Muzeum Ziemi Leżajskiej wzbogaciło się o nowe eksponaty.

Muzeum Ziemi Leżajskiej wzbogaciło się w ostatnich dniach o 24 numery „Gazety Rolniczej. Pisma Tygodniowego” z 1885 r. i 41 numerów z 1887 r. Redaktorami pisma byli dr Tadeusz Kowalski i Aleksander Trylski, wydawane w Warszawie i kolportowane w Królestwie Polskim, Cesarstwie Rosyjskim, Wielkim Księstwie Poznańskim i Galicji.

Dwunasto stronicowe czasopismo zajmowało się sprawami profesjonalnej gospodarki rolnej w XIX wieku, poradami dla rolników, zawierało również ogłoszenia kupna – sprzedaży i oferty o zatrudnieniu. Darczyńcą jest P. Łukasz Wojnar z Leżajska.