Obchody 82. rocznicy agresji ZSRR na Polskę

W ramach zbliżającej się 82. rocznicy agresji ZSRR na Polskę w dniu dzisiejszym nasze muzeum zorganizowało uroczystość upamiętniającą te tragiczne wydarzenia z dnia 17 września 1939 r.

Spotkanie rozpoczęto od wysłuchania utworów patriotycznych wykonanych przez uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku.

Następnie wygłoszona została prelekcja przez dr. Dariusza Półćwiartka nauczyciela Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku nt. „Polityka władz sowieckich po 17 września 1939 r.”. Prelegent w bardzo przystępny sposób opowiadał o genezie i przytaczał fakty historyczne z września 1939 r., kiedy to łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.

Po zakończeniu prelekcji wszyscy obecni w wydarzeniu zostali zaproszeni do zwiedzania wystawy historii miasta i regionu, wystawy etnograficzno-zabawkarskiej oraz do obejrzenia autorskiej wystawy Sarzyńskiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego “Sarzyńscy Zwiadowcy Historii” (przy obecności członków tego stowarzyszenia).

Na wystawie tej prezentowane są militaria: bagnety polskie oraz niemieckie, hełm niemiecki wz. 34, łuski karabinowe oraz od pocisków do armaty przeciwpancernej Bofors, strzemiona kawaleryjskie, wyposażenie żołnierskie i inne.

Po zakończeniu części oficjalnej obecny na prelekcji Pan Krzysztof Trębacz Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego podziękował zebranym za obecność oraz za wygłoszenie wykładu dr. Dariuszowi Półćwiartkowi. Ponadto wyraził swoje uznanie i zadowolenie, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach z roku 1939 jest przekazywana kolejnym pokoleniom.


Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie uczniom z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego oraz z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku na czele z opiekunem Panią Katarzyną Wiatrowicz, a także Dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku Panu Stanisławowi Jaworskiemu za zapewnienie oprawy muzycznej.


Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.