Otwarcie wystawy X Powiatowego Przeglądu Twórczości Nauczycieli

Dnia 29 października 2019 roku o godzinie 15:00 w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się otwarcie wystawy z okazji X jubileuszowego Powiatowego Przeglądu Twórczości Nauczycielskiej zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Leżajsku oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Otwarcie wystawy zostało zapoczątkowane przez występ muzyczny uczniów ze Szkoły Muzycznej w Leżajsku. Kolejno wystąpili: Lena Brud (fortepian), Szymon Siwiec (akordeon), Piotr Sulikowski (fortepian), Kalina Jonkisz (gitara), Antoni Perczyński (akordeon) oraz Bartłomiej Zygmunt (fortepian).

Podczas otwarcia wystawy gościli twórcy prac znajdujących się na wystawie, pracownicy i nauczyciele szkół, zarówno ci obecni, jak i ci emerytowani, dyrektorzy szkół oraz ich przedstawiciele, reprezentanci różnych placówek samorządowych i kulturalnych, a także wszystkie inne zainteresowane osoby. Wystawa stanowi już dziesiąty cykl twórczości nauczycielskiej, a partnerem jej otwarcia jest również Powiat Leżajski.

W dalszej części uroczystości pani Jolanta Szkodzińska, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Leżajsku, przedstawiła sylwetki poszczególnych twórców, którym zostały wręczone upominki, ponieważ to właśnie dzięki ich pracom wystawa mogła powstać. W następnej kolejności została odczytana twórczość wybranych autorów, po czym wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wystawę, gdzie mogli podziwiać i dyskutować nad twórczością tam zebraną i przedstawioną.

Wystawa będzie czynna w dniach od 29 października do 31 grudnia, w związku z czym serdecznie wszystkim zapraszamy.