojcom Niepodległości. Prelekcję o Romanie Dmowskim wygłosi dr Dariusz Półćwiartek, nauczyciel historii z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.