Otwarcie wystawy poświęconej Marszałkowi Józefowi Zychowi

W poniedziałek 31 maja w Muzeum Ziemi Leżajskiej miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy pt. „Ze wsi na Wiejską, czyli Marszałek Józef Zych w służbie Ojczyzny, Kościoła i Ziemi Leżajskiej”. Wernisaż odbywał się w reżimie sanitarnym i był transmitowany on – line na platformie You Tube MZL.

Poza obecnością Zarządu Powiatu Leżajskiego wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak–Kamysz, posłowie z terenu województwa podkarpackiego, były Szef Gabinetu Marszałka Zycha Jerzy Szymanek, byli posłowie na Sejm RP, JM prof. Roman Fulneczek Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, były Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba, Prezes Wydawnictwa Jagiellonia SA Wojciech Tazanowski, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i szkół.

Część pierwsza rozpoczęła się w sali konferencyjnej muzeum od występu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku. Marszałka Józefa Zycha – przybyłego z Poznania – i zaproszonych gości powitał Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński. Głos zabrali również prezes Władysław Kosiniak–Kamysz, rektor Roman Fulneczek, dyrektor Jerzy Szymanek czy byli posłowie, którzy pokreślili wielką rolę Józefa Zycha, jaką odegrał w procesie przemian ustrojowych w Polsce po 1989 r. Po tym Marszałek wygłosił odczyt pt. „Polska po 1989 r.: Konstytucja RP, UE, NATO, Parlamentaryzm, Stosunki Międzynarodowe, Tworzenie Prawa”, w którym jako naoczny świadek i uczestnik wydarzeń przedstawił najważniejsze aspekty swojej działalności w tym okresie.  Zgromadzona publiczność z wielkim entuzjazmem przyjęła wystąpienie Marszałka, odśpiewując na koniec gromkie „Sto lat”.

Po przecięciu tradycyjnej wstęgi goście zwiedzili wystawę, dokumentującą życie i pracę Józefa Zycha. Należy podkreślić, że wszystkie artefakty, zdjęcia i publikacje pochodzą z jego prywatnych zbiorów. Zwiedzający mogli również otrzymać w prezencie książkę Wojciecha Szwajdlera pt. „Józef Zych. Na przekór losowi” z autografem Marszałka.

W kolejnym dniu w muzeum miała miejsce druga część wernisażu. Marszałek Józef Zych spotkał się z młodzieżą szkół średnich, tj. z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. W trakcie prelekcji Marszałek przekazał młodemu pokoleniu bagaż swoich doświadczeń, zarówno ze sfery ogólnopolskiej, światowej polityki, jak i tych związanych z Ziemią Leżajską, o której nigdy nie zapomniał.

Na wystawie znalazły się prawdziwe „białe kruki”. Przede wszystkim oryginał Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. z podpisem Marszałka Zycha, pierwsze wydanie książkowe Konstytucji RP o nakładzie bardzo niskim 700 egzemplarzy ze wstępem napisanym przez Marszałka, reprint Konstytucji 3 Maja w języku niemieckim i francuskim. Cenny jest reprint książki autorstwa Józefa Zycha wydanej z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w języku włoskim poświęconej przez papieża Benedykta XVI. Prezentowane są odznaczenia Marszałka oraz medale parlamentów wybranych państw świata oraz medale upamiętniającymi Konstytucję 3 Maja i Konstytucję marcową z 1921 r. Wystawiane są publikacje autorstwa Marszałka Józefa Zycha oraz omawiające jego działalność. Na szczególne podkreślenie zasługują publikacje prawnicze o tematyce ubezpieczeniowej. Józef Zych uchodzi w Polsce za najwybitniejszego znawcę problemów zadośćuczynień i orzecznictwa sądowego z tego zakresu.

Po prelekcji w muzeum Marszałek Józef Zych odwiedził Starostwo Powiatowe w Leżajsku i spotkał się z Zarządem Powiatu Leżajskiego. Podczas spotkania rozmawiano o inwestycjach i przedsięwzięciach realizowanych przez Powiat Leżajski.