Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Wiele pięknych poranków dane było oglądać narodowi polskiemu w jego własnej historii, ale tylko jeden z nich zapisał się w narodowych annałach nieblaknącym atramentem.

Wraz z poniedziałkowym świtem 11 listopada 1918 r. na ulice stolicy zawitała niewypowiedziana radość. Dzień wcześniej, specjalnym pociągiem na warszawski dworzec przybył Józef Piłsudski, internowany wcześniej w magdeburskim więzieniu. Przyszłego marszałka Polski witały tłumy ludzi. Nazajutrz Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu zwierzchnią władzę nad polskim wojskiem, inicjując tym samym powrót niepodległego państwa polskiego na mapę Europy po 123 latach bolesnej nieobecności.

Początkowo obchody rocznicowe nawiązujące do powyższych wydarzeń miały charakter wojskowy, jednak z czasem przybrały rozmiar wielkiej narodowej celebracji, w której corocznie ma swój udział także powiat leżajski.

W dniu dzisiejszym po nabożeństwie zgromadziliśmy się pod pomnikiem poległych w walkach niepodległościowych, aby oddać cześć tym, których dawnemu bohaterstwu zawdzięczamy dzisiejszą wolność. Odczytano Apel Pamięci, a jego zwieńczeniem była salwa honorowa, oddana przez Pododdział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. U stóp pomnika symboliczne wieńce i wiązanki złożyły delegacje reprezentujące instytucje i organizacje z terenu powiatu między innymi Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej wraz z pracownikiem.