Józef Piłsudski i Symon Petlura – nowa plenerowa wystawa

Od dnia 30 marca br. na dziedzińcu Muzeum będzie można bezpłatnie zwiedzić nową plenerową ekspozycję pt. “Józef Piłsudski i Symon Petlura – twórcy sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku”

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przedstawia wciąż mało znany aspekt walk o Niepodległość i granice Rzeczypospolitej przez pryzmat życia dwóch mężów stanu: Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury.

Zawarty przez tych dwóch polityków i wojskowych sojusz polsko-ukraiński z 1920 r. pozwolił zakończyć krwawy konflikt polsko-ukraiński, toczony od 1918 r., i umożliwił wspólną walkę z Rosją bolszewicką.Autorem wystawy jest dr hab. Stanisław Stępień – znawca stosunków polsko-ukraińskich i biograf Petlury, redaktorem dr Jacek Magdoń – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, za opracowanie graficzne odpowiadał Karol Czechowicz z OBEN w Rzeszowie.

Prace nad wystawą, opartą na materiałach źródłowych znajdujących się m.in. w Polsce, na Ukrainie i we Francji, trwały ponad rok. Celem wystawy, która będzie dostępna zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, jest kontynuacja procesu przywracania pamięci historycznej, zniszczonej przez system komunistyczny.

Wystawę będzie można zwiedzić do końca maja 2021!