Narodowe Siły Zbrojne – prelekcja Leszka Żebrowskiego

Prelekcję poprowadził Leszek Żebrowski, wybitny badacz dziejów podziemia niepodległościowego i publicysta. Jego pasja to wieloletnie badania historyczne dotyczące podziemia antykomunistycznego i Narodowych Sił Zbrojnych.

Ścisłym tematem spotkania była działalność Żołnierzy Wyklętych po II Wojnie Światowej, prelegent poruszył również kwestię ukraińską, która również miała swoje wątki w powiecie leżajskim.

To były Narodowe Siły Zbrojne – te, które wyłoniły się z Narodu. To była emanacja tego, co młoda przedwojenna inteligencja, wychowankowie polskich szkół, oficerowie rezerwy WP myśleli o Polsce, co przeżywali, jakie mieli rozterki. Po tym wszystkim, co się z nimi stało, zasługują na coś więcej, niż nagrobki, czy tablice okolicznościowe. Zasługują na pełną wiedzę o nich –  podkreślił na początku swego wykładu Żebrowski.

Następnie historyk przedstawił dość obszernie wyniki rzetelnych badań odkrywających historię NSZ, które były owocem kilkudziesięcioletniego zbierania świadectw żołnierzy, świadków ich walki oraz odkrywania i weryfikowania tysięcy dokumentów oraz innych źródeł historycznych.
Spotkanie miało na celu stanowić swego rodzaju lekcję historii, nawiązując do odbywającego się 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Po zakończeniu prelekcji uczestnicy chętnie korzystali z możliwości zakupienia książek autorstwa Leszka Żebrowskiego wraz z autografem.