Regionalna izba pamięci w Brzózie Królewskiej

W dniu wczorajszym zostaliśmy zaproszeni przez Pana Marka Krauza – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk do miejscowości Brzóza Królewska, w której to kolekcjoner oraz pasjonat Czesław Rydzak zainicjował stworzenie regionalnej izby pamięci. W sposób kompleksowy gromadzi przedmioty związane z dawnym życiem na wsi, a także utrwala wiedzę na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji i codziennej pracy ludzi minionej epoki.

Zbiór prezentuje kulturową różnorodność wsi, dzięki połączeniu architektury oraz bogatej kolekcji eksponatów (głównie etnograficznych).

Naszym zadaniem będzie pomoc przy przygotowaniu obiektu dla zwiedzających.