Ojcowie Niepodległości w walce o granice Polski (1918-1921) – relacja

W dniu 25 listopada br. Muzeum Ziemi Leżajskiej zorganizowało wykład okolicznościowy pt. “Ojcowie Niepodległości w walce o granice Polski (1918 – 1921)”. Wykład przeprowadził dr Dariusz Półćwiartek z ZSL w Leżajsku.

Muzeum serdecznie dziękuję za tak liczne uczestnictwo uczniom z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego oraz z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. Serdecznie podziękowania kierujemy również do Pani Katarzyny Wiatrowicz – nauczyciela historii z Zespołu Szkół Technicznych za obecność na wykładzie.