Kuryłówka – 6 maja 1945 r

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na film dokumentalny pt. Kuryłówka – 6 maja 1945 r. – reż. Dionizego Garbacza.

Przed projekcją będą mogli Państwo wysłuchać prelekcji na temat “Bitwy pod Kuryłówką”, wygłoszonej przez pracownika
Instytutu Pamięci Narodowej p. dr Mirosława Surdeja.