Przedwojenny Leżajsk w filmie

Muzeum Ziemi Leżajskiej przygotowuje film o Leżajsku sprzed II wojny światowej. Miasto było wówczas zamieszkiwane przez Polaków, Żydów i Ukraińców, przy czym Żydzi stanowili prawie połowę ludności.

Dokument filmowy powstaje z inicjatywy historyka prof. UR Wacława Wierzbieńca, a po Leżajsku oprowadza Lucia Retman z Izraela. “Spędziłam w Leżajsku dobre i szczęśliwe lata dzieciństwa” – powiedziała nam sędziwa, była mieszkanka miasta, która mimo swego wieku szczegółowo opisuje poszczególne kamienice w rynku, ich mieszkańców, sklepy w nich się znajdujące oraz ciekawe historie. 

W programie pobytu są również spotkania z uczniami szkół. Dzisiaj Pani Lucia odpowiadała na liczne pytania, które chętnie zadawała młodzież z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.  Spotkała się również ze Starostą Powiatu Leżajskiego Markiem Śliżem oraz Dyrektorem ZSL Zbigniewem Trębaczem. 

W dniu jutrzejszym Pani Lucia spotka się z wychowankami  Zespołu Szkól Licealnych oraz Zespołu Szkół Technicznych. Spotkanie odbędzie się o godz. 9:00 na sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej i będzie miało charakter otwarty, więc serdecznie zapraszamy także mieszkańców miasta, którzy chcą poznać przedwojenny Leżajsk. 

Nad wydarzeniem patronat objęło Radio Rzeszów