Kościół katolicki a sprawa niepodległości

31 października 2018r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbył się wykład „Rola kościoła katolickiego w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości”, który wygłosił dr Dariusz Półćwiartek, nauczyciel historii w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

W prelekcji udział wzięła licznie zgromadzona młodzież szkolna. 
Patronat nad wydarzeniem sprawuje Starosta Leżajski Marek Śliż.
Serdecznie zapraszamy.