Metalowe serca czekają na nakrętki

Z inicjatywy harcerzy z Komendy Hufca ZHP Leżajsk, Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz Starostwa Powiatowego w Leżajsku powstały 3 serca na nakrętki, które m.in. ustawiono przy naszym Muzeum (ponadto metalowe serca ustawiono przy sklepie PSS “Społem” nr 15 w Leżajsku oraz sklepie PSS “Społem” nr 3 – market „Pod kasztanami”).

Jest to nie tylko proekologiczne przedsięwzięcie, ale przede wszystkim mające pomóc najbardziej potrzebującym. Serca wykonali uczniowie ZST, a montaż to wspólna praca ZST i harcerzy Hufca ZHP Leżajsk. Komenda Hufca ZHP Leżajska będzie odpowiadała za prowadzenie zbiórek i przekazywanie nakrętek potrzebującym.

Zachęcamy do napełniania nakrętkami ustawionych serduszek.