Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu organizowane są już po raz dziesiąty. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem jest prof. Wacław Wierzbieniec z Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2012 r. włączył się w ich organizację także Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. W bieżącym roku obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odbywają się na Podkarpaciu w 63 miejscowościach również w Leżajsku. Zaczynają się od 22 stycznia i potrwają do 28 stycznia 2018 r. Na obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu odbędą się, prelekcje i wykłady historyków, sesje naukowe poświęcone Zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej, pokazy filmów o tematyce związanej z Holocaustem, wystawy okolicznościowe, koncerty, prezentacje wspomnień ocalonych z Zagłady oraz spotkania ze świadkami historii.

 

Zapraszamy do Muzeum Ziemi Leżajskiej 24 stycznia 2018 r. (środa)

Program:
10:00–13:00 – Społeczność żydowska jako istotny element dziedzictwa kulturowego
Leżajska – spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu
– Prelekcja Emila Majuka (Ośrodek Brama Grodza Teatr NN, Lublin),
pt. Szlakiem Elimelecha. Spacer śladami leżajskich Żydów
Przedstawienie wybranych fragmentów z listopadowego pobytu Luci Retman
z Izraela – ocalałej z Holocaustu
– Wspomnienia osób ocalonych z Holokaustu i ich rodzin, a także osób
ratujących Żydów podczas II wojny światowej i ich potomków
Spotkanie z Lucią Retman (Izrael, Hajfa), ocaloną z Holokaustu
– Rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów szkół z terenu Leżajska
– Występ artystyczny
– Zwiedzanie wystawy poświęconej społeczności żydowskiej w okresie
Holocaustu
(Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20 A)